Login lub e-mail Hasło   

Na czym polega małżeńska wspólność majątkowa?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://adwokat-miling.pl
Sytuację prawną małżonków i relacje między nimi względem mienia wniesionego lub nabytego w czasie trwania małżeństwa regulują właściwe przepisy prawne.
Wyświetlenia: 1.126 Zamieszczono 08/01/2015

Przepisy te określane są jako system majątkowy,  inaczej ustrój majątkowy. Może on mieć formę wspólności majątkowej lub rozdzielności majątkowej – w zależności, czy majątek po zawarciu małżeństwa zostanie połączony w spójną całość, czy utrzymany w stanie niezmiennym.

Ustrój majątkowy  

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje tzw. wspólność majątkowa, jeśli nie została podpisana umowa o rozdzielności w formie aktu notarialnego (intercyzy).
Istnieją trzy ustroje majątkowe:

 • ustawowy – powstaje z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa,
 • przymusowy – powstaje na wniosek małżonków i w wyniku wprowadzenia przez sąd rozdzielności majątkowej, a ustaje na mocy orzeczenia sądu lub z mocy prawa,
 • umowne – stanowi wspólność majątkową, rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Majątek wspólny a osobisty

Na wspólnotę majątkową składają się przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności, jak:

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego małżonków,
 • dochody pochodzące z majątków osobistych każdego z małżonków.

Natomiast nie stanowią jej przedmioty należące do majątku osobistego małżonków, czyli:

 • nabyte przed zawarciem małżeństwa,
 • nabyte w drodze dziedziczenia, darowizny, zapisu,
 • służące do zaspokajania osobistych potrzeb,
 • prawa niezbywalne,
 • uzyskane z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia (z wykluczeniem renty wynikającej z całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy),
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej,
 • prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa twórcy,
 • uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.

Zasady wspólności majątkowej

Każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego zarządzania przedmiotami wchodzącymi w skład majątku wspólnego, chyba że przepisy stanowią inaczej. Jednak zgoda drugiego małżonka wymagana jest w przypadku zamiaru zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa rzeczowego (którego przedmiotem jest budynek lub lokal), gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa (również wydzierżawienia), a także przekazania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków oraz darowizny z majątku wspólnego.

Wspólnota majątkowa to przedmioty i pieniądze, ale też zobowiązania i długi zaciągnięte tylko przez jednego ze współmałżonków. W związku z tym drugi współmałżonek może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a tym samym spłaty należności. Jednak zgodnie z prawem wszelkie zobowiązania wymagają zgody drugiego małżonka, co oznacza, że nie jest on zobowiązany do ich regulowania, jeśli nie wiedział o nich bądź nie wyraził na nie zgody.

Podobne artykuły


17
komentarze: 130 | wyświetlenia: 2415
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1178
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 859
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 757
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 698
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 674
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 759
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 545
10
komentarze: 9 | wyświetlenia: 536
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1539
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 439
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska