Login lub e-mail Hasło   

KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej

KARnet 15+ to innowacyjny model wykorzystujący kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ułatwianiem wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Wyświetlenia: 627 Zamieszczono 28/05/2015

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Testowanie modelu KARnet15+

Rozwiązania, które były testowane w ramach projektu, skierowane są do młodzieży w wieku
15-25 lat, w tym szczególnie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Z metod pracy
i narzędzi zaproponowanych w Modelu KARnet15+ mogą skorzystać publiczne i niepubliczne instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy.

W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. we Wrocławiu oraz Poznaniu testowano działanie sieci Klubów Aktywności Rozmaitych. Stanowiły one dla młodych ludzi miejsce do spotkań, rozwijania zainteresowań, a  jednocześnie umożliwiały nieformalną edukację w zakresie wiedzy
o rynku pracy. Zorganizowano w tym czasie łącznie 1059 spotkań, w tym spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, spotkania z pracodawcami z różnych branż i zawodów, konsultacje indywidualne.

Ofertą Klubów zainteresowało się 656 osób między 15 a 25 rokiem życia. Młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Kuchenne Przygody. Uczestnicy wysoko oceniali przede wszystkim formę organizacji aktywności oraz fakt, że mieli bezpośredni wpływ na rodzaj podejmowanych w Klubie działań. Dzięki temu mogli z łatwością rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dowiadywać się, w jaki sposób mogą je wykorzystać w poszukiwaniu zatrudnienia i docelowo w swoim miejscu pracy.

Zdaniem Kadry Klubów najbardziej innowacyjnymi elementami Modelu okazały się:

•             zajęcia, na które bezpośredni wpływ miała młodzież,

•             szersza od standardowej oferta zajęć dla młodzieży,

•             metoda pracy z młodzieżą skoncentrowana na jej zasobach, a nie na deficytach,

•             pozytywny wpływ modelu na kreatywność młodzieży[1].

W projekcie udział wzięło także 32 pracowników Instytucji Pomocy Społecznej z terenu Wrocławia

i Poznania, którzy brali udział w szkoleniach dotyczących wdrażanego Modelu i narzędzi merytorycznych, które są wsparciem ich w pracy z wychowankami z pieczy zastępczej.

Największą innowacją w tym projekcie była dla mnie jego trójsektorowość – podkreśla pani Elżbieta Olber Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - nieprzypadkowe spotkanie wielu osób, które miały możliwość wspólnego  spojrzenia na problem. Każdy z Partnerów miał inne doświadczenia, wiedzę i narzędzia pracy. Dlatego sukces, który udało się osiągnąć cieszy podwójnie. Wspólnie wypracowaliśmy Model, który może pomóc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie tylko tej z pieczy zastępczej. Jak zaznacza pani Dyrektor: wypracowane w projekcie narzędzie pt. „Paszport na rynek pracy” jest już wykorzystywane we wrocławskim MOPS przez pracowników Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i wydaje się, że na trwałe zapisze się jako narzędzie używane w codziennej pracy przez pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wykorzystanie wypracowanego w projekcie narzędzia poprawi efektywność działań pracowników MOPS, z kolei usamodzielnianym wychowankom ułatwi zrozumienie arkan szeroko pojętego rynku pracy. Projekt „KARnet15+ model współpracy trójsektorowej” dał pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu także możliwość uczestniczenia w szkoleniach i superwizjach, co stanowi wartość dodaną w doskonaleniu kompetencji i standaryzacji usług wsparcia – dodaje pani Elżbieta Olber.

KARnet15+ podręcznik stosowania

Innowacyjny Model powstał w wyniku ponad 3 letniej współpracy Partnerstwa trójsektorowego – przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji pomocy społecznej.  Podręcznik stosowania, programy szkoleń i wsparcia dla osób pracujących z młodzieżą oraz narzędzia edykacyjne dla młodzieży to elementy Modelu, z których skorzystać mogą podmioty zainteresowane uruchomieniem Klubów Aktywności Rozmaitych.

W Podręczniku szczegółowo opisane zostały zasady współpracy podmiotów z trzech sektorów oraz metody, dzięki którym możliwe jest wspólne realizowanie działań pomagających młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym prawidłowo wybierać ścieżkę rozwoju zawodowego.

W Podręczniku znajduje się również szereg wskazówek dotyczących sposobów zawiązywania Partnerstwa oraz organizacji Klubów KARnet, w których młodzież ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań, kompetencji społecznych oraz zawodowych.

Model KARnet15+ jest odpowiedzią na brak skoordynowanej i kompleksowej współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym objętej pieczą zastępczą. Model KARnet15+ poprzez zaproponowane metody i techniki pracy z młodzieżą w pełni realizuje zasadnicze cele związane z pobudzaniem rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży uczestniczącej w zajęciach oraz założenia pracy systemowej skoncentrowanej na zasobach.

Upowszechnianie i włączanie to ostatni etap realizacji projektu innowacyjnego, w którym zainteresowane podmioty, organizacje, instytucje będą mogły dowiedzieć się m.in:

  • Jak zorganizować działanie Klubów Aktywności Rozmaitych?,
  • Jakie korzyści płyną ze współpracy trójsektorowej?
  • Jakie wsparcie w ramach Modelu otrzymuje młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym i pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej?
  • Czym różni się metoda pracy zastosowana w Modelu KARnet15+ od dotychczas stosowanych rozwiązań oraz jaka jest skutecznosć Modelu?

Realizatorzy projektu w czasie organizowanych w maju i czerwcu 2015 r. seminariów upowszechaniających oraz warsztatów wdrożeniowych podzielą się wnioskami idoświadczeniami z okresu testowania Modelu.

Podręcznik stosowania Modelu KARnet15+ wraz z pozostałymi materiałami merytorycznymi jest dostępny na stronie projektu: www.karnet15plus.pl. W tym miejscu zamiesczone są również inne ciekawe informacje dotyczące projektu: opis aktywności realizowanych w Klubach, zdjęcia z przebiegu zajęć, a także szczegółowe wnioski z okresu testowania Modelu i Klubów Aktywności Rozmaitych.

Aktywność Okolomuzycznik. Foto.: Magdalena Zjawin

Spotkanie z Przewodnikiem po Rynku Pracy. Foto.: Magdalena Zjawin

Zdjęcia z aktywności Objazdowka. Foto.: Magdalena Zjawin

[1]Ewaluacja zewnętrzna projektu „KARnet 15+ − model współpracy trójsektorowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 1: „Zatrudnienie i integracja społeczna „Działanie 1.2:„Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Raport końcowy. Opracowanie: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk Tomasz Wysocki sc. Warszawa. Października 2014r.

Podobne artykuły


52
komentarze: 21 | wyświetlenia: 16722
45
komentarze: 20 | wyświetlenia: 6263
32
komentarze: 5 | wyświetlenia: 13725
30
komentarze: 29 | wyświetlenia: 4367
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 52797
28
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17093
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22516
23
komentarze: 4 | wyświetlenia: 42925
22
komentarze: 8 | wyświetlenia: 2166
21
komentarze: 13 | wyświetlenia: 1837
21
komentarze: 9 | wyświetlenia: 6068
19
komentarze: 1 | wyświetlenia: 12449
18
komentarze: 11 | wyświetlenia: 7997
19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4302
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Artykuł,oferta,informacje sę nie tylko korzystne dla organizatorów projektu gdyż domyślam się że projekt jest finansowany przez podatników czyli przez państwo ale dla młodzieży,którą trzeba również przekonać do pozostania w Polsce,do przygotowania do zawodu nawet rzemieślnika....

Domyślam się ,że młodzież,która musi płacić za leki,leczenie w Polsce,jest informowana przez oranizatorów proje

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska