Login lub e-mail Hasło   

Czytania ślubne w kościele.

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://slubi.pl/blog/czytania-slubne-w-k(...)le/309/
Coraz częściej można spotkać, że pierwsze dwa czytania na ślubie są głoszone przez bliskich czy przyjaciół pary młodej.
Wyświetlenia: 1.904 Zamieszczono 07/01/2015

To piękny i chwalebny gest, który godny jest pochwały, ukazuje jak bliskie relacje łączą dane osoby. W niektórych parafiach spotkać się można z niestandardowym uczestnictwem pary młodej we mszy – bywa, że to pan młody odczytuje pierwsze i drugie czytanie, a jego przyszła małżonka śpiewa psalm. Większość jednak wybiera ten pierwszy wariant. Kościół również wychodzi naprzeciw nowożeńcom i proponuje wybór spośród kilku czytań i ewangelii, te które najbardziej pasują czy podobają się narzeczonym. Które czytanie wybrać na mszę ślubną? Poniżej prezentuję propozycje pierwszego czytania, które mogą być odczytane na ślubie. W kolejnych artykułach – propozycje psalmu, drugiego czytania i ewangelii.

Pierwsze czytanie poza okresem Wielkanocnym:

Stworzenie człowieka

Czytanie z Księgi Rodzaju Rdz 1,26-28.31A

Bóg rzekł: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi". Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi".
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Stworzenie kobiety

Czytanie z Księgi Rodzaju  Rdz 2, 18-24

Pan Bóg rzekł: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc".
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa". I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: "Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Małżeństwo Izaaka i Rebeki

Czytanie z Księgi Rodzaju  Rdz 24, 48-51 58-67

Sługa Abrahama rzekł do Labana: "Dziękowałem Panu, Bogu pana mego Abrahama za to, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej".
Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: "Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna pana twego, jak postanowił Pan".
Zawołali zatem Rebekę i spytali: "Czy chcesz iść z tym człowiekiem?" A ona odpowiedziała: "Chcę iść". Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli:
"Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone: i niech potomstwo twoje zdobędzie
bramy swych nieprzyjaciół!"
Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał.
A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachaj-Roj; wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: "Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?" Sługa odpowiedział: "To mój pan". Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz.
Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Małżeństwo Tobiasza i Sary

Czytanie z Księgi Tobiasza  Tb 7, 9C-10, LIC-17 (WLG)

Gdy Raguel prosił Tobiasza, aby usiadł do obiadu, rzekł Tobiasz: "Ja tu dziś jeść ani pić nie będę, aż zgodzisz się na moją prośbę i obiecasz dać mi za żoną Sarę, twoją córkę".
A gdy Raguel ociągał się i nie dawał żadnej odpowiedzi proszącemu, rzekł mu anioł: "Nie bój się dać jej Tobiaszowi, bo właśnie jemu, bojącemu się Boga, ma się dostać za żonę twoja córka, i dlatego nikt inny nie mógł jej mieć".
Rzekł więc Raguel: "Nie wątpię, że Bóg dopuścił przed swe oczy modlitwy i łzy moje. I wierzę, że dlatego sprawił to, że przyszliście do mnie, żeby się Sara złączyła z rodem swym według zakonu Mojżeszowego, a teraz nie wątp, że ją dam tobie".
I ująwszy prawą rękę swojej córki, podał ją w prawą rękę Tobiasza mówiąc: "Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba niech będzie z wami, i niech On was złączy, i niech wypełni błogosławieństwo swoje nad wami".
I wziąwszy kartę, uczynił zapis małżeństwa. A potem ucztowali, błogosławiąc Boga.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Modlitwa Tobiasza i Sary

Czytanie z Księgi Tobiasza  Tb 8, 5-10 (WLG)

Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: "Jesteśmy synami świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga". I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia.
Rzekł Tobiasz: "Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze, źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę.

A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków".
Sara też mówiła: "Zmiłuj się nad nami i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu".

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Jak śmierć potężna jest miłość

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami  Pnp 2, 8-10. 14. 16A; 8, 6-7A

Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.
Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty.
Miły mój odzywa się i mówi do mnie:
"Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź!
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści,
ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku".
Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział:
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań,
żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Dobra żona

Czytanie z Księgi Syracydesa  Syr 26, 1-4. 13-16

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna.
Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
Dobra żona, to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana.
Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie.
Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości.
Dar Pana, żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę.
Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej.
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza  Jr 31, 31-32A, 33-34A.

Pan mówi:
Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.
Nie jak przymierze, które zawierałem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan.
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: "Poznajcie Pana!"
Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają Mnie.

Oto słowo Boże.

***********************************************************************************

Pierwsze czytanie w okresie Wielkanocnym:

Gody Baranka

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła  Ap 19, 1.5-9A.

Ja, Jan,
Usłyszałem jak gdyby donośny głos wielkiego tłumu wołającego w niebie: "Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego".
I wyszedł głos od tronu, mówiący: "Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!"
I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych grzmotów, które mówiły: "Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty", bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
I mówi mi: "Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!"

Oto słowo Boże.

Podobne artykuły


31
komentarze: 69 | wyświetlenia: 8763
29
komentarze: 31 | wyświetlenia: 2552
27
komentarze: 42 | wyświetlenia: 2305
22
komentarze: 5 | wyświetlenia: 52516
21
komentarze: 27 | wyświetlenia: 3409
20
komentarze: 19 | wyświetlenia: 2044
21
komentarze: 27 | wyświetlenia: 15875
18
komentarze: 38 | wyświetlenia: 6314
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15188
41
komentarze: 26 | wyświetlenia: 3414
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska