Login lub e-mail Hasło   

Oburzeni wkraczają na polską scenę polityczną

Powstało nowe stowarzyszenie
Wyświetlenia: 1.936 Zamieszczono 17/12/2013

Zebranie założycielskie stowarzyszenia w Warszawie

W sobotę, 14 grudnia 2013 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie - obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Oburzeni” - na bazie wielu organizacji z całej Polski, których przedstawiciele spotkali się - z inicjatywy szefa "Solidarności" Piotra Dudy i piosenkarza Pawła Kukiza - w marcu tego roku w Stoczni Gdańskiej, a następnie we wrześniu w Warszawie – tym razem dzięki inicjatywie Kukiza i b. burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego.

Krótka historia kształtowania się ruchu OBURZONYCH

Już od kilku lat aktywni społecznie ludzie, którzy nie identyfikowali się z żadną z obecnych w Sejmie partii, usiłowali stworzyć jakąś alternatywę polityczną. Systematycznie dochodziło w różnych częściach Polski do spotkań i prób zjednoczenia pozaparlamentarnej opozycji – patrz np.: http://nowa.partia.salon24.pl/222950,nowa-partia-antypartia-poza-ukladem

31 marca 2012 w Warszawie jeden z czołowych działaczy Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, b. burmistrz Nysy, Janusz Sanocki zorganizował Kongres Protestu pod hasłem: „O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw! O Rzeczpospolitą Wolnych Polaków!" - patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kongres-protestu-w-warszawie-31-marca-2012.html

Relacja filmowa z Kongresu Protestu - patrz:  https://www.youtube.com/watch?v=7DrsgZevuNA 

13 października 2012 w Łodzi znany piosenkarz Paweł Kukiz zwołał zjazd swego ruchu Zmieleni.pl – patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

Relacja filmowa ze zjazdu Zmielonych: http://www.youtube.com/watch?v=v9uvwUT0QhY

16 marca 2013 roku, w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod patronatem szefa „Solidarności”, Piotra Dudy odbył się z kolei zjazd ponad 100 stowarzyszeń, komitetów, organizacji i związków z całej Polski, których przedstawiciele ostro krytykowali funkcjonowanie systemu politycznego w naszym kraju. Zgromadzenie to media nazwały „Platformą Oburzonych” - patrz:  http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html

Relacja filmowa ze spotkania „Platformy Oburzonych”:  http://www.youtube.com/watch?v=ZO-rk72h-58 

29 września w/w Janusz Sanocki oraz Paweł Kukiz zorganizowali kolejny kongres tego typu w Warszawie (zjazdFederacji Obywatelskich Ruchów – Polska - FORP), na którym 132 przedstawicieli różnych organizacji społecznych przyjęło poniżej deklarację, w której czytamy m.in.:

„…zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.(…) Będziemy dążyć do…  zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii. Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości (…) Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców.Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian.”

Artykuł na ten temat – patrz: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

Relacja filmowa ze zjazdu FORP: http://www.youtube.com/watch?v=cHKwuw_w43o

Po tym warszawskim zjeździe FORP Oburzeni zorganizowali szereg spotkań w różnych częściach Polski:

- 26 października 2013 – w Łodzi – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/oburzeni-spotykaja-sie-po-raz-kolejny-w-lodzi.html

Relacja filmowa ze spotkania w Łodzi: http://www.youtube.com/watch?v=Qb0QgMZCdK0

- 9 listopada 2013 – w Świdniku koło Lublina – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kolejne-spotkanie-oburzonych-i-dyskusja-na-temat-mediow-niezaleznych.html

Relacja filmowa ze spotkania w Świdniku: http://www.youtube.com/watch?v=3en3gtI-B7E

- 11 listopada 2013 w Tarnowie (Małopolska) tamtejszy działacz OBURZONYCH, Marek Ciesielczyk zorganizował spotkanie z mieszkańcami tego miasta pod hasłem: „Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, wolnorynkowym i dlaczego nieuniknione jest powstanie nowego ruchu protestu?” – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/dr-marek-ciesielczyk-przedstawia-analize-obecnej-sytuacji-w-polsce-i-naszym-regionie-oraz-dzialania-nowego-ruchu-politycznego.html

Relacja filmowa ze spotkania dra Ciesielczyka z mieszkańcami Tarnowa: http://www.youtube.com/watch?v=rAKO26MLTF0

- 16 listopada 2013 we Wrocławiu jeden z tamtejszych przedsiębiorców, Piotr Rybak zorganizował zjazd Ruchu Oburzonych, którzy stworzyli stowarzyszenie – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zjazd-ruchu-oburzonych-we-wroclawiu.html

Relacja filmowa ze zjazdu Ruchu Oburzonych we Wrocławiu: http://www.youtube.com/watch?v=Rn1x_4BB_Ac

- 8 grudnia 2013 roku w/w Marek Ciesielczyk spotkał się z mieszkańcami jednej z małopolskich wiosek – Gromnik (powiat tarnowski) – tytuł prelekcji: „Jak zlikwidować w Polsce „Tuskolandię” i zbudować na terenie naszego kraju prawdziwą demokrację?” – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/jak-zastapic-tuskolandie-prawdziwa-demokracja.html

Relacja filmowa ze spotkania dr. Ciesielczyka z mieszkańcami Gromnika: http://www.youtube.com/watch?v=IgV4A6Yd6Yg

 

OBURZENI tworzą stowarzyszenie

i chcą wziąć udział w wyborach do PE, samorządów i parlamentu

14 grudnia 2013, w Warszawie powstało nowe ugrupowanie w postaci stowarzyszenia obywatelskiego o nazwie „OBURZENI”. W jego deklaracji programowej czytamy m.in.:

„… tworzymy stowarzyszenie, którego celem będzie uczynienie z naszej Ojczyzny państwa w pełni demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo. Czas najwyższy zorganizować się oddolnie i stworzyć ruch, który zmiecie ze sceny politycznej ludzi, którzy nami manipulują, oszukują nas, a nawet po prostu okradają. Polska wymaga gruntownych zmian w każdej dziedzinie życia publicznego. Żadna zmiana nie jest możliwa bez rozbicia betonowego układu okrągłostołowego. Ten układ to grupa ok. 300 osób, rządzących Polską po 1989 roku pod różnymi szyldami.”.

Antoni Gut - b. radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany został szefem stowarzyszenia OBURZENI

 

Jak trzymać posła za gardło?

Ponieważ – zdaniem OBURZONYCH - Polska ma ordynację wyborczą, która pozbawia obywateli połowy praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają partie polityczne, a nie obywatele, zaś instytucja referendum jest zwykłą fikcją, należy dążyć do zmiany tej ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie.

Nowe stowarzyszenie chce uczynić z polskiego wymiaru niesprawiedliwości system, który będzie gwarantował obywatelom faktyczną sprawiedliwość. Byłym esbekom i wysokim funkcjonariuszom PZPR należy zredukować astronomiczne obecnie emerytury do minimum socjalnego, a uzyskane w ten sposób pieniądze – przeznaczyć na podniesienie najniższych rent i emerytur uczciwych obywateli.

Władza wójta czy burmistrza powinna trwać najwyżej dwie kadencje, a ich wynagrodzenie powinno być znacząco obniżone i uzależnione od wielkości budżetu gminy. W instytucjach państwowych i samorządowych nie powinni pracować najbliżsi krewni członków władz tych instytucji. Posłowie nie powinni być ministrami, których mają przecież sami kontrolować. Urzędnicy muszą odpowiadać prawnie za nieprawidłowe decyzje, które narażają obywateli na straty.

Oburzeni zapowiadają, iż będą dążyć do takich zmian w szkolnictwem, które przywrócą szkołom i uczelniom ich pierwotny charakter instytucji faktycznie nauczających i wychowujących. Niedopuszczalna jest eutanazja ekonomiczna. Ludzie starsi muszą być skutecznie leczeni, a dzieci nie mogą umierać z powodu ograniczeń finansowych narzucanych przez nieludzkie przepisy i instytucje państwowe.

Dopóki nie zniknie naprawdę potężna korupcja, nasza infrastruktura  pozostanie na poziomie krajów „Trzeciego świata”. Nowe stowarzyszenie zapowiada, iż zlikwiduje gorset biurokratyczny, uniemożliwiający rozwój polskiej gospodarki, co zwiększa bezrobocie i zmusza młodych ludzi do emigracji. Antyrodzinna polityka rządu prowadzi do wymierania polskiego narodu. 

OBURZENI zapowiadają, iż monitorować będą opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i zapewnią realizację wielu słusznych postulatów Polonii zarówno tej ze Wschodu jak i Zachodu. Albo Niemcy – na zasadzie wzajemności – zagwarantują obecność reprezentantów polskiej mniejszości w Bundestagu, albo Polska powinna wycofać się z podobnych gwarancji dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju.

 

Redaktor naczelny pisma i portalu Prawdę mówiąc, dr Marek Ciesielczyk został wiceszefem nowego stowarzyszenia OBURZENI

 

W swej deklaracji programowej OBURZENI piszą także:

”Nasz udział we wszelkich wyborach zasadniczo będzie różnił się od udziału dotychczasowych partii politycznych. Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”.

Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym (np. alfabetycznie lub w wyniku lokalnych prawyborów), w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym, co jest powszechnie praktykowane przez partie polityczne wbrew woli wyborców w danym okręgu). Z naszych list nie będą kandydować na pewno obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków.

Znany przedsiębiorca warszawski Tadeusz Browarek jest także wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej OBURZONYCH.

 

Kolejnym członkiem Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia jest dr hab. medycyny Józefa Panek, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ.

 

Na spotkaniu założycielskim obecny był także dr Kornel Morawiecki - legenda "Solidarności Walczącej"

 

We władzach stowarzyszenia są ludzie z całej Polski,

szanowani w swoich środowiskach

Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI (pełniącej rolę zarządu) został Antoni Gut były radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany, wiceprzewodniczącymi – Marek Ciesielczyk – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium i b. profesor University of Illinois w Chicago, a teraz redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc” (Małopolska) oraz Tadeusz Browarek – znany warszawski przedsiębiorca.

Członkami Rady Koordynacyjnej zostali wybrani zaś: Józefa Panek - dr habilitowany medycyny, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ, Paweł Połanecki – b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Rudnik – znany działacz „Solidarności” z Wrocławia, Jan Sposób – urbanista i pedagog z województwa lubelskiego, Andrzej Surowiecki prawnik i ekonomista z Łodzi, Jarosław Utrata – doradca biznesowy z Konstancina k. Warszawy oraz Krzysztof Kornatowicz – przedsiębiorca z Gdańska.

Relacja filmowa z założycielskiego spotkania stowarzyszenia OBURZENI w Warszawie: http://www.youtube.com/watch?v=7GVn7iJC814

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1247
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1035
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1120
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 798
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 760
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1910
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 594
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1054
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 556
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 564
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 906
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

No i dobrze, że wkraczają... http://eiba.pl/9e

  swistak  (www),  18/12/2013

Poczekam aż powstaną wkurwieni. Na razie jedynym lekarstwem dla Polski jest jak na Węgrzech tylko modlitwa różańcowa i Chrystus Król!

@swistak:
"(...) wkurwieni. (...) modlitwa różańcowa i Chrystus Król!"
Co za kuriozalna leksyczna (wrecz nergalowsko-kabaretowa) kohabitacja?... No niespodziewalem sie czegos podobnego po Tobie...

  Kitek,  26/12/2013

@youngcontrarian: Świstak ma moim zdaniem rację. Trzeba się oburzać choćby po to, aby w sejmie nie zasiadali żydzi – jak obecnie.To co obecnie dzieje się w Polsce woła o pomstę – do Jahwe – może więc to wołanie będzie w końcu skuteczne.

@Kitek:
Hmmm... "Zydzi" powiadasz...
Ciekawi mnie jaka narodowosc/przynaleznosc etniczna Jezus (Krol) zadeklarowalby podczas spisu powszechnego ludnosci...

@youngcontrarian: Żadnej, Mirku. Żadnej. Królowie zarządzają spisy powszechne, ale sami nie biorą w nich udziału. :))

@Michał Aleksy Mentrak:
>>>Królowie (...) nie biorą w nich udziału.<<<
Ciekawe z jakich powodow?
Nie martw sie po 2015 wszystko sie zmieni... jestem pewien, ze Ob.Jezus Ch. (bez wzgledu na piastowany urzad, krol... marszalek sejmu/czy nawet posel - oczywiscie in absentia) postawi krzyzyk(sic!) przy rubryce "Prawdziwy Polak".
Zycze wiele zdrowia Michale w roku panskim 2014 :-).

  Kitek,  26/12/2013

@youngcontrarian: Pan też grzeszy nieznajomością faktów! Jezus nie był ani Żydem, ani żydem. Jezus był Izraelem, a to coś zupełnie innego.

  Remter,  26/12/2013

@Kitek: Jezus był Galilejczykiem!

  Kitek,  26/12/2013

@Teresa Rembielińska: No własnie. Galilejczyk to Izrael. Izrael to nazwa szersza. Geograficznie obejmując większy teren niż Galilea. Ale też plemiona Abrahama z których wywodził się Jezus, a Żyd? Kim jest Żyd? Nie mówiąc już o żydzie.

@Kitek: Żyd to inaczej chwalca Boga Jahwe... natomiast nie mylmy.. Biblia nie została spisana w narodzie izraelskim. Biblię Żydzi otrzymali od Persów ( czyli dzisiejszych Irańczyków ). To nie Bóg Jahwe był twórcą Biblii - tylko Bóg Persów. Podpowiedź daje nam Księga Daniela. Ona to informuje obszernie, iż Bóg Najwyższy a nie Jahwe tworzył wszystkie imperia przez 1000 lat przed Chrystusem. To On da ...  wyświetl więcej

  Kitek,  26/12/2013

@Teresa Rembielińska: To, o czym Pani pisze jest dla mnie niewiadomą. W Biblii pisze wyraźnie, że Abraham jako pierwszy nazwany był przez Boga Izraelem. Poza tym ten Izrael przez jakiś czas mieszkał w ziemi Goszen w Egipcie z którego wyszedł i o dziwo utworzył państwo Izrael, a tak właściwie to chyba Judę. Biblia wspomina o Nabuchodonozorze, ale trochę inaczej niż artykuł zamieszczony na Eiobie, którego dokładnie przeczytam, bo teraz to tylko przeleciałem go wzrkiem.

@Kitek: Izraelem został nazwany Jakub - wnuk Abrahama a syn Izaaka , który zapoczątkował linię rodową 12 plemion .

  Kitek,  26/12/2013

@Teresa Rembielińska: To nie jest prawdą. Przeczytałem Pani artykuł i komentarze do artykułu. Przepraszam, ale muszę się na chwilę położyć, bo od niego i tych komentarzy zrobiło mi się bardzo słabo. Mam nadzieję, że przejdzie.

@Kitek:
Drogi Panie Kitek,
A w ktorym to miejscu okreslam narodowosc domniemanego Jezusa? Zadalem tylko hipotetyczne pytanie dotyczace domniemanej przynaleznosci etnicznej tego mitologicznego klona... ktory jest plagiatem kilkudziesieciu przedchrzescijanskich bytow nadprzyrodzonych o podobnych albo identycznych CV: Horusa, Dionizosa , Attisa, Mitry, Ozyrysa, Odina, Baala, Thora, Adon ...  wyświetl więcej

  Kitek,  27/12/2013

@youngcontrarian: To prawda - oni nie tylko zadzwoniliby na policję, ale ukrzyżowali Go bez wyroku. Powszechnie jednak jest wiadomo, że to ktoś inny niż Horus, aczkolwiek na nim wxorowany. A jeśli chodzi o jego narodowość to Izraelita, Galilejczyk.

Oburzeni wywołują falę oburzenia, kolejnych oburzonych, na oburzonych, nie za to, że są oburzeni, ale dlatego, że taka jest natura fali. .... oburzenia. Każdy system demokratyczny składa się z takich fal oburzenia, które na przemian - tymczasowo - obejmują władzę, aż do czasu gdy zmyje ją następna fala oburzonych. Demokratyczny obywatel przygląda się temu i ... rozkłada ręce z oburzenia, więc zakł ...  wyświetl więcej

@Desipere: ... i przebaczenie.

  rekurent,  18/12/2013

Tylko żeby nie zrobił się z tego kabaret, jak zaczną przeskakiwać do oburzonych "skoczki" (obecni politycy z prawa i lewa), widząc korzyści.

  centus,  20/12/2013

Walka o dostęp do koryta się zaostrza.

Wygląda mi to na jeszcze jedno odnóże PiS-u, coś jak PJN czy SP. Na dodatek, jak słyszę nazwiska Kukiz (nie wie czy jest za, czy przeciw legalności marihuany), Duda to - "ja wysiadam".Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska