Login lub e-mail Hasło   

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.cost-plan.com.pl/aktualnosci/(...)ch.html
Kosztorys budowlany jest bardzo ważnym dokumentem procesu budowlanego określającym koszty robót budowlanych na podstawie zakresu prac do wykonania.
Wyświetlenia: 654 Zamieszczono 25/06/2014

Kosztorys budowlany jest bardzo ważnym dokumentem procesu  budowlanego określającym koszty robót budowlanych na podstawie zakresu prac do wykonania. Powinien on być zawsze wykonany w sposób czytelny i jednoznaczny dla wszystkich jego uczestników tak aby uniknąć w przyszłości możliwych różnych jego interpretacji w zależności od strony która go ocenia.

 

Ze względu na cel jakiemu ma służyć można rozróżnić:

 

Kosztorys inwestorski – sporządzany przez zamawiającego lub na jego zlecenie przez inną jednostkę w celu oszacowania kosztów robót inwestycyjnych na podstawie projektu.

 

Kosztorys ofertowy – przygotowywany przez wykonawcę biorącego udział w przetargu lub zaproszonego przez zamawiającego do złożenia oferty na wykonanie określonych robót. Kosztorys ofertowy zawiera wszystkie przewidywane do poniesienia przez wykonawcę koszty realizacji robót w określonych warunkach i w określonym czasie, często również przy określonych innych warunkach związanych np. z płatnościami bądź zastrzeżeniach związanych np. z technologią wykonywania prac (spotykane często przy braku opisanych rozwiązań w projekcie – wykonawca widząc te braki proponuje w ofercie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia określoną technologię/ materiały)

 

Kosztorys zamienny - przygotowywany przez wykonawcę jeżeli nastąpiła zmiana zakresu prac do wykonania wskutek zmian wprowadzonych przez zamawiającego w dokumentacji.

 

Kosztorys powykonawczy - przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu określonych prac jeżeli na etapie podpisywania umowy/ zlecenia nie było możliwe dokładne określenie ich zakresu rzeczowego, ilościowego, lub innych warunków wykonania. Taka forma rozliczeń powinna być wpisana w umowie/ zleceniu wraz z określeniem podstaw kosztorysowych, cen czynników produkcji, kosztów pośrednich, zysku jakie zostaną przyjęte do sporządzenia kosztorysu powykonawczego.

 

Kosztorys ślepy – przygotowywany przez zamawiającego lub na jego zlecenie. Kosztorys ślepy zawiera wyszczególnienie robót do wykonania bez określenia cen jednostkowych i wartości, które to wypełnia Wykonawca/ Oferent. Ten rodzaj kosztorysu jest często stosowany w przetargach gdyż ułatwia zamawiającemu sprawdzenie kompletności oferty w zakresie prac do wykonania oraz ułatwia porównanie ofert między sobą. Wykonawcy/ Oferentowi z kolei pomaga przy przygotowaniu kosztorysu ofertowego gdyż ma on sprecyzowany rzeczowy zakres prac do wykonania.

 

Kosztorys dla banku – sporządzany na potrzeby uzyskania kredytu w banku. Jest to kosztorys szacunkowy określający koszty poszczególnych etapów robót budowlanych. Z uwagi na jego „orientacyjny” charakter nie można się na nim opierać przy określeniu realnych kosztów budowy domu.

Podobne artykuły


131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101848
39
komentarze: 11 | wyświetlenia: 10129
31
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2374
28
komentarze: 55 | wyświetlenia: 3648
27
komentarze: 46 | wyświetlenia: 1839
27
komentarze: 22 | wyświetlenia: 2616
26
komentarze: 18 | wyświetlenia: 4339
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 20082
25
komentarze: 27 | wyświetlenia: 6118
24
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3825
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2009
24
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1583
27
komentarze: 19 | wyświetlenia: 2945
23
komentarze: 42 | wyświetlenia: 3497
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska