Login lub e-mail Hasło   

Zasady funkcjonowania Organizacji Pożytku Publicznego

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://podarujzycie.org
Do organizacji pożytku publicznego zaliczane są fundacje i stowarzyszenia, których działalność określona jest jako społecznie użyteczna.
Wyświetlenia: 809 Zamieszczono 05/03/2014

Podstawą prawną regulującą zasady działania tego typu organizacji jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Status organizacji pożytku publicznego może uzyskać każda fundacja i każde stowarzyszenie o charakterze organizacji pozarządowej, przy czym składając odpowiedni wniosek, musi jednocześnie spełnić kilka warunków wynikających z przepisów ustawy.

Przede wszystkim działalność takiej organizacji musi być społecznie użyteczna, ukierunkowana na realizację zadań z zakresu sfery publicznej, wśród których w ustawie wskazano: pomoc społeczną, działalność charytatywną, promocję i ochronę zdrowia, wolontariat, a także kulturę, naukę, oświatę oraz wychowanie. Działalność tego typu powinna być prowadzona przez organizację już przynajmniej dwa lata w chwili ubiegania się o przyznanie statusu OPP. Ponadto stowarzyszenie lub fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej, co wynika z formy aktywności nieukierunkowanej na czerpanie zysków. Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania organizacji dokonywana jest na podstawie przygotowywanych przez nią sprawozdań wyjaśniających, na co został przeznaczony kapitał pozyskiwany w celu realizacji założeń statutowych. Ponadto organizacja jest zobowiązana wykazać w przejrzysty sposób zakres realizacji celów statutowych i umożliwić wewnętrzną kontrolę mającą ocenić jej przepisowe funkcjonowanie.

Status organizacji pożytku publicznego zostaje przyznany po stwierdzeniu, że stowarzyszenie lub fundacja spełnia warunki wynikające z ustawy. Formalnym potwierdzeniem decyzji jest wpis organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego, który dokonywany jest tylko na wniosek organizacji ubiegającej się o przyznanie statusu.  

Posiadanie statusu OPP uprawnia stowarzyszenie lub fundację do korzystania z pewnych przywilejów. Jednym z nich jest zwolnienie z podatku dochodowego oraz od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych, a także opłat sądowych i skarbowej. Ponadto ustawa przewiduje możliwość współpracy  organizacji pozarządowych z administracją publiczną w sferze zadań publicznych, które powinny być prowadzone w trybie zgodnym z przepisami – zlecanie określonych zadań przez organy administracji. Dzięki statusowi OPP stowarzyszenia i fundacje zyskują dodatkowe źródło kapitału warunkującego ich funkcjonowanie. Ważnym przywilejem przewidzianym ustawą jest możliwość przekazywania przez podatników 1% swojego podatku na rzecz OPP.

Organizacja pożytku publicznego podlega nadzorowi w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który weryfikuje prawidłowe funkcjonowanie organizacji, zgodne ze statutem i ustawą. Pod uwagę brany jest zakres realizacji celów statutowych oraz prawidłowe korzystanie z przywilejów przysługujących organizacji o statusie OPP. Utrata statusu OPP może nastąpić w drodze sądowej w wyniku nieprzestrzegania zasad przewidzianych ustawą.

Podobne artykuły


8
komentarze: 79 | wyświetlenia: 1212
111
komentarze: 32 | wyświetlenia: 60862
54
komentarze: 56 | wyświetlenia: 32627
54
komentarze: 68 | wyświetlenia: 31322
50
komentarze: 27 | wyświetlenia: 63608
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65031
39
komentarze: 50 | wyświetlenia: 23312
39
komentarze: 30 | wyświetlenia: 28910
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28571
36
komentarze: 37 | wyświetlenia: 23598
34
komentarze: 21 | wyświetlenia: 26344
32
komentarze: 12 | wyświetlenia: 26715
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska