Login lub e-mail Hasło   

Dom z konopi

W dniach 21-22 czerwca 2013 roku odbyły się w Krakowie-Tyńcu, w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Ekocentrycy wykłady i warsztaty praktyczne dotyczące technologii budowy do...
Wyświetlenia: 23.948 Zamieszczono 16/07/2013

W dniach 21-22 czerwca 2013 roku odbyły się w Krakowie-Tyńcu, w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Ekocentrycy wykłady i warsztaty praktyczne dotyczące technologii budowy domów z konopi. W zajęciach uczestniczyła grupa ok. 30 osób – z całej Polski (w tym również autor niniejszego tekstu), a  także kilku gości zagranicznych – wszyscy wyjątkowo pozytywnie „zakręceni” :).

Wykłady i warsztaty prowadził prof. Tom Woolley z Irlandii Płn., architekt, specjalista tzw. „zielonego budownictwa”, niezależny ekspert od ekologicznych technologii budowlanych, autor książek „Green Building Handbook” oraz „Natural Building”, m.in. członek-założyciel the Alliance for Sustainable Building Products (Sojuszu Zrównoważonych Produktów Budowlanych). Jest zdecydowanym fanem konopnego betonu – w Irlandii zbudował z tego tworzywa dom na własne potrzeby. Zresztą w Anglii, Szkocji i Północnej Irlandii jest realizowanych obecnie kilkanaście dużych przedsięwzięć budowlanych w tej technologii w ramach The Renewable House Programme wspieranych bardzo mocno przez brytyjski rząd.

 Uznałem, że temat jest na tyle ciekawy, że warto podzielić się poznaną wiedzą z szerszym gronem. Chodzi przecież o przyjazne dla przyrody budownictwo, o dom dla każdego – zdrowy, ciepły i relatywnie niedrogi zarówno w wykonaniu jak i późniejszej eksploatacji. Przejdźmy więc do meritum…

***********************************************************************************************************************************************

Od razu zastrzeżenie – będziemy mówić o konopiach przemysłowych, zawierających poniżej 0,2%THC, a nie narkotycznych o zawartości powyżej 0,2%THC.

Konopie siewne (Cannabis sativa)  już  ponad 5000 lat temu miały bardzo szerokie zastosowania – m.in. Chinach ich włókna używano do wyrobu odzieży, sznurów i lin, a nasiona służyły jako lekarstwo i pożywienie. W Europie konopie przeżywały okres świetności zwłaszcza w XIX. Były powszechnie uprawiane w celu pozyskania między innymi oleju oświetleniowego, papieru, tkanin,  artykułów spożywczych, kadzideł oraz lekarstw.  Mają wyjątkowo szerokie zastosowania – w przemyśle włókienniczym (w tym odzieżowym), olejarskim, żywnościowym, farmaceutycznym. W Polsce największy obszar uprawy konopi wynosił 30 tys. ha – w 1960 r., natomiast w 2001 r. zaledwie około 200 (dwieście) ha, zaś w 2004 ok. 910 ha (dziewięćset dziesięć). Biorąc pod uwagę wszechstronność zastosowania konopi i możliwości polskiego rolnictwa Polska mogłaby być potęgą w dziedzinie produkcji zarówno tej rośliny jak i wszelkich wyrobów z niej pozyskiwanych. Ale to już nieco inny temat, podobnie jak uwarunkowania prawne uprawy konopi w Polsce. My zajmiemy się teraz konopiami wyłącznie jako materiałem budowlanym.

 W wyniku przerobu słomy konopnej uzyskujemy przeciętnie ok. 25÷30% włókna i ok. 70÷75% paździerzy. Przy wydajności zbioru słomy konopnej w ilości ok. 10t/ha można więc uzyskać ok. 7 ton paździerzy. I te paździerze stanowią podstawę konopnego betonu, który można wyprodukować samemu. Po prostu miesza się paździerze z wapnem i wodą, a niekiedy dodaje się niewielką ilość piasku i cementu.

Podstawowe zasady budowania są proste:

 • wykonanie ław i fundamentu,
 • zabezpieczenie ich przed wilgocią,
 • wykonanie drewnianego szkieletu oraz dachu,
 • położenie odpowiednich instalacji,
 • przygotowanie zdejmowanych szalunków
 • wypełnianie szalunków (otaczanie szkieletu) masą konopno-wapienną,
 • wykonanie elewacji w postaci tynków wapiennych („oddychających”)

Zalety konopnego betonu:

 • bardzo dobre właściwości izolacyjne – niski współczynnik przewodzenia ciepła U*:

          -  przy grubości ściany 300 mm – 0,23 W/m2K
          -  przy grubości ściany 500 mm – 0,18 W/m2K

 • wysoka akumulacja ciepła (autoregulacja temperatury),
 • brak mostków cieplnych (konstrukcja szczelna termicznie),
 • doskonałe zdolności izolacji akustycznej,
 • wysoka paroprzepuszczalność, czyli zdolność pochłaniania dużych ilości wilgoci i oddawania jej w okresie suszy (autoregulacja wilgotności, „oddychające” ściany),
 • wysoki stopień pochłaniania dwutlenku węgla – ok. 108 kg czystego węgla/m3 (konopny dom przyczynia się do zmniejszenia zawartość CO2 w atmosferze dzięki wchłanianiu tego gazu przez rośliny podczas ich wegetacji i podczas schnięcia zaprawy wapiennej, a także zmniejsza emisję dwutlenku dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na ogrzewanie w okresie eksploatacji),
 • świetna konserwacja drewna,
 • absolutna odporność na zagrzybienie (pleśń),
 • wolne od chemikaliów,
 • duże walory prozdrowotne (zwłaszcza antyalergiczne) ze względu na tzw. „czyste” materiały – wapień i paździerze konopne zawierające znaczne ilości pierwiastka życia – krzemu,
 • bardzo wysoka ognioodporność (materiał praktycznie niepalny) – 1 godz./100mm
 • odporność na kolonizację przez insekty i gryzonie,
 • prostota wykonywania prac budowlanych,
 • relatywnie tani jako materiał budowlany,
 • brak potrzeby wykonywania dodatkowego ocieplenia ścian,
 • lżejszy od tradycyjnych materiałów budowlanych,
 • łatwość ewentualnej obróbki mechanicznej – daje się ciąć jak drewno,
 • łatwość wykonywania wszelkich adaptacji,
 • elastyczność wykonywania – możliwość wykonania prawie każdego kształtu,
 • przyjazny dla środowiska – każdy niepotrzebny element  wykonany z konopnego betonu można rozkruszyć i użyć np. jako nawóz,
 • bardzo szerokie możliwości wykorzystania – konstrukcje domów mieszkalnych parterowych i piętrowych, budynków przemysłowych i wszelkich innych,
 • możliwość łatwego wykonywania renowacji starych budynków,
 • trwałość.

 *  Współczynnik przewodzenia ciepła U mierzy się w W/m2K  – wat na metr kwadratowy x kelwin (lub 0C). Wyraża on wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię (1m2) materiału danej grubości, jeśli różnica temperatur między dwiema jego stronami wynosi 1 Kelwin (10C). Im niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła, tym większa jest jego izolacyjność. Normy dopuszczają wartość współczynnika U równą bądź niższą 0,30 W/m2K. Przyjmuje się, że wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych w budynku energooszczędnym powinna wynosić od 0,15 do 0,20 W/m2K, co jest znacznie poniżej normy. W takim razie dom wykonany z konopnego betonu może spełniać warunki domu energooszczędnego.

 Procesy zachodzące w materiale konopie-wapno-woda (konopny beton):

 • wapno otacza kawałki paździerzy pozostawiając powietrzne pory (tubule konopne) decydujące wysokim stopniu izolacyjności materiału,
 • woda+wapno wypełniają dokładnie wszystkie przestrzenie pomiędzy kawałkami paździerzy łącząc je ze sobą,
 • woda jest wchłaniana przez wapno i paździerze,
 • wiązanie i twardnienie wapna zachodzi w wyniku krystalizacji zaprawy wapiennej (konopnego betonu) tracącej wodę oraz przez karbonizację (uwęglanie), czyli łączenie się wapna z dwutlenkiem węgla (woda odgrywa rolę katalizatora), w efekcie czego zaprawa nieodwracalnie twardnieje zamieniając się w węglan wapnia, czyli wapień – skałę wapienną, w której zamknięte są paździerze konopne.

 Praca z szalunkami.

Szalunki przygotowuje się zazwyczaj ze sklejki grub. 12 mm (rzadziej 6 mm) i wysokości 60 cm. Zakłada się je stopniowo na konstrukcję szkieletową, wypełnia konopnym betonem, ubija i zdejmuje po ok. 1÷4 godzinach. Szalunek należy  zdejmować więc dość szybko – po ok. 12 godzinach nie da się go już usunąć. Podczas warsztatów zdejmowaliśmy szalunki już po kilkunastu minutach.

 Przygotowanie konopnego betonu:

 • wymieszać dokładnie w betoniarce (mieszalniku) suche wapno hydratyzowane z paździerzami i niewielką ilością cementu w proporcji ok. 1 kg wapna : 1,75 kg paździerzy : 0,1 kg cementu (maksymalnie 10% w stosunku do ilości wapna),
 • dodać wodę – w proporcji do powyższego – w ilości 1,75 kg (l) i wymieszać.

Gęstość (masa właściwa) tak przygotowanej zaprawy powinna wynosić ok. 300÷330 kg/m3, czyli 1 m3mokrej masy powinien zawierać ok.:

 • 70 kg wapna hydratyzowanego (ang. Lime – wapno),
 • 130 kg konopnych paździerzy (ang. Hemp – konopie),
 • 100 kg wody
 • 5 kg cementu.

Nasze zajęcia warsztatowe nie były prowadzone jak na typowej budowie, gdzie obowiązuje ścisła organizacja pracy, rygory technologiczne, są do dyspozycji  niezbędne narzędzia i urządzenia budowlane itd. Oprócz tego dysponowaliśmy dwoma rodzajami paździerzy konopnych – uzyskanymi we własnym zakresie oraz przekazanymi w darze przez firmę STEICO z Czarnkowa. Stąd zauważalne różnice w jakości  wykonania ścian (Zdj.4)

Zdj.1. Autor przy pracy :)

 

Zdj.2. Prof. Tom Woolley

Zdj.3. Ubijanie zaprawy w formie

 

Zdj.4. Zaprawa w szalunku

Zdj.5. Na koniec ostro wlało... :)

 Zdjęcia ze zbioru autora (foto: Anna Dolińska) oraz https://www.facebook.com/pages/Ekocentrycy/103093136512821

 Reportaż z warsztatów z Tomem Woolley’em (w tym film):

http://ekocentrycy.pl/component/content/article/83-wykady-i-warsztaty/190-warsztat-hempcrete

Dlaczego warto stosować odpowiedni łącznik (spoiwo) oraz jakie proporcje należy stosować przy przygotowywaniu konopnego betonu – o tym mówi prof. Tom Woolley podczas warsztatów w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Ekocentrycy

Film: Warsztaty „Ekocentryczne” :)

https://www.youtube.com/watch?v=vx9UC4TBVUY

Linki do filmów

 Domy z konopi:

Hemcrete Hemp Building:   http://www.youtube.com/watch?v=RWJoIxPjvDI

Spray Applied Hempcrete:   http://www.youtube.com/watch?v=FV3AqKNR0p4

Building with Hempcrete: http://www.youtube.com/watch?v=SbXyUcRACmY

 

Cz. 1. prof. Tom Woolley  http://www.youtube.com/watch?v=FcctSvVFheA

Cz. 2. prof. Tom Woolley  http://www.youtube.com/watch?v=b6eMdqJbQI4

http://www.youtube.com/watch?v=TMNBz0qx_Gc

http://www.youtube.com/watch?v=2LTLqSDEhsM

http://www.youtube.com/watch?v=Dnpw2hbpHxE

http://hempmaterials.com/hempcrete/

 

Linki do stron

Ciekawe galerie:

 http://www.limecrete.co.uk/limecrete-gallery.asp

 The House That Hemp Built Promo (Early Draft)

http://vimeo.com/40768320

 „Ekologiczny dom z konopi”

http://www.cannabis.info/PL/encyklopedia/7973-ekologiczny-dom-z-konopi/

 „Dom z wykorzystaniem konopi”

http://www.ekogazeta.com.pl/ekodom/item/350-dom-z-wykorzystaniem-konopii.html

 „Ściany z konopi – ekologiczne i 7 razy mocniejsze od betonu”

http://gadzetomania.pl/2009/08/25/sciany-z-konopi-ekologiczne-i-7-razy-mocniejsze-od-betonu

 Budowanie z konopi I wapna – krok po kroku:

http://www.chanvre-info.ch/info/en/IMG/pdf/TechniHemp_and_lime_techniques.pdf

 

Więcej na temat konopi:

„Konopie – nadzieja na lepszą przyszłość” :      http://growboxy.pl/konopie-nadzieja-na-lepsza-przyszlosc/

 • Dlaczego uprawa konopi jest zakazana w USA i w wielu krajach europejskich?

 • W jaki sposób moglibyśmy powstrzymać dewastację lasów?

 • Konopie a zdrowie

„Przemysłowe zastosowania konopi” :         http://hyperreal.info/node/1663

 

 

Janusz Dąbrowski

Podobne artykuły


111
komentarze: 32 | wyświetlenia: 61388
54
komentarze: 56 | wyświetlenia: 32863
54
komentarze: 68 | wyświetlenia: 31549
50
komentarze: 27 | wyświetlenia: 63945
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65361
39
komentarze: 50 | wyświetlenia: 23568
39
komentarze: 30 | wyświetlenia: 29272
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28809
34
komentarze: 21 | wyświetlenia: 26508
32
komentarze: 12 | wyświetlenia: 26902
32
komentarze: 76 | wyświetlenia: 12728
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  greenway,  16/07/2013

A z czego są stropy w takim innowacyjnym domu?

  annamu,  16/07/2013

@greenway: oczywiście z konopi. Latem zbieram wybiórczo pachnące siano bogato "okraszone ziołami" i przesuszone pakuję w małe worki lniane, to samo z ściętymi odrostami morwy białej. Jest takie pomieszczenie relaksu i tam są na rusztach składowane...

  greenway,  16/07/2013

@annamu: ale do stropu to trzeba jakieś zbrojenie, chyba.

@greenway:
Green, dach może być typowy, ale nie za bardzo pasowałby do takiej technologii. Tak więc pokrycie zewnętrzne - to np. tradycyjna dachówka, ale izolacja cieplna dachu i stropu również z zaprawy konopno-wapiennej. Oczywiście - są i inne rozwiązania.

Świetna technika:)

@Skalny Kwiat:
Jasne! :) I jaka prosta w wykonaniu...

  mojra  (www),  16/07/2013

W razie pożaru strażacy zamiast gasić, będą się inhalować razem z cała okoliczna ludnością!

@mojra:
Hehehehe! Mojro - przynajmniej wszyscy będą na luuuzie - jak już "poinhalują się" "maryśką" :))

Super technologia ! Super temat !! Super artykuł !!!
Nie wiedziałem nic o tej technologii. Wprawdzie słyszałem już o podobnych. Jakieś trocino-betony, słoma z gliną itp., ale to jest chyba niezłe. Pomyślę czy tego nie da się wykorzystać. Ciekaw jestem jaką to ma nośność (wytrzymałość na ściskanie)? Czy ściany są stabilne? Jakiej wymagają ochrony przed wilgocią? Jak wygląda na nich elewacja i tynki wewnętrzne? itd.

@Adam Szczepański:
Cześć, Adamie!
Dziękuję! :)
Zgadzam się - technologia jest super :). Oczywiście - są i inne ekotechnologie - np. budowanie domów ze słomy i gliny. Jest mnóstwo filmów na youtube na ten temat oraz artykułów w necie, np.:
1. odporność słombel w glinie na ogień http://www.youtube.com/wa ...  wyświetl więcej

@Janusz Dąbrowski:
Przepięknie dziękuję. Będę musiał teraz znaleźć czas żeby to poprzeglądać, ale temat jest tak ciekawy, że trzeba to zobaczyć.
Zastanawiam się też, czy to warto i czy nie da się załatwić zgody na uprawę tych przemysłowych konopi. A może można je czymś zastąpić? Lnem? Byłoby jeszcze z tego wartościowe ziarno. Mam około hektara do dyspozycji.
Pozdrawiam :-)

@Adam Szczepański:
Tu chodzi o paździerze konopne. One są już sprawdzone w praktyce. Czy paździerze lniane nadawałyby się jako material budowlany? Przypuszczalnie tak. Trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie - jak będą chłonąć wodę i jak szybki będzie proces ich schnięcia. Paździerze konopne MUSZĄ być bezwglednie pozbawione włókna - inaczej nie ma mowy o dobrym wyschnięciu i szybkim procesie ...  wyświetl więcej

@Adam Szczepański:
Jeszcze jeden link - sporo fotek:
https://www.facebook.com/media(...)&type=1

@Janusz Dąbrowski:
I jeszcze jeden link - "Gliniane domy dla oszczędnych":
https://www.youtube.com/watch?(...)w#t=23s

  robertr,  18/07/2013

Problem w tego typu technologiach jest taki, że zawsze coś można popsuć... Koszt ścian to pewnie z 10 - 15 % kosztu budynku i mało kto chce ryzykować że coś pójdzie nie tak i cała kasa legnie w gruzach. Przy budowie nowego domu jeśli chodzi o jego charakter zdrowotny decydują głównie elementy wykończeniowe: tynki, kleje, farby, lakiery, wykładziny plus dobra wentylacja, czyli czynniki raczej nieza ...  wyświetl więcej

  *Karo*  (www),  18/07/2013

super technologia, jednak nigdy o tym nie słyszałam, byc może dlatego, ze domu drugiego juz na bank stawić nie bedę

Gratuluję,ok!A jak budują rancza kościelne,czemu nie napisałaś?Pozdrawiam

Super!! Znakomity pomysł' Mam kawałek ziemi nad jeziorem. W przyszłym roku (bedzie łatwiej o zezwolenie na budowe) POMYŚLĘ o takim domku -pustelnika. Dziekuje Januszu i Pozdrawiam Serdecznie

@freelancer:
Buduj więc, buduj, a wszelkie moce niebieskie niech Cię w tym dziele wspomagają! Moje duchowe, mentalne wsparcie już masz... :) Najlepszego!

  ewalis  (www),  04/10/2013

Świetny pomysł wykorzystania dostępnych surowców!

  1982tomeczek  (www),  29/10/2013

taki dom to i ja bym chcial

@1982tomeczek:
Masz już więc niezbędny kapitał - INTENCJĘ. Teraz pora zabrać się za realizację, tj. materialne stwarzanie... :) Wszystko jest możliwe.

Witam - twierdze ,że to świetny pomysł i chętnie skorzystałbym z nowej technologi-Jestem właścicielem małej firmy budowlanej i mam zamiar się budować . Mój dom ma być właśnie drewniany .Z chęcią wypróbował bym technikę wypełnienia szkieletu drewnianego konopnym-betonem. Tylko widzę jeden problem jaka firma w Polsce oferuje sprzedaż konopnych paździerzy. Może jakaś firma w Niemczech lub w Czechach ...  wyświetl więcej

@GRZEGORZ.PL:
Mnóstwo informacji, o które pytasz, jest podanych w linkach...

  MDznk,  26/02/2014

Witam.Pomysł na domek bardzo fajny, tylko gdzie można nabyć wypełnienie konopne ( paździerze ) potrzebne do wykonania ścian , tynków?Jeśli możecie pomóżcie i podpowiedzcie , bo w przyszłości chciałbym mieszkać w takim domu.

  Robert S  (www),  12/03/2014

super sprawa - popieram !

  szymek321  (www),  15/04/2014

Świetne rozwiązanie, również popieram :D

  papa666,  29/05/2014

Popieram ten typ budownictwa całym sercem ,uważam że fundamenty w takim domu powinny być wykonane w tradycyjny sposób czyli z kamieni narzutowych,szkielet drewniany najlepiej tradycyjnie z kopalniaków czyli z sosny o przekroju do 16cm oczywiście okorowanej.Dach pokrył bym strzechą lub gontem osikowym. Jeśli chodzi o dostępność paździerzy,to firma steico produkuje z konopi podkłady pod panele podłogowe ekopor, może u nich zapytać.

To teraz jakaś moda zapanowała na eko budownictwo? Ciekawe.

Postawienie ścian to grosze, nawet w technologiach konwencjonalnych. Problem pojawia się przy wykończeniu i instalacjach, na to chyba idzie najwięcej pieniędzy.

  Piotr355  (www),  19/01/2016

dokładnie. Największe koszta pojawiają się w momencie wykończeń instalacyjnych, niestety sam się o tym przekonałem :/

  Jonas  (www),  19/09/2016

@Piotr355:
to prawda, ale stan surowy tez ma swój udział w budżecie

  lukaszr  (www),  11/02/2016

Ciekawa technika i świetny artykuł, gratuluję :)

@lukaszr:
Dziękuję! :)

Ludzie juz dawno cos takieg robili

Nikt by nie zauważył że kawałek ścianki zniknęło :D

Hej! Bardzo fajny artykuł, dom z konopii to świetna sprawa - jeszcze jeden link podrzucam właśnie mini artykuł dotyczący domu z konopi hempcrete - czyli beton konopny https://budynkowo.pl/dom-z-konopi/Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska