Login lub e-mail Hasło   

Nawijanie makaronu na uszy

Czy sądowy nakaz ponownego rozpatrzenia wniosku o rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti to zwycięstwo prawa, czy jego psucie?
Wyświetlenia: 5.889 Zamieszczono 19/05/2014

W kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Ministrowi Administracji i Cyfryzacji ponowne rozpatrzenie wniosku o rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Czy to zwycięstwo prawa, czy jego psucie? Gdzie leży granica robienia sobie żartów z cudzych wierzeń?

 

Kościół Latającego Potwora Spaghetti (KLPS) powstał w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku w związku z planami wprowadzenia do programu nauczania w niektórych amerykańskich szkołach kreacjonistycznej teorii Inteligentnego Projektu i nauczania jej na równi z teorią ewolucji. Jego założyciel Bobby Henderson zaczął głosić, że wszechświat został stworzony przez Latającego Potwora Spaghetti, nazywanego „Jego Makaronowatością”.

„Makaroniarze” uważają się za prawdziwą religię — pastafarianizm — tyle że bez nakazów i zakazów, rytuałów, modłów czy „innych tego typu głupot” — jak piszą na swojej stronie internetowej. Twierdzą, że szerzą tolerancję i zdrowy rozsądek, ale jednocześnie lubią piwo, święcą piątek, nie traktują się zbyt poważnie i uwielbiają sprzeczności.

Zamiast dziesięciu przykazań mają osiem, ale nie przykazań — bo tych nie mają z definicji — ale czegoś w rodzaju sugestii zaczynających się od słów: „Naprawdę wolałbym, żebyś nie...”. Skracając, „Jego Makaronowatej Dobroci” nie podoba się: świętoszkowatość, agresja, bycie niemiłym dla innych, ocenianie ludzi po wyglądzie, fanatyzm, wydawanie pieniędzy na kościoły, meczety, kapliczki. Ci, którzy to robią, to „dupki” i „gnojki”. Za to Potworowi podoba się swoboda seksualna („czystość jest ważna w przypadku wody pitnej, a nie ludzi”; niemoralnymi stosunkami są tylko te, które partnerzy za takie uważają) i nierozpowiadanie o nim (zapewne, żeby ludzi nie męczyć religią).

W niebie pastafarian mają być piwne wulkany i fabryka striptizerek damskich i męskich, rzeki alkoholu i... darmowy internet.

Mają swoje „święte” dwie księgi — Luźny Kanon (Stary i Nowy Pastament) i Ewangelię Kościoła LPS Bobby’ego Hendersona. W Luźnym Kanonie można się m.in. natknąć na: „Klątwę Łysego Karzełka”, „Wielkie wyjście Knypków”, „Księgę Penelopy”, „Czystkę Darwina”, „Wyznaczniki etyczne dla piratów”, „Objawienia cioteczki Di Di”. Wchodzenie w szczegóły można sobie darować, bo może się okazać, że papier jednak nie wszystko jest w stanie znieść.

 

Odmowa rejestracji

I ten właśnie „Kościół” — istniejący w Polsce od ponad dwóch lat — w 2012 roku postanowił się zarejestrować, korzystając z możliwości, jaką stwarza ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Ostatecznie w marcu 2013 roku minister Michał Boni odmówił „makaroniarzom” wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Uznał, że do Rejestru wpisana może zostać wyłącznie wspólnota religijna, która zgodnie ustawą „jest tworzona w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej”. Po czym zapytał biegłych religioznawców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy KLPS w ogóle można uznać za wspólnotę religijną. Biegli stwierdzili m.in., że KLPS, mimo iż występują w nim wszystkie zewnętrzne elementy religii (doktryna, kult, organizacja), jest parodią doktryn religijnych już istniejących, a zwłaszcza chrześcijaństwa. W ośmiu „Naprawdę wolałbym, żebyś nie...” dostrzegli parodię dekalogu, w sakramentalnym spoczywaniu makaronu — parodię obrzędu komunii chrześcijańskiej, a w „świętych księgach” — parodię Biblii. Biegli uznali ośmieszanie innych religii za główny cel istnienia KLPS, a sam KLPS za rodzaj antyreligii — co samo w sobie nie jest zabronione, ale nie ma powodu, by takie grupy uznawać za wspólnoty religijne oficjalnie, rejestrując je jako takie. Według biegłych klasyczne religie odpowiadają na fundamentalne pytania natury egzystencjalnej, dają jakąś nadzieję zbawienia, w którą należy uwierzyć. Tymczasem wyznawcy Latającego Potwora Spaghetti to osoby niekryjące się ze swoim ateizmem.

Ostatecznie minister podzielił stanowisko biegłych i odmówił rejestracji. Uznał, że nie wystarczy deklarować religijnego charakteru organizacji — trzeba jeszcze oddawać cześć sacrum, a trudno za to uznać spożywanie makaronu. A żeby być uznanym za wspólnotę religijną, trzeba jeszcze mieć na celu wyznawanie i szerzenie wiary religijnej — co zdaniem ministra tu nie występuje.

 

Rozpatrzyć ponownie

Urażeni „makaroniarze” odwołali się do sądu administracyjnego, domagając się uchylenia decyzji ministerstwa. Sąd ze względów formalnych uchylił decyzję ministra i nakazał mu ponowne rozpatrzenie wniosku KLPS o rejestrację. Sąd dopatrzył się pewnych błędów proceduralnych po stronie ministerstwa, a ponadto wyraził wątpliwość co do dowodu z opinii biegłych.

Smakosze makaronu ogłosili zwycięstwo. Racja była po naszej stronie! — krzyczeli w mediach. „To prawdziwy triumf praworządności — mówił w Radiu TokFM Andrzej Kuliński, rzecznik KLPS.

Rzecznik argumentował dalej, że decyzja ministra była pomyłką prawną. Spełniliśmy wszystkie wymagania formalne do rejestracji — mówił. Nie można mierzyć zawartości wiary w człowieku — twierdził. Powoływał się na gwarancje wolności sumienia i wyznania. Niezalegalizowanie KLPS stawia nas — jego zdaniem — w tym samym rzędzie państw co Rosja. Odrzucił zarzuty o parodiowanie i obrażanie chrześcijaństwa. A przy tym z pełną powagą mówił o dotyku macką „Jego Makaronowatości”, co sprawiło, że przestał być ateistą i teraz wierzy w Latającego Potwora Spaghetti.

„Na miejscu wnioskodawców jeszcze nie otwierałbym szampana — stwierdził podczas tej samej audycji dr Paweł Borecki, specjalista od prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. — Sądzę, że minister podtrzyma stanowisko negatywne”.

Doktor Borecki krytycznie odniósł się do KLPS. To podszywanie się środowisk ateistycznych pod atrybuty tradycyjnej religijności i tradycyjnych wierzeń w celu ich kompromitacji, wykazania ich niedorzeczności — mówił. Polska ma w naszym regionie jedne z najbardziej liberalnych zasad legalizowania związków wyznaniowych, co nie znaczy, że administracja wyznaniowa nie ma prawa badać złożonych wniosków. Porównywanie nas do Rosji jest obrazą dla państwa polskiego — oponował. Pacjenci szpitali psychiatrycznych też wierzą w różne wizje, ale to nie wystarczy, by je uznawać. Rzeczywistość trzeba oceniać w miarę obiektywnie. Zdaniem dr. Boreckiego, gdyby ostatecznie doszło jednak do rejestracji KLPS, to czas będzie najlepszym weryfikatorem autentyczności tego ruchu, gdyż znaczna część już zarejestrowanych związków wyznaniowych nie przejawia po rejestracji oznak aktywności. Po ewentualnym zarejestrowaniu KLPS zyska prawo do wystąpienia do rządu o zawarcie z nim stosownej umowy, na podstawie której Sejm mógłby uchwalić ustawę o stosunku państwa do tego związku wyznaniowego — z wyraźnym przekąsem komentował dr Borecki. Byłaby to, jak należy rozumieć tę wypowiedź, Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Doktor zwrócił też uwagę na możliwość instrumentalnego wykorzystywania rejestracji do czerpania korzyści z przyznanych zarejestrowanym związkom wyznaniowym przywilejów, np. celnych czy podatkowych.

Na ten ostatni aspekt sprawy zwrócił także uwagę ks. prof. Andrzej Zwoliński. W wypowiedzi dla KAI stwierdził, że ewentualna rejestracja KLPS doprowadzi do zaistnienia precedensu, po którym zaczną się zgłaszać kolejne prześmiewcze wspólnoty, domagając się rejestracji i korzystania z wszelkich wynikających z tego udogodnień, np. korzystania w przyszłości z 0,5-procentowego odpisu podatku na Kościoły i związki wyznaniowe.

Do orzeczenia sądu odniósł się również nowy minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. „Sytuacja nie jest jednoznaczna — powiedział w wywiadzie dla TokFM. — Jeżeli będziemy to tak samo traktować, jeśli chodzi o wsparcie państwa, czy nauczanie religii, to jest to ślepy zaułek”.

Poproszony jeszcze o telefoniczny komentarz do tej sprawy wspomniany już dr Borecki stwierdził, że przypomina mu to znane polskie powiedzenie, że oto diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Zapowiedział również, że jeśli będzie kolejny raz indagowany o swój stosunek do tej grupy, zapyta publicznie, czy jej członkowie mieliby odwagę pójść ze swym przesłaniem religijnym na oddział onkologiczny, by nieść chorym nadzieję — bo chrześcijanie tę odwagę mają.

Trudno się z tymi krytycznymi wypowiedziami nie zgodzić. Wyjaśnienia wymaga również zarzut rzecznika KLPS, że brak rejestracji godzi w wolność sumienia i wyznania. Otóż nie godzi. Byłoby tak, gdyby odmowa miała charakter arbitralny, w pełni uznaniowy. Ale tak nie było — minister oparł się na opiniach biegłych naukowców, poddając wniosek zobiektywizowanej ocenie. Wolność sumienia i religii gwarantuje w Polsce art. 53 Konstytucji RP. Każdy ma prawo wierzyć, w co chce, i tworzyć wspólnoty podobnie wierzących. Jest to absolutnie legalne, nawet jeśli taka wspólnota nie jest zarejestrowana. Innymi słowy, wspólnoty religijne niezarejestrowane nie są nielegalne, mają prawo istnieć i działać. Brak rejestracji nie odebrał tego prawa KLPS. Ale też nie każda wspólnota powinna być rejestrowana, bo dojdzie do patologii i nadużycia prawa — jak w latach 90., gdy grupa przestępców założyła fikcyjny „Kościół”, doprowadziła do jego rejestracji, po czym, korzystając z ówczesnych możliwości, zaczęła masowo sprowadzać z zagranicy bez cła samochody osobowe na handel.

* * *

Skoro wyznawcy Latającego Potwora Spaghetti chcą być oficjalnie uważani za Kościół, to — jak już było powiedziane — powinno im zależeć na szerzeniu swojej „wiary”. W chrześcijaństwie nazywa się to ewangelizacją, głoszeniem ewangelii, Dobrej Nowiny. KLPS też musi mieć swoją ewangelizację. Gdyby wyznawcy „Jego Makaronowatości” poszukiwali jakiegoś stosownego parodystycznego określenia ewangelizacji na swój własny użytek, to mam propozycję — niech ją nazwą „nawijaniem makaronu na uszy”. Moim zdaniem określenie to nadaje się idealnie. Zawiera w sobie samą kwintesencję tego ruchu — makaron i parodię, a jednocześnie oddaje jego istotę, czyli... zwodzenie i oszukiwanie.

Olgierd Danielewicz

 

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami,
którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić:
Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?”

2 List Piotra 3,3

 

[Artykuł został opublikowany w miesięczniku „Znaki Czasu” 5/2014].

 

Podobne artykuły


12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 2024
47
komentarze: 60 | wyświetlenia: 3389
36
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5760
35
komentarze: 50 | wyświetlenia: 2661
33
komentarze: 37 | wyświetlenia: 3777
32
komentarze: 64 | wyświetlenia: 3843
32
komentarze: 44 | wyświetlenia: 2473
31
komentarze: 55 | wyświetlenia: 2152
30
komentarze: 29 | wyświetlenia: 4433
29
komentarze: 37 | wyświetlenia: 2745
29
komentarze: 30 | wyświetlenia: 2117
29
komentarze: 14 | wyświetlenia: 2175
25
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2094
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 14963
 
Autor
ArtykułW wypowiedzi dla KAI stwierdził, że ewentualna rejestracja KLPS doprowadzi do zaistnienia precedensu, po którym zaczną się zgłaszać kolejne prześmiewcze wspólnoty, domagając się rejestracji i korzystania z wszelkich wynikających z tego udogodnień, np. korzystania w przyszłości z 0,5-procentowego odpisu podatku na Kościoły i związki wyznaniowe.
*** Właśnie po to powstał KLPS, rozdzielmy reli ...  wyświetl więcej

@Krzysztof Mrozowski: Wyznawcy Różowego Niewidzialnego Jednorożca tylko czekają (biedni)

@Krzysztof Mrozowski: Panie Krzysztofie, napisał Pan, że KLPS powstał właśnie po to, by rozdzielić religie od państwa, przestać je finansować, żeby się okazało, iż bez wsparcia i przywilejów znikną.
Chyba jednak nie, skoro KLPS powstał pierwotnie w USA, gdzie rozdział kościołów od państwa jest bardzo zdecydowany i państwo w żaden sposób, zwłaszcza finansowy, ich nie wspiera.
Wsparcie ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Panie Andrzeju, na początku artykułu jest napisane jaki był powód powstania KLPS w USA, natomiast realia europejskie są całkowicie inne, tutaj kościoły mają duże przywileje, więc i z tym KLPS chce walczyć.
Rozwalanie demokracji w naszym kraju przez feudalną ,ekspansywną, nieprzejrzystą ekonomicznie i zachłanną instytucję jaką jest kk jest faktem i z tym należy walczyć wszelkimi sposobami- nawet śmiejąc się z dogmatów przez nią głoszonych.

@Krzysztof Mrozowski: Ależ nikt nie zabrania "makaroniarzom" się śmiać z KRK, a nawet rejestrować, ale niech się wtedy rejestrują w KRS-ie jako jednostka zajmująca się działalnością rozwywkowo-kabaretową, a nie w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych.

@Andrzej Siciński: To jest jedna z form wykazania niesprawiedliwego traktowania obywateli ze względu na wyznawane poglądy- dlaczego ktoś ma mieć większe przywileje tylko dlatego, że uważa trupa na krzyżu za boga niż ten, dla którego bogiem jest miska makaronu- czy możemy na podstawie czyichś wierzeń przyznawać lub nie przywileje.Przypomnę : przyznawanie przywilejów jednym powoduje, że innym się trzeba je odebrać.

@Andrzej Siciński: Myślę, że do branży rozrywkowej bardziej pasują poprzebierani w różne śmieszne szatki kapłani odprawiający równie śmieszne czary-mary w kiczowatych teatrzykach.

@Michał Aleksy Mentrak: Panie Michale, jeśli ma Pan na myśli księżowskie sutanny, to są tak samo "śmieszne" jak sędziowskie, adwokackie czy prokuratorskie togi. A już sędziowie brytyjscy muszą do tego zakładać jeszcze peruki rodem z XVIII wieku - to dopiero jest śmieszne. A już ubaw po pachy mam gdy czasem zobaczę jakieś "wystrzałowe" kreacje współczesnych dyktatorów mody - no nic tylko sobie w łeb strzelić.

@Andrzej Siciński: Tak się jakoś dziwnie składa, że artyści cyrkowi, kabaretowi, a nawet sędziowie, prokuratorzy i adwokaci sami płacą za swoje przebieranki, a w dodatku ich rozrywkowa działalność (spektakle w których uczestniczą i za które biorą wynagrodzenia) jest opodatkowana (pomijam konieczność posiadania stosownych uprawnień do wykonywania zawodu).

@Michał Aleksy Mentrak: Duchowni też są opodatkowani: http://www.podatki.biz/artykul(...)20.htm. A za swoją służbę otrzymują wynagrodzenie pochodzące od tych, którym służą. Przy czym różne kościoły mają różnie systemy redystrybucji swoich przychodów. A jeśli chodzi Ci o to, że państwo wspiera w jakimś zakresie i w różny sposób działalność ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Zapomniałem o jeszcze jednym, istotnym szczególe: dla wszystkich innych profesji ich śmieszne stroje są strojami wyłącznie służbowymi; jedynie kapłani ubierają się kabaretowo na co dzień i paradują w nich po ulicach.

Podany link prowadzi do nieistniejącej strony lub nie działa. Ale mniejsza o to.
Związki wyznaniowe podatków w tym kraju nie płacą (niestety). A jakb

...  wyświetl więcej

@Michał Aleksy Mentrak: Napisałeś: "Związki wyznaniowe (...) mają prawo do nabywania dóbr luksusowych za symboliczną złotówkę lub za 1% wartości rynkowej. Też bym tak chciał".
Wow! To proszę, podaj nazwę tego sklepu za "żółtymi firankami" z luksusami za bezcen. Myślę, że wiele Kościołów byłoby zainteresowanych i wdzięcznych za jakieś bliższe namiary;-)

@Andrzej Siciński: Kościoły świetnie sobie radzą bez mojej pomocy; doskonale wiedzą gdzie co "kupować", aby nie płacić.
Po ile "chodzi" np. ziemia zakupywana od państwa lub od samorządów lokalnych z przeznaczeniem na "cele kultu religijnego"? Takich transakcji jest na pęczki.
Czy ziemia jest czy nie jest "towarem luksusowym"?
A co mają wspólnego takie np. daniele z kultem reli ...  wyświetl więcej

Cała biblia też jest prześmiewcza, a dogmaty się kupy nie trzymają. Jakoś trudno uwierzyć, że jest księgą natchnioną przez bóstwo. Fakt podany w kanonie KLPS, że świat został stworzony przez Jego Makaronowatość, który był pod wpływem czegoś tam-prawdopodobnie piwa,jakoś bardziej mi pasuje.
Ramen

@Staff Sgt.Wide: A co konkretnie nie trzyma się kupy?

@Andrzej Siciński: Tutaj jest odpowiedź na pana pytanie: http://eiba.pl/2

@Andrzej Siciński: Z grubsza rzecz biorąc - wszystko. Od Księgi Genesis po Apokalipsę.

@Krzysztof Mrozowski: Panie Krzysztofie, wrzucenie mi tego linka to jak nalot dywanowy obliczony na to, że się nie odezwę bo aż trudno wybrać do czego z setki (albo i więcej) zarzutów się najpierw odnieść. Ale mam pomysł. Krócej będzie mi poszukać jakiejś chrześcijańskiej strony apologetycznej z argumentami na zarzuty ateistów i wrzucić tu do niej linka. Pan mi nalotem dywanowy, a ja Panu bombą atomową. To tak się mamy strzelać?

@Andrzej Siciński: Przepraszam, to jest art eiobowy- oczywiście mogłem z niego wybrać mały fragmencik, ale wtedy nasza dyskusja trwałaby wieki (Pan przedstawiałby swoje racje, ja swoje i potem kolejne ). Być może są strony na których prezentowany jest inny pogląd, ale te poglądy opierają się tylko na wierze, co jak Pan wie mnie nie przekonuje z racji mojego racjonalistycznego postrzegania świata. ...  wyświetl więcej

@Krzysztof Mrozowski: Z moimi odpowiedziami jest trochę tak, jak z tymi przywilejami, o których Pan pisał, odpisywanie na wszystko jednej osobie zawsze będzie się wiązało z nieodpisaniem innej lub niezałatwieniem jakiejś sprawy na czas. Sorry - że pojadę klasykiem - taki mają los ludzie wiecznie zajęci:-/

@_serpico_: dlatego wolę starego, dobrego, prostego bluesa...

  Biblijny.net  (www),  20/05/2014

Próba zarejestrowania KLPS jest próbą ośmieszenia:
1. kościołów,
2. stosunku prawa do kościołów.

O ile punktu 1. nie popieram, bo nie lubię wyśmiewać ludzkich poglądów, to drugi punkt uważam za całkiem trafny…

Bo niby dlaczego państwo ma zmuszać ludzi do „zrzucania się” na kościoły (w jakiejkolwiek formie ich finansowania lub stosowania ulg)?
Nie podoba mi się

...  wyświetl więcej

@Biblijny.net: A ja myślę, że zarejestrowanie spowoduje dyskusję nad stanowieniem prawa, niezarejestrowanie spowoduje, że powrócimy do obecnej sytuacji i nic się nie zmieni.

@Biblijny.net: Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

@Biblijny.net: "Bo niby dlaczego państwo ma zmuszać ludzi do 'zrzucania się' na kościoły (w jakiejkolwiek formie ich finansowania lub stosowania ulg)?". Bo wiele kościołów poza celami stricte duchowymi (nieuchwytnymi) również cele zbieżne z celami i zadaniami państwa, np. w obszarze wychowania, opieki, zdrowia, utrzymania dóbr kultury. realizowanie tych celów przez kościoły odciąża w tym zakresie ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: No patrzcie państwo, co za skandal: złodziej miał czelność okraść złodzieja!!!
I teraz biedne Kościółki muszą kraść od nowa.

@Michał Aleksy Mentrak: A gdzie dowód, że mienie kościelne sprzed 1950 roku było kradzione. Komuniści kradli warszawskie kamienice czy ziemie ich właścicielom - to też byli złodzieje?

@Andrzej Siciński: Tam, gdzie dowody na to, że - głoszące KONIECZNOŚĆ życia w ubóstwie - Kościoły chrześcijańskie dorobiły się tego majątku własną ciężką pracą.
Nie bądź śmieszny, Andrzeju. Już tuż po śmierci Konstantyna chrześcijanie sfałszowali dokument zaświadczający o tym, iż ten rzekomo podarował im na własność całe miasto Rzym. To był tylko początek ich ciężkiej pracy na rzecz dóbr doczesnych.

PS. Oczywiście, że nie ma powodów by komunistów nie nazywać złodziejami.

@Michał Aleksy Mentrak: Oskarżasz to udowodnij oskarżenie. Czemu mnie zmuszasz do dowodzenia niewinności KRK. I żeby było jasne: wcale nie uważam KRK, a w szczególności papiestwo, za takie niewiniątko, ale mówię tu o mieniu należącym w Polsce do KRK do 1950 roku. Wg mojej wiedzy nie było ono kradzione, a kumulowane przez wieki w wyniku darowizn kolejnych władców i osób prywatnych. Nie dziwi więc, ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Nie mieszajmy do tego ideologii.
Jako prawnik powinieneś wiedzieć lepiej ode mnie, że darowizna darowiźnie nie jest równa.
Są bardzo różne sposoby na otrzymywanie intratnych darowizn. Nikt nie zna tych metod lepiej niż Kościoły i... mafie. Choć to prawie to samo.

@Andrzej Siciński:
Też nad tym myślałem, pisząc moją uwagę. Owszem – „jest coś na rzeczy”. Uważam jednak, że jeśli państwo chce finansować działania pożyteczne społecznie, to może warto, żeby robiło to nieco bardziej wprost – np. zlecając określone prace i płacąc za nie (coś na kształt umowy o dzieło). Jeśli robi to w formie dofinansowania lub ulg dla kościołów – tworzy się mało czytelny ob ...  wyświetl więcej

Z całego artykułu najlepsze jest zakończenie i jak oddające sens istnienia wszystkich religii! Czy czymś innym jest tzw. ewangelizacja? Przecież to klasyczne "nawijanie makaronu na uszy", bo kto z ludzi poważnych gotów jest uwierzyć w stworzenie całego wszechświata przez genialnego Projektanta, bez zastanowienia się - skąd On się wziął? W manualne stworzenie pierwszego człowieka z gliny (czy czego ...  wyświetl więcej

@Robert M.: Robercie, piszesz, ironizując: "bo kto z ludzi poważnych gotów jest uwierzyć w (...) manualne stworzenie pierwszego człowieka z gliny (czy czegoś tam) i wyrzeźbienie jemu żony z jego żebra?".
Mam wrażenie - choć może się mylę - że jestem w miarę poważnym człowiekiem i jakoś nie mam problemu, by w to uwierzyć. I nie dlatego, że się w tej wierze urodziłem.
Może gdybyś zrezy ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: A kto posiadał taką wiedzę, jak klonowanie? Wyższa inteligencja z kosmosu? Ci, którzy przylatując na Ziemię ingerowali w proces ewolucji człowieka? Ci, którzy pozostawili po sobie wiedzę, z której korzystamy do dziś? Ci wreszcie, którzy wymyślili religię jako narzędzie kontroli na ludźmi, którzy zaczęli samodzielnie myśleć i buntować się? na wiele istotnych pytań daje w miarę se ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Andrzeju, wszystko się zgadza, mamy w sobie wszystko co figuruje w Tablicy Mendelejewa, tu zgadzam się z Tobą całkowicie. Intryguje mnie jedynie osoba Projektanta i Stworzyciela... Skąd On się wziął? Kto stworzył Jego? Przecież nie mógł stworzyć samego siebie i to od razu tak inteligentnego i z takimi zdolnościami!

Potwór w swojej wielkiej miłości wybaczy ci autorze niezrozumienie, bo jest Wielki i Wszechmocny.

@skrzydlate: Ramen

Gdy czytałam powyższy artykuł, nasunęła mi się pewna analogia: KLPS jest takim kościołem, jak związki jednopłciowe małżeństwami.

@Anna Dziedzik: Analogia taka sama jak: papież jest takim ojcem jak zakonnica matką

@Krzysztof Mrozowski: Analogia niezwykle trafna.

Do wszystkiego co tu zostale powiedziane porownujace boga z „Jego Makaronowatościa”
mozna tylko dodac, ze makaron jest bardziej pozywczy niz oplatek !
Niech bedzie pochwalony Makaron !
Niezbadane sa drogi Makaronu !
Makaron zaplac !
Makaron, (za)duch Makaronu i jego syn Klusek !
Makaron jest milosierny dla................. twojego zoladka !
Wszystko ...  wyświetl więcej

  krisak,  22/05/2014

@zakrawarski: Wzniosłeś się niewątpliwie na wyżyny swojego intelektu. W ogóle obrażanie uczuć religijnych upodobało sobie na tym forum wielu, mieniących się nowoczesnymi prześmiewcami. Jest jeszcze coś takiego jak szacunek dla innych, o którym dawniej uczyli rodzice. Teraz internet i telewizja, którzy częściowo przejęli role wychowawców, nie zawsze pamiętają. Stąd powyższy komentarz to powyższego artykułu.

@krisak: A dlaczego uważasz, ze twoja religia jest lepsza od tej jaką głoszą wyznawcy Potwora Spagetti, albo jeżeli chcesz innego przykładu, to dlaczego twoja religia jest lepsza od jednego z wyznań hinduskich czczących małpę.

@krisak: Ostatnia rzecza ktorej ja chce to obrazanie kogokolwiek !
Nigdy tego nie czynie, i uwazam obrazanie za tchorzostwo.
ALE !!! Bylem uczniem 4-5-tej klasy kiedy na lekcjach religii ksiadz bil nas.
Przywolywal jednego z nas (zawsze chopcow) szczypal za pejsy, ktore w przypadku ostrzyzonych
chopcow mialy 2-3 mm i ciagnal, bardzo powoli, w gore !
Aby zmiejszyc ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: I rodzice to tolerowali ?

@Krzysztof Mrozowski: Czytales napewno o tym, przed kilkoma miesiacani, jak ksiadz
uderzyl chopca w twarz, bo ten upuscil oplatek.
Pytam, czy slyszles cos o tym w jaki sposob ksiadz zostal ukarany ??
Napewno nie !
Masz wiec odpowiedz, co mogli uczynic rodzice, przciwko katolickiemu oprawcy !!

@zakrawarski: U mnie by sobie poradzili :)

@Krzysztof Mrozowski:
Krzysku, moim ulubionym bogiem hinduskim jest pol-czlowiek i pol-slon Ganesza...
i nie pozwole aby ktokolwiek robil sobie z niego zarty....

@krisak:
Nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne, to fantasmagoria wymyślona po to żeby nękać niezależnie myślących ludzi, ale jeśli się przy tym upieramy to zacytuję klasyka "wierzę w ludzką inteligencję i moje uczucia religijne są bez przerwy obrażane"

@skrzydlate: Pojęcie "obrazy uczuć religijnych" pojawiło się w kodeksie karnym z 1969 roku, a więc w czasach, o których rządziła w Polsce jeszcze twardogłowa komuna. Chcesz powiedzieć, że to komuna wymyśliła tę "fantasmagorię (...) żeby nękać niezależnie myślących ludzi".

@youngcontrarian: Oczywiście, Genesza jest wporzo gość-nikt nie miał zamiaru sobie dworować, nie jego wina, że się taki urodził.

  krisak,  26/05/2014

@zakrawarski: Zrozum proszę że nie bronię księży sadystów ani inkwizycji. Takie postawy należy piętnować. Ale czym innym jest naśmiewanie się z księży idiotów a czym innym z Boga. Napisałeś "Niech bedzie pochwalony Makaron !
Niezbadane sa drogi Makaronu ! " a to jest analogia do powiedzeń w których Boga zastępuje się makaronem. Rozróżniajmy te dwie sprawy.
Już widzę jak oddzywa się K ...  wyświetl więcej

  oculus,  26/05/2014

@krisak: Tekst z onetu "Rok 324. Konstantyn I, cesarz rzymski przyjął chrześcijaństwo i wezwał do siebie biskupów aby zakończyć zaciekły teologiczny spór. 300 lat po Chrystusie wybuchły kłótnie o to kim lub czym Jezus był. Decyzja jaką podjął wtedy cesarz, ukształtowała chrześcijaństwo na następne osiemnaście wieków. Przyjęto wtedy jednomyślnie credo, mówiące o tym, że Bóg jest jeden. Na mocy cesa ...  wyświetl więcej

@krisak: Krisak, wiara w Boga, a wiara w instytucję zawłaszczającą sobie prawo do przedstawiania jedynego Jego wizerunku, to dwie różne sprawy. KLPS jest forma protestu przeciwko indoktrynacji i czerpaniu z niej korzyści oraz pozbawianiu ludzi prawa do samodzielnego myślenia, poprzez narzucanie dogmatów wiary i manipulowanie zapisami biblijnymi, które wcale nie muszą odzwierciedlać nauk Chrystusowych, których on nie spisał...

@krisak: @krisak: Jesli bog istnieje w postaci ludzkiej (tak sie go przedstawia, i jestesmy stworzeni
na jego obraz)
ma rece, nogi, oczy, nos i pluca, to musi zyc w atmosferze ziemskiej.
10-15 km na plaszczyznie ziemi to nie wiele, ale 15 km w gore czlowiek juz zyc nie moze.
Bog nie moze wiec zyc pod fizyczna postacia czlowieka "gdzies tam" w kosmosie !
Bog musi ...  wyświetl więcej

@Skalny Kwiat: KLPS jest forma protestu przeciwko indoktrynacji i czerpaniu z niej korzyści oraz pozbawianiu ludzi prawa do samodzielnego myślenia,
..........
Kwiatuszku, sama prawda ! Oczywiscie, ze KLPS to zart !
Zalozyciele tegoz widza poszczegolne dogmaty wiary chrzescijanskiej, jak ten, ze ktos chodzil po wodzie,
rozmnozyl zdechle ryby, zamienil wode w wino, zostal ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Ależ nikt nie zabrania się "makaroniarzom" śmiać z innych religii czy ich przedstawicieli, ale dlaczego zaraz ma być to śmiech... rejestrowany? Przecież kościoły i religie nie rejestrują się, by się śmiać z innych kościołów czy religii, ale głównie po to, by zabezpieczyć materialne podstawy realizacji swoich głównych celów, czyli misji, duszpasterstwa i działalności charytatywnej.

@Andrzej Siciński: Jak wiesz akcja rowna sie reakcji.
Forsowanie jakiejs ideii na sile spotka sie z oporem.
Mieszanie sie kk w Polsce we wszystkie aspekty zycia rodzinnego, od "rad" przedmalzenskich,
poprzez zaplodnienie, slub, rodzenie, wychowanie dzieci, wyksztalcenie, a w tym indoktrynacja
przez nauke religii, spowiedzi, komunii, udzialu w mszach i innych ceremoniach ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Skoro Kościołom tak bardzo zależy na zabezpieczeniu materialnym swoich celów, to niech wezmą się za jakąś produkcję i handel, niech pogonią swoich kapłanów do uczciwej pracy i niech się raz na zawsze odczepią od Skarbu Państwa (po zapłaceniu podatków, rzecz jasna!). Udawanie miłosierdzia (charytatywności) za cudze pieniądze nie jest zajęciem wymagającym jakichś specjalnych kwali ...  wyświetl więcej

@Michał Aleksy Mentrak: Pisząc o zabezpieczeniu materialnym, miałem głównie na myśli dobrowolne dary od wiernych, nabywanie nieruchomości w drodze spadkobrania i darowizn. Kościoły niezarejestrowane, a więc nie mające osobowości prawnej, miały bardzo ograniczone w związku z tym możliwości ich przyjmowania. Musiały jako obdarowanych (spadkobierców) podstawiać osoby fizyczne, co w istocie było bardz ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Niczego nie sugeruję. Zgadzam się nawet na uzasadnienie związane z podstawą prawną darowizn. A to, że darowizna darowiźnie nie jest równa, bo są różne sposoby wymuszania darowizn (o czym wiesz równie dobrze jak ja) nie jest żadną insynuacją lecz stwierdzeniem faktu.

Nie wiem skąd wziąłeś przekonanie, iż uważam WSZYSTKO co robią Kościoły za nieuczciwość i pozoranctwo. Ja

...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Zacznę od końca - jestem chrześcijaninem, ale nie katolikiem. "Mieszanie się" kk "we wszystkie aspekty życia rodzinnego (...)" nie jest cecha tylko kk, ale i innych kościołów. Nie nazwałbym tego jednak mieszaniem się co duszpasterskim zainteresowaniem życiem wiernych w celu zachowania przez nich odpowiednio wysokich standardów moralnych. Wg Biblii religia nie jest czymś obok normalne ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Nie nazwałbym tego jednak mieszaniem się co duszpasterskim zainteresowaniem życiem wiernych w celu zachowania przez nich odpowiednio wysokich standardów moralnych
...............
Pozwol, ze zaczne z innego worka ! W Szwecji istnieje monopol alkoholowy panstwa,
I alkohol w jakimkolwiek rodzaju, nawet piwo, kupuje sie tylko w jedynym rodzaju sklepow
pod ...  wyświetl więcej

@Skalny Kwiat: Piszesz "... wiara w Boga a wiara w instytucję zawłaszczającą sobie prawo do przedstawiania jedynego Jego wizerunku, to dwie różne sprawy..."
Czy można to porównać do "wiara w medycynę a wiara w polską służbę zdrowia to dwie różne sprawy"? Wydaje się że tak. Otóż ludzie chodzą do lekarza bo wierzą że ci im pomogą. Zdają sobie sprawę że system może być nieudolny, mieć wady, le ...  wyświetl więcej

@krisak: Źle trafiłeś z tymi porównaniami ;) Ja już dawno wybrałam medycynę alternatywną i tradycję zielarską ;) I jestem zdrowsza tak fizycznie jak i mentalnie :)

  eugen,  22/05/2014

Ludzie się budzą z wiekowego letargu i zaczynają myśleć kategoriami ekonomicznymi - "Wolność Słowa i Wyznania".
Liczy się jak zwykle tylko darmowa kasa bez podatku...
Więc dokąd zmierzasz WIARO...

To, co "makaroniarze" próbują obecnie zrobić, to rzecz nie tyle zabawna co niebezpieczna. W swojej nieświadomości nie walczą jedynie z głupimi dogmatami tego czy innego kościoła czy nadużyciami finansowymi, ale ośmieszając chrześcijaństwo, przede wszystkim uderzają w fundament cywilizacji, która w swojej wolności i szacunku do człowieka daje prawa, które oni teraz w swojej beztrosce nadużywają. Tr ...  wyświetl więcej

@Maciej Strzyżewski: Maciej, ale jaki to jest fundament, którym może zatrząść kabaretowa organizacja. Ten fundament już od lat się kruszy przez afery, nadużycia, wtrącanie się do polityki i do prawa. Jeżeli będziemy mieli państwo wolne od religii to żaden kościół nie będzie w stanie ingerować w losy narodu. Oczywiście, że islam nie pozwoliłby na istnienie "makaroniarzy" jak lekceważąco określasz t ...  wyświetl więcej

@Maciej Strzyżewski:
ten "fundament cywilizacji" rozpada się, bo już nie może mordować ludzi za herezje, taka jest prawda

@Maciej Strzyżewski:
ad1. Chrześcijaństwo fundamentem cywilizacji? Czyżby? Myślałem, że fundamentem cywilizacji były wcześniejsze: Grecja, Rzym i inne, jeszcze wcześniejsze cywilizacje. Widocznie się myliłem... Uczono mnie też, że niemalże całe obecne prawo, jest oparte na prawie rzymskim. To na jego podstawie utworzono również - Kodeks Justyniana. Więc, nie powinno się twierdzić, że jego p ...  wyświetl więcej


jedynie kultura judeo-chrześcijańska stworzyła tak zaawansowane prawa do życia i rozwoju
.......................
Kultura judeo-chrzescijanska zniszczyla unikalny postep wiedzy i kultury Grecko-Rzymskiej,
i zastapila ja historia i mistycyzmem narodu Izraela:
Greckich filozofow, matematykow, poetow, artystow, tworcow pierwszej demokracji,(do dzis uzywane slowo) ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Odróżniałbym KRK od chrześcijaństwa jako takiego. "Kultura judeo-chrzescijanska zniszczyla unikalny postep wiedzy i kultury Grecko-Rzymskiej, i zastapila ja historia i mistycyzmem narodu Izraela". Zniszczyła? Wiedzę? Kulturę? Matematykę? Alfabet? Piszemy, co prawda, alfabetem pierwotnie łacińskim, a nie greckim, ale łacina zanim się stała językiem KRK była językiem Rzymian. Zastanawi ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: A niby dlaczego mamy odróżniać katolicyzm od innych wyznań chrześcijańskich? Przecież to te inne wyznania są wtórne wobec katolicyzmu a nie odwrotnie?

Kol. Zakrawarski przesadził (być może) w jednym - w tym, że użył słowa "zniszczył". Kler nauki nie zniszczył lecz ją sobie przywłaszczył i ustanowił na nią monopol dla siebie. Kler powiem doskonale zdawał sobie sprawę z te

...  wyświetl więcej

  liwa,  23/05/2014

o makaronie ty mój, nawet ugotowany stój..
bądź sztywny i wytrwały, tak, jak lud twój cały,
daj nam ciut boskiej mąki
i prowadź na jadalniane łąki..
:))))

@liwa: stój, sztywny, wytrwały :-))))))))))))))))))))))

  liwa,  23/05/2014

@Krzysztof Mrozowski: no coooo... :)))
tylko w mocy boga jest bycie sztywnym, nawet po ugotowaniu..
ja mam luki w info, bo nie wiem, czy to bóg ugotowanego, czy surowego makaronu.. :)

@liwa: ugotowanego :))))))

Chyba pisałem tutaj o tym już kiedyś ...

Świat człowieka, ten "obejmowalny" rozumem i myśleniem przyczynowo-skutkowym jest ograniczony od dołu skalą Plancka. I stwierdza to jednoznacznie (świecka) nauka. Nie wiemy nic o tym, co ma wymiar poniżej tzw. skali Plancka (10 do potęgi - 35 metra). Mechanistyczny system przyczynowo-skutkowy ulega w tej skali zatraceniu. Logika przestaje działać.

...  wyświetl więcej

@szczepan1981: ... o czerwone "oklaski" proszę!

  oculus,  23/05/2014

@szczepan1981: Dlaczego czerwone? Masz już zielone i myślę, że czerwonych nie będzie. Bardzo dobry komentarz Szczepan.


@Andrzej Siciński: Michal Aleksy Mentrak ! Panowie, jestem Polakiem zamieszkalym we Szwecji,
kraju w ktorym wszyscy mowia sobie na ty.
Jedynym wyjatkiem jest krol do ktorego powinno sie mowic "Ers Majestät" ...Wasz Majestat,
ale i tak wiekszosc mowi do niego per Gustaw.
Bylem u rodziny krolewskiej dwa razy na obiedzie i wielu spotkaniach, a pisze to, aby podkres ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Dodajmy do tego cywilizacje rdzennych mieszkańców obu Ameryk a będzie komplet "dóbr" jakie niesie ze sobą chrześcijańska "cywilizacja życia".
Już tylko za samą spuściznę judeochrześcijańską antysemityzm powinien być doktryną obowiązkową.

@_serpico_: Nie, nie zadałem sobie takiego pytania, ponieważ nie zwykłem zadawać sobie pytań niedorzecznych.
Niedorzeczność tego pytania wynika z wiedzy o tym, że:
1. Indianie na widok przybyłych okrętów uznali, że nawiedziły ich bóstwa z innego świata;
2. powitali przybyszów tak, jak w Europie wita się gości szczególnie dostojnych, a więc bez cienia agresji zaś z atencją, zau ...  wyświetl więcej

@_serpico_: Jeśli nawet Indianie składali ofiary swoim bóstwom z ludzi (w tym i z dzieci), to składali je z własnych współplemieńców lub z innych wrogich im plemion indiańskich. Jakoś nie złożyli ani jednej ofiary z Europejczyka. To po pierwsze. Po drugie: Indianie nie byli jedyną rasą składającą takie ofiary; cywilizacje euro-azjatyckie też przechodziły w swoim rozwoju przez ten etap (nawet Żydzi ...  wyświetl więcej

@_serpico_: Masz prywatna, bardzo osobista zdolnosc mieszania tematow.
Jak ten przyslowiowy motyl skaczesz z kwiatka na kwiatek nie konczac "roboty" na tym pierwszym.
........
zastanawia podejście bezkrytyczne do Greków starożytnych, czy też Rzymian (piszesz)
.......
W poprzednim arcie napisalem kilka zdan o fantastycznych (doslownie) i widzianych,na wlasne oczy ...  wyświetl więcej

@_serpico_: Slowo ...serwus to lacina i po Polsku oznacza ...niewolnik.
W starozytnym Rzymie niewolnik mial w niektorych przypadkach obowiazek ustapic droge
rzymskiemu obywatelowi (specjalnie wyskiej rangi) i przedstawic sie mowiac...serwus (ja jestem niewolnik)
W niektorych krajach przyjelo sie to slowo jako pozdrowienie !
Kiedy w Polsce ludzie mowia do siebie ...serwu ...  wyświetl więcej

@_serpico_: Szczyt rozkwitu Grecji nazywany klasycznym lub zlotym okresem przypada
na 600 lat przed nasza era do m/w 400 lat naszej ery (upadek Rzymu)
Niewolnictwo; we wszelkich formach istnialo we wszystkich kulturach swiata juz od wielu tysiecy lat,.
Ani Rzymianie, ani Grecy nie byli prekursorami niewolnictwa, bo to istnialo tysiace lat przed nimi !!

@_serpico_: To że, jak piszesz rzymianie , dawali na początek prezenty i "prezentowali" siebie , nie znaczy nic, znaczy tylko tyle , że próbowali zająć dany obszar "w miarę" pokojowo
..........
Oczywiscie, ze tak bylo ! Dodam, ze Rzymianie zapraszali "Anglikow" na ten obiad,
lub pertrakracje kapitulacji kilka razy ! Anglicy odmawieli, az do chwili kiedy Rzymianie dotarli do rz ...  wyświetl więcej

  real,  27/05/2014

Termin religia (Herbut, 1997) pochodzi od łacińskiego słowa "religio" - prawdopodobnie od relegere – i oznacza znowu zbiera razem, rozważa. Religia towarzyszy człowiekowi od zarania jego istnienia na Ziemi. Historia religii
wskazuje na różne formy religijności, a filozofia religii ukazuje istotne struktury tego zjawiska w różnej formie przejawu wród ludzi. Dlatego w strukturze religii ...  wyświetl więcej

@real:
"Systemy wartości, które poznajemy w poszczególnych kulturach, narodach, kontynentach są oparte na pojęciach i wartościach religijnych."
Czyżby? Zdanie to mogłoby być prawdziwe jedynie pod warunkiem uznania religii za twór pozakulturowy, autonomiczny, niezależny i niezwiązany z kulturą. Tak jednak nie jest. Religia jest bowiem integralnym elementem kultury; jest jej wytwore ...  wyświetl więcej

  real,  27/05/2014

@Michał Aleksy Mentrak: Wobec tego żaden spór nie wchodzi w rachubę - dopóki doświadczenie samo tego nie wykaże. Kultura jest pochodną wierzeń i ich doznań. Sama zaś bez religii nie istnieje. Kultura powstaje w wyniku rozwoju człowieka, którego to motyw stanowi religia. Rozgraniczyć by należało tych co tworzą daną religię, od tych co ją później kontynuują. Gdyż to kontynuacja jej niejednokrotnie s ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska