Login lub e-mail Hasło   

Interwały myślenia

Teoria Słowa
Wyświetlenia: 1.257 Zamieszczono 04/03/2015

Czym jest ludzka mowa?
Ciągiem następujących po sobie słów.

A czym jest melodia?
Ciągiem następujących po sobie dźwięków.

Istnieje zatem pomiędzy nimi podobieństwo następstwa. 
Ale czy istnieje również podobieństwo odniesienia?

Każda melodia ma odniesienie do prymy - dźwięku podstawowego wokół którego, następstwo dźwięków się "rozgrywa". Każda melodia zawarta jest w oktawie, zbudowanej z interwałów: pryma, sekunda, tercja, kwarta, kwinta, seksta, septyma ... oktawa - czyli kolejna pryma.

Oktawy melodii nie mają ani początku ani końca. Przed każdą oktawą istnieje inna oktawa ją poprzedzająca i inna po niej następująca.

Czy mowa ludzka, która odwzorowuje proces myślenia - również ma odniesienia interwałowe? Podniesiony głos jest wyrazem emocji: niepokoju lub szczęścia - i dzieje się "słyszalnie" w naszej mowie. Zatem można powiedzieć, że "wysokość" naszego głosu jest interwałowa i ma odniesienie do podstawowej prymy wynikającej z budowy naszego ciała.

Natomiast myśli nasze dzieją się w niemym świecie, niesłyszalnym dla nikogo. Czy w naszym myśleniu istnieją interwały? I jeśli tak, to czym jest w nich zasada odniesienia do prymy?


Przyjmijmy taki obraz:

Myśl zaczyna się od prymy. Wzrost jej wibracji przebiega przez kolejne ustalone interwały ... sekunda, tercja, kwarta ... Jeśli ten przebieg jest bliski prymy, oznacza to, że niewiele myśl się zmienia. Tkwimy jakby w tej samej upartej myśli, którą jak fiksację - ciągle w ten sam sposób przerabiamy.

Gdy wznosimy się na wyższe wibracje: tercji, kwarty, kwinty ... nasze myślenie odrywa się od "przyziemnego" stereotypu. Myślimy ponad dławiące, podstawowe standardy np. ciągłego narzekania.

Ale uwaga - im bardziej myśl nasza wznosi się, tym bardziej jest bliska, seksty, septymy i ... oktawy - która jest powrotem do prymy - początku wyższego cyklu myślenia ... ?

Myślenie w tym modelu, nie jest zatem procesem ciągłym, ale odbywa się skokowo pomiędzy kolejnymi stanami - czyli interwałowo. Zauważmy, że również w hinduizmie, czakry, znajdują się w określonych miejscach ciała ludzkiego i skokowo wzrasta ich energia, w miarę, gdy oddalamy się od źródła ziemskiej grawitacji ...

Czy zatem również myślenie ludzkie nie jest efektem interwałów istniejących w grawitacji?


W melodii istnieje charakterystyczny układ interwałów oktawy, który ma związek z charakterystycznym układem ciał niebieskich i istniejącą pomiędzy nimi grawitacją, określoną w regule Titiusa-Bodego (http://pl.wikipedia.org/wiki/Reguła_Titiusa-Bodego).

Myślenie - czy to w wyniku aktu stworzenia czy w drodze ewolucji - musi mieć związek z Ziemią oraz wszystkimi ciałami materialnymi Kosmosu. Ponieważ dzieje się interwałowo, więc również siła która myślenie wytworzyła (grawitacja?) powinna mieć interwałowy charakter.

Czy istnieją zatem interwały grawitacji - na podobieństwo kwantów światła?

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1574
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 655
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1140
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 925
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 761
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 721
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 647
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1015
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 802
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 319
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 473
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 464
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 956
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 514
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 367
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Ciężki temat o poranku :-)

Ale artykuł jak najbardziej ciekawy.
Podobno Wszechświat w teorii strun to nic innego jak muzyka/melodia ...

  Remter,  05/03/2015

Kiedy słowom dodamy dźwięk... wówczas nastąpić może ich odbiór. Gdyż dopóki nie słyszymy dźwięku pozostają one w sferze myśli .. zakrytej przed innymi. Dopiero mowa w dźwięk ubrana nam je wyjawia. Niejednokrotnie odczuwamy to, że to nie nasz dźwięk... a więc obca nam fala, którą próbujemy zrozumieć, lecz dopiero wejście w nią pozwala nam ja poznać. Nieraz się zastanawiałam; dlaczego dźwięk słowa a ...  wyświetl więcej

  nse,  05/03/2015

@Remter: Słowo napisane ma znaczenie literalne, a słowo wypowiedziane zostaje uprane w stan emocjonalny i nadaje głębsze rozumienie słowa :)

  Remter,  05/03/2015

@Mariusz Kajstura: Przytoczę pewną wypowiedź;

"- Etos dziennikarstwa podupadł – twierdzi Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz literatury hiszpańskiej i muzyk, a przed laty popularny aktor dziecięcy. Jak zauważa, znakiem naszych czasów jest zrównanie w mediach rangi wydarzeń ważnych i nieważnych. - Zjawiska w kulturze, nawet jeśli są komentowane, to w takiej samej temperaturze, w jakiej

...  wyświetl więcej

  nse,  05/03/2015

@Remter: "Grawitacja dotyczy słów martwych... aby je przyciągać do kosza ." ... coś w tym jest, słowa żywe jak ptaki wznoszą się ku górze :)
korekta: "uprane" => ubrane

  Remter,  05/03/2015

@Mariusz Kajstura: Ptaszki to jeszcze malutkie zbliżenie... musimy jak orzeł , którego nasze rody tworząc naród obrały za swój znak - patrzeć z coraz wyższej wysokości - wówczas i nasze myśli powrócą z wykonanym zadaniem do Tego, który nam je dał... gdzież zatem podziała się sprawiedliwość Orła... nie przeszła jednak na naród , który jedynie udaje naród z pod znaku Orła ... toteż sieje śmierć... k ...  wyświetl więcej

  nse,  05/03/2015

"Czy istnieją zatem interwały grawitacji - na podobieństwo kwantów światła?" ... myślę że grawitacja wynika z stanu równowagi cząstek elementarnych, ten stan powtarza się pół okresowo; przykładowo foton w chwili kiedy pole magnetyczne zrównuje się z polem elektrycznym ... ??, przypuszczam że grawitacja ma 2 krotnie mniejszy czas niż czas Plancka ... ??

  gluptak,  06/03/2015

@Mariusz Kajstura:

Problem 1

Czy nie zastanawiało każdego z nas, skąd się bierze i czym jest muzyka? Dlaczego akurat określone interwały dźwięków tworzą akordy a ich następstwo - melodię. Jeśli muzyka jest dla nas czymś oczywistym, podstawowym, to z jakimi innymi podstawowymi zjawiskami w przyrodzie się wiąże?

Nie jestem odosobniony w twierdzeniu, że Kosmos i jego prawa odk

...  wyświetl więcej

@gluptak: No to informuję Cię, że jest to uniwersalne.
Muzyka - dźwięki (wszystkie), który słyszymy lub słyszą inne istoty żywe to nic innego jak drganie powietrza (eteru). Szarpiąc strunę gitary powoduje się drganie powietrza a to z kolei przez nasze ucho odbierane jest jako pojedynczy dźwięk (budowy ucha i zasady jego działania nie będę opisywał bo to chyba nie jest konieczne?). Zatem ską ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Jaki czas ma grawitacja? O jakim czasie mowa? Czasie istnienia? Czasie "życia" pojedynczego kwantu grawitacji?

  gluptak,  06/03/2015

@Mariusz Kajstura:

Problem 2

Jeżeli wszystko w przyrodzie jest powiązane pomiędzy sobą, to czyż mowa wynikająca z myślenia nie ma związku z muzyką - i na odwrót. Pytanie podstawowe: co było wcześniej: mowa, czy muzyka? - wydaje się retoryczne ... oczywiście, zanim powstało ludzkie myślenie, istniała muzyka. Zatem relacje tonalne w muzyce były czymś immanentnie istniejącym w przyrod

...  wyświetl więcej

@gluptak: przepraszam, że się wcinam - ale zainteresowały mnie te wypowiedzi. Muzyka może być tworem sztucznym jeżeli rozpatrujemy to po prostu jako NAZWĘ - to człowiek muzyce nadał nazwę "Muzyka" i pod tym względem jest to sztuczne. Natomiast jeśli ma być czymś naturalnym wynikającym z przyrody - jest to po prostu drganie powietrza/cząstek. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.

Ale fakt - c

...  wyświetl więcej

  nse,  06/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Każda cząstka drga, i tu chodzi o czas okresu takiego drgania :), myślę że grawitacja jest wypadkową siłą drgających cząstek, które synchronizowały w czasie swoje stany równowagi ... jesteśmy w stanie mierzyć jedynie wypadkową tej siły, dlatego tak mierzona grawitacja będzie wyglądać jak ciągła siła pozbawiona drgań które wzajemnie będą się uzupełniać w czasie, jednak gdyby badać g ...  wyświetl więcej

  nse,  06/03/2015

@gluptak: Gdyby wyobrazić sobie przestrzeń która jest wypełniona polem, a w tym polu są fale o pełnym spektrum częstotliwości załóżmy że szerokość tego spektrum jest nieskończona wszystkie te drgania wzajemnie na siebie wpływają poprzez wspólne pole w jakim się odbywają, wtedy interferencje tych fal utworzą osobliwe cząstki ...

  gluptak,  06/03/2015

@Mariusz Kajstura:

Problem 3

Nawet jeśli odrzucimy, grawitacyjny charakter muzyki - relacja między przebiegiem melodii a sposobem naszego myślenia wydaje się istnieć.

Czym mogą być zatem interwały myśli:
1. Upieranie się, bezwzględne przypisywanie sobie racji i odrzucanie racji innych - to trzymanie się prymy, sekundy lub co najwyżej tercji. Myślenie dogmatyczne jest

...  wyświetl więcej

  nse,  07/03/2015

@gluptak: Głębokie zrozumienie drogi powstawania złożonych struktur jakie otrzymaliśmy do dyspozycji od Boga, wypełnia naszą świadomość wiedzą mądrością i zbliża nas do Miłości Bożej; podobnie jak dziecko zaczyna rozumieć i dojrzewać do Miłości Rodzicielskiej w chwili kiedy zaczyna tą Miłość poznawać z perspektywy rodzica i uświadamia sobie co przez te wszystkie lata dzieciństwa otrzymywał ... Alt ...  wyświetl więcej

  nse,  08/03/2015

@gluptak: Nie da się rozmawiać o muzycznym charakterze rzeczywistości w kategoriach jedynie tonacji, bo gdzie brzmienie i współbrzmienie ( interferencje i zadudnienia fal ), pauzy i interwały, rytm ... itp ... pewna całość staje się dopiero muzyką :). Kim staje się Kompozytor bez wrażliwego Słuchacza , który stawia pewne wymagania ?? ( słuchacza trzeba kształtować inaczej nigdy nie osiągnie poziom ...  wyświetl więcej

  gluptak,  08/03/2015

@Mariusz Kajstura: Piszesz właśnie o całym "brzmieniu" myślenia. Myślenie nie jest sumą słów tylko. Zależy od dużej liczby czynników wewnętrznych i zewnętrznch,wpływających na jego "melodię", tak, że odbieramy je syntetycznie - podobnie jak utwory Bacha, czy Mozarta - nie są jedynie sumą nut, ale ich syntezą, wywołującą u nas szczególne wrażenia, odczucia itp.

  nse,  08/03/2015

@gluptak: Dokładnie tak to postrzegam :)

@Mariusz Kajstura: Dziękuję za wyjasnienie, ale tak jeszcze z technicznego pkt widzenia - czas drgania grawitacji (inaczej - czas ruchu grawitonu - hipotetycznej cząsteczki grawitacji) nie powinien być dwa razy krótszy od czasu Plancka. Czas Plancka to wartość z jaką światło (foton) pokonuje odległość Plancka (to 10 do potęgi -36mm) i wynosi 10 do potęgi -33 - jest to zmierzona wartość. Jeżeli gra ...  wyświetl więcej

  nse,  09/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Masz racje z tym czasem Plancka, bo Czas Plancka został zdefiniowany w oparciu o ruch fotonu w przestrzeni, mi chodzi o cykl drgań własnych cząstki które nie są powiązane z ruchem cząstki w przestrzeni ..., właściwie powinienem napisać: Drgania grawitacyjne mają 2 krotnie krótsze odstępy czasu niż okres drgań własnych cząstek elementarnych :) , a w tym wypadku powinno się zapomnieć ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Nie wiem czy istnieje coś takiego jak próżnia idealna, nie mniej jednak ta pozorna (z którą często spotykamy się w fizyce), którą definiuje niezwykle niewielka ilość cząstek w przestrzeni (bo aż jeden atom na - o ile dobrze pamiętam - kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych przestrzeni) nie pozwala ludzkiemu uchu usłyszeć tego, co dzieje się "tam w górze". Ale gdy zagęszczenie czą ...  wyświetl więcej

  nse,  09/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Tak tylko Ty mówisz o zagęszczeniu cząstek materialnych, a co z gęstością pola ?

@Mariusz Kajstura: Na gęstość pola również wpływa gęstość rozmieszczenia cząstek elementarnych. Większość cząstek wytwarza określone siły - grawitacja, elektromagnetyzm, oddziaływania słabe oraz oddziaływania silne. Wszystko to definiuje zagęszczenie pola o którym mowa. Pole (w przypadku tego tematu) eter nie może być zbyt gęste aby móc zrozumieć przekaz nadawcy, ale też nie może być zbyt rzadkie, ...  wyświetl więcej

  nse,  09/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Pole grawitacyjne bez względu na odległość nigdy nie osiągnie zera ...

@Mariusz Kajstura: ale jest pomijalnie małe i często nie brane pod uwagę. Jest też na tyle specyficzne, że trudno podpiąć je do jakiejkolwiek teorii mającej na celu zunifikowanie sił fizycznych o których pisałem powyżej.

W jakiejś książce przeczytałem dosyć ciekawe porównanie sił pól: grawitacji i elektromagnetyzmu:
Aby kawałek papierka pozostał na ziemi, potrzebna jest cała masa na

...  wyświetl więcej

  nse,  09/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Fizycznie te siły można pominąć, ale czy ich wartość informacyjna jest też pomijalna ??

@Mariusz Kajstura: Siły fizyczne są wypadkową oddziaływań ("informacji"), które niosą określone cząsteczki. Np. światło jest wypadkową siły elektromagnetycznej, wytwarzanej przez oddziaływanie innych cząstek elementarnych między sobą. Oddziaływania silne to siły występujące przy wiązaniu barionów (czyli protonów i neutronów). W tym ujęciu NIE MOŻNA pominąć sił fizycznych, to, że grawitacja jest ni ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Jesteś elektronikiem (albo co najmniej zajmujesz się tym tematem) - po takiej osobie nie spodziewałbym się zwrotu "pomijanie sił fizycznych" :-). Elektromagnetyzm, oddziaływania słabe i silne są wpisane w zawód elektronika/elektryka i w wiele innych zawodów ;-)

  nse,  09/03/2015

@SZKOLENIA.COM: A gdy się spojrzy w kosmos, można zauważyć jak ta subtelna z reguły "pomijalna" siła grawitacji decyduje o porządku we wszechświecie ;)
Ps. To czym się zajmuje nie jest tajemnicą, łatwo wyśledzić :D

@Mariusz Kajstura: dwa razy - tak to prawda :-)

  nse,  12/03/2015

@gluptak: " Problem 1
Czy nie zastanawiało każdego z nas, skąd się bierze i czym jest muzyka? Dlaczego akurat określone interwały dźwięków tworzą akordy a ich następstwo - melodię. Jeśli muzyka jest dla nas czymś oczywistym, podstawowym, to z jakimi innymi podstawowymi zjawiskami w przyrodzie się wiąże? "

... By rozpocząć rozważania nad tym problemem należałoby precyzyjnie zdefiniow

...  wyświetl więcej

Tak, żeby jeszcze autorowi odpowiedzieć na pytanie:
"Czy istnieją zatem interwały grawitacji - na podobieństwo kwantów światła?"

Grawitacja to siła wytwarzana przez hipotetyczne cząstki zwane grawitonami, zatem interwałem grawitonu będzie grawitacja. Interwałem fotonu będzie światło - a właściwie jego fala. Cząstki światła jak i hipotetyczne cząstki grawitacji mają charakter korpusk

...  wyświetl więcej

  nse,  10/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Taki przykładowy interwał grawitacji w skali makro jest wyznaczany fazami księżyca, statystyki służb ratowniczych wskazują że wpływa na ludzkie myślenie :)

@Mariusz Kajstura: Przemiany w wilkołaka bądź (delikatnie mówiąc) w wariata niejedną ludzką istotę? Tego dowodzą te statystyki? :-)

  nse,  10/03/2015

@SZKOLENIA.COM:Artykuł w zestawieniu z statystykami wskazuje na wpływ Muzyki wszechświata wewnętrznego jak i zewnętrznego na nasze myślenie, a może nawet ta Muzyka to myślenie określa ... ?? Co w tym może być ciekawego ??, ano fakt że jeśli się komuś zdaje że ludzkim myśleniem da się "sterować" to i tak ten co chce sterować jest sterowany muzyką wszechświata, więc i tak wszystko powróci do właściw ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Generalnie każdy z nas jest zbudowany dokładnie z tych samych "składników" co planety, gwiazdy i wszystkie inne ciała niebieskie i podlegamy też dokładnie tym samym prawom fizyki co każdy inny obiekt fizyczny także byłoby to jak najbardziej zrozumiałe, że ktoś może mieć ciągoty do sterowania myślami innych.

Sterowanie emocjami jest chyba zdecydowanie bardziej oczywiste i naturalne prawda? :-)

  nse,  11/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Co determinuje myślenie ??

@Mariusz Kajstura: Aż tak dobry nie jestem :-)))

Moim skromnym zdaniem - człowieczeństwo, rozbudowany mózg, chęć poznania od narodzin ...

Tak się zastanawiam - gdzie w tym całym temacie zgubił się autor tekstu? :-)
Może gluptak naszły Cię jeszcze jakieś przemyślenia?

  nse,  12/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Troszkę duży interwał od artykułu uczyniliśmy, choć to można kojarzyć też odstępami pomiędzy poszczególnymi orbitami planet, powłok elektronowych ... jak w mikroświecie tak i makro mamy podobne reguły rządzące rzeczywistością ... składającą się w muzykę która nami powoduje ;) ... Ciekawi minie w jakim "buforze gromadzi się energia umożliwiająca przeskok z jednej pozycji na drugą ?? ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: A pytasz o gromadzenie się energii i przeskok ze świata mikro do makro? Wystarczy "przeskoczyć" stałą kwantową (10 do potęgi -24) - wtedy urządzenia pomiarowe zaczynają pokazywać wskazania z dopuszczalnym i akceptowalnym progiem błędu - później im większa wartość tym precyzyjniejsze wyliczenia a ciało fizyczne zaczyna nabierać znanych nam kształtów. Także wydaje mi się, że wysta ...  wyświetl więcej

  nse,  13/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Nie byłbym pewny czy przeskoczyć czy wskoczyć ?? (10^-24) ... ??

  nse,  14/03/2015

@Mariusz Kajstura: Chodzi Ci o dokładność pomiarową do 10^-24 miejsc po przecinku od jednostki podstawowej ?? bo stała Plancka wynosi h = 6,626 069 57(29)·10^–34 , więc o którą stałą kwantową Ci chodzi ??

@Mariusz Kajstura: Stała Plancka a Stała Kwantowa to dwie różne wartości. Stała Plancka (o ile dobrze pamiętam) określa odległość między dwie cząstkami elementarnymi, natomiast Stała Kwantowa określa wielkość, poniżej której wszelkie pomiary (przeprowadzanie pomiarów) traci jakikolwiek sens. Nie wiemy jak dane siły wpływają na cząstki poniżej wielkości Stałej Kwantowej.

Nie bardzo wiedział

...  wyświetl więcej

  nse,  16/03/2015

@SZKOLENIA.COM: :) sam próbuję to doprecyzować, bo coś mi się w tym nie klei, ja akurat stałą kwantową rozumie jako najmniejsza dawka energii poniżej której nie ma sensu schodzić, czyli najmniejsza z możliwych dawek energii ..., z tym że wcale nie muszę mieć racji :)
http://jknow.republika.pl/fizy(...)nt.html

  nse,  16/03/2015

@Mariusz Kajstura: Takie rozumienie stałej kwantowej tłumaczy dlaczego elektrony skaczą po orbitach i nie ma orbit "pośrednich" ... ??
http://const.physics.edu.pl/in(...)drostki
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCul "joktodżul" zerknij ;)

@Mariusz Kajstura: sugerowałem się książką Georga Gamowa "Pan Tompkins w krainie czarów" gdzie Stała Kwantowa była odrębną wielkością od Stałej Plancka a która dotyczy właśnie raczej pomiarów a to z kolei jest związane z osiągnięciem określonej bariery przez człowieka.

  nse,  17/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Przedrostki jednostek dotyczą pomiarów, w istocie gdy pomiar jest dokonywany na coraz to subtelniejszych energiach ta dokładność zaczyna się załamywać ( gdy pomiary zaczynają wchodzić w strefę szumu tego miejsca raczej nie da się określić stałą ) jest to podciągane algorytmami statystycznymi dla wyciągania możliwie największej dokładności, jednak taka dokładność to już nie pojedync ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: wszystko co pisałem było moimi przypuszczeniami :-). Nie twierdzę, że były one słuszne a jedynie starałem się znaleźć granicę między pewnymi wielkościami. To prawda, że pomiary jak i metody ich dokonywania ulegają zmian wraz ze zmieniającą się wielkością. Może sam fakt wartości liczby nie ma znaczenia gdy mówimy o gromadzeniu się energii celem przeskoku z jednego stanu do drugie ...  wyświetl więcej

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: "Może sam fakt wartości liczby nie ma znaczenia gdy mówimy o gromadzeniu się energii celem przeskoku z jednego stanu do drugiego." W prognozowaniu czasu przeskoku już ma znaczenie :) Jeśli chodzi o mikro świat może to być wytłumaczone tym że nie istnieją mniejsze kwanty energii i dlatego pojedynczy kwant powoduje przeskok orbity, tylko co z światem makro w którym obserwujemy przesk ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: W przypadku świata makro może być to stosunkowo trudne, by nagle znaleźć się w świecie mikro. Miniaturyzacja dotyczy elementów elektronicznych i możemy mówić o tranzystorach wielkości mikro, ale w świecie "żywym" im większy obiekt tym większe trudności. Na pewno obiekt makro nie może w tym samym stanie w jakim się znajduje trafić do świata mikro. Można obiekt zmniejszyć (np. prz ...  wyświetl więcej

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Żywej rzeczywistości nie da się opisać w oparciu o próby definiowania Życia kategoriami fizycznymi, to jak próba opisu rzeczywistości 3D, opierając się tylko na osi liczbowej X nie biorąc pod uwagę osi Y i Z ..., bo gdzie obliczenia zawierające wartości urojone ?? Oczywiście można próbować opisywać rzeczywistość 3D w oparciu o jeden wymiar X, tylko obserwowane fakty będą przeczyły tym opisom ... :)

@Mariusz Kajstura: i to kolejna kwestia utrudniająca sprawę przeskoku ze świata makro do mikro :-)

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: ... czyli już wiemy, że nic nie wiemy :D

@Mariusz Kajstura: a wiemy jak wyciągnąć cząstkę ze świata mikro do makro tak, aby każdy mógł ją zobaczyć nie używając mikroskopów i badań pośrednich - tak jak widzisz właśnie teraz przed sobą biurko? Obiekt sztucznie wytworzony - to żaden problem, ale obiekt żywy/naturalny? :-)

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Potrafimy to zrobić dzięki takim wspaniałym narzędziom jakie otrzymaliśmy od Boga, jakimi są wyobraźnia i umiejętność abstrakcyjnego myślenia; nasz dylemat ciągle krąży wokoło nauczenia się rozsądnego posługiwania tymi narzędziami, bo w równym stopniu potrafimy dzięki nim Żyć jak i unicestwić lub uwięzić ...

@Mariusz Kajstura: a z punktu widzenia fizycznego a nie teologicznego/mentalnego/fantastycznego? ;-)

o na ten moment zarówno przeskok obiektu żywego ze świata makro do mikro jak i obiektu ze świata mikro do makro wydaje się być całkowicie niemożliwe.

Proton wyciągniemy z elektrony a słonia przeniesiemy z Afryki do opolskiego zoo, ale nadal proton pozostaje w mikro świecie a słoń w makro świecie. Położenie obiektu nie zmienia nic z perspektywy naszego - ludzkiego postrzegania

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: z fizycznego punktu widzenia to lepiej nie wybiegać teoriom zbyt daleko od empiryki ;), bo wtedy tworzy się zbyt wiele wirtualnych bytów które pod naporem faktów przychodzi zabijać ...

@Mariusz Kajstura: Fakt, nikt nie chciałby, żeby atomy budujące strukturę włosa były wielkości główki od szpilki -dożywotni ból głowy i karku gwarantowany a tym samym z rozmnażaniem kiepsko :-))))

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: ... :D

@Mariusz Kajstura: albo rozważmy to! :-) Atomy wielkości główki od szpilki - przecież wielkość atomu z perspektywy ludzkiego oka zależy także od naszego wzrostu. Dla mrówki człowiek jest ogromny, dla człowieka mrówka jest bardzo mała. Pytanie, jak małym trzeba być by dostrzec atom gołym okiem?

I z drugiej strony - gdyby atomy były wielkości główni od szpilki, wszystko było by zdecydowanie

...  wyświetl więcej

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Rozmiar główki od szpilki jest ustalony perspektywą widzenia człowieka, hipotetycznie gdybyśmy urośli to główka od szpili też urośnie ;)
Gdziekolwiek udajemy się w swych rozważania wchodzimy w strefę wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia ..., a następnie utrwalamy nawyki które tym hipotetycznym obiektom nadają moc :)

@Mariusz Kajstura: a tym samym jednak o ból głowy nie mamy się co martwić :-)))

To jest bardzo ciekawe jak wiele rzeczy zależy od siebie - wielkość, waga, miejsce, czas

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: ... tu raczej chodzi o to jakie definicje przyjmujemy do swojej tablicy przekonań :)

@Mariusz Kajstura: to może taki prozaiczny przykład - natura wymyśliła tygrysa, musiała wymyślić mu ogon, który pomaga mu manewrować podczas szybkiego biegu, dokonać wyboru jak duży ma być mózg by mięśnie szczęki były maksymalnie wydajne i jak wydajne mają one być i wiele innych rzeczy musiała tygrysowi wymyślić - z pożywieniem włącznie. Wymyśliła więc gazelę. Ale gazela bezbronna nie jest - jest ...  wyświetl więcej

  nse,  18/03/2015

@SZKOLENIA.COM: Zgadza się, z tym że ja Naturę definiuje jako zbiór zasad poznanych i niepoznanych, zaś Ducha Życia jako determinacje by na tych zasadach zaczęło funkcjonować życie organiczne ... ta determinacja powoduje że chcemy poznawać istniejące zasady i je zgłębić, by w oparciu o nie móc iść w przyszłość ... To co zwykło się nazywać nadnaturalnym to tylko obszar nieznanych wymiarów i zasad jakie rządzą realną rzeczywistością ;)
Ps. ... tośmy sobie poszaleli na Eiobie ... :)))

@Mariusz Kajstura: "... tośmy sobie poszaleli na Eiobie ... :))) " - moim daniem pozostajemy w tematach :-)

W naturze interwał (chyba) wszystkiego dotyczył i jeszcze dotyczy - przerwa między ewolucją gatunków z jednych w drugie :-)

A jak tak popatrzymy na to co poznane - jest tak dużo dziedzin życia, że gdy pomyśli się o tym wszystkim, to trudno pojąć jak długo trzeba by było żyć j

...  wyświetl więcej

Znam człowieka, który wyjaśnił mi, że wszechświat, że całe życie to zera i jedynki.
Że to czysta matematyka i nic więcej.
Wyjaśnił mi to dogłębnie i dokładnie.
...Było to wiele lat temu, a ja do dziś nie mogę się pozbierać...

@LoveNature: jest wiele teorii rozważających czy Wszechświat to atomy czy bity. Nie mniej jednak, obydwie teorie niosą za sobą pewne prawa i konsekwencje. Jeśli wszechświat to bity - nigdy nie poznamy jego struktury kompleksowo wszak ilość zgromadzonych i przetwarzanych informacji musiałaby obejmować zapis czasowy ok. 14 mld lat świetlnych - co przekracza ludzkie możliwości

Tak ostatnio zastanawiałem się nad możliwością przestania myśleć. Czy w ogóle można przestać myśleć? Jeśli tak, to faktycznie można mówić o interwałach myślenia - ale jeśli nie można przestać myśleć to jak podejść do całości artykułu?Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska