Login lub e-mail Hasło   

Kwantowe przejście umysłu

Tylko bardzo niewielka liczba wszystkich wzorów rezonansowych, czyli drgań struny, "tworzy" cegiełki służące do budowy widzialnej części naszego wszechświata. Skoro tak j...
Wyświetlenia: 4.526 Zamieszczono 23/11/2015

Tylko bardzo niewielka liczba wszystkich wzorów rezonansowych, czyli drgań struny, "tworzy" cegiełki służące do budowy widzialnej części naszego wszechświata. Skoro tak jest, to nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że jesteśmy ślepi.

Znalezione obrazy dla zapytania kształty calabiego-yauJeden z możliwych kształtów C-Y

Wyróżnione w Modelu Standardowym cząstki elementarne powinny odpowiadać - według fizyków zajmujących się teorią strun - wzorom drgań o najniższych energiach. Co więcej, takie struny powiązane są z "wielowymiarowymi dziurami" w przestrzeni Colabiego-Yau. Liczba dziur determinuje fakt istnienia trzech generacji cząstek, różniących się od siebie masą. Mówiąc językiem matematyki, liczba generacji jest połową wartości bezwzględnej liczby Eulera przestrzeni Colabiego-Yau, przy czym liczba Eulera jest to przemienna suma wymiarów grup homologii rozmaitości. Znane nam cząstki są zatem efektem drgań strun tylko w takich przestrzeniach Colabiego-Yau, których liczba Eulera wynosi plus-minus 6.

Wszystko, o czym mówimy, należy opatrywać trybem warunkowym. Jeśli zatem teoria strun jest prawdziwa, rzeczywistość zbudowana jest z większej liczby wymiarów niż cztery składające się na widzialną czasoprzestrzeń, wyższe wymiary są zwinięte, a geometrię ich zwinięcia przybliżają kształty Colabiego-Yau, to widzialna część materii i energii jest wyłącznie niewielkim procentem całości energii i całości materii oraz promilem promila promila sumy zdarzeń generowanych przez praktycznie nieskończoną wzorów drgań struny. Dostępny naszym zmysłom świat "stwarzany" jest tylko wówczas, jeżeli ściśle spełnione zostaną pewne warunki brzegowe. W tym przypadku warunkiem takim jest geometria wymiarów zwiniętych (liczba dziur w przestrzeni Colabiego-Yau musi wynosić trzy. A według badaczy ich liczba może wynosić 4, 5, 25 czy nawet 480.

Znane nam prawa natury określa geometria zwinięcia wyższych wymiarów. Ich porządek określa liczba trzy.

Znalezione obrazy dla zapytania geometria grawitacji

Podobnie zresztą jak w przypadku Einsteinowskiej makroprzestrzeni, której piękno i porządek określa geometria "uwięzienia", czyli po prostu grawitacja.

Pozostając w porządku trybu warunkowego, powiedzmy: jeżeli uda nam się teorię strun, przynajmniej częściowo, zweryfikować nie tylko matematycznie, ale również eksperymentalnie, to zrozumiemy, że tzw. prawa natury, a więc te, które rządzą światem przez nas doświadczanym, są jedynie efektem niskoenergetycznych przejść, niejako skutkiem ubocznym wysokoenergetycznych zdarzeń w wyższych wymiarach

Dostrzegamy tu zbieżność z pewnymi intuicjami natury religijnej (postrzegana rzeczywistość jako zasłona Mai, czyli złudzenie - w buddyzmie), filozoficznej (to, co postrzegamy, ma naturę fenomenalną; do "rzeczy samej w sobie" nie docieramy - Kant) czy też w wyobraźni postmodernistyczno-popkulturowej (postrzeganie rzeczywistości jako matrixa - film braci Wachowskich).

Fundamentalna dysfunkcja nasze (ludzkiej) percepcji polega na tym, że przyjmujemy za całość to, co jest promilem promila promila, łącznie z całym widzialnym kosmosem. Prof. Heller konstatuje, że nie skonsumowaliśmy jeszcze efektów rewolucji w obrazie świata, jakie przyniosła fizyka kwantowa. To jednak tylko - jak się wydaje -  część prawdy. Technologicznie wykorzystujemy te odkrycia z dużym powodzeniem. W sferze mentalno-świadomościowej faktycznie nie! Tutaj wciąż funkcjonujemy w mechanistyczno-deterministycznym modelu fizyki Newtonowskiej.

Pewnie tak być musi, bo gdyby nastąpiło - tak to nazwę - kwantowe przejście ludzkiego rozumu, byłaby to rewolucja, jakiej jeszcze świat nie widział. W dosłownym sensie!

Już przecież starożytni stoicy podkreślali, że warunkiem życia szczęśliwego i uporządkowanego jest egzystencja zgodna z prawami natury i własnego rozumu. Kwantowe przejście umysłu - traktujemy to wyrażenie jako skrótową i elastyczną metaforę - nie byłaby niczym więcej niż faustowskim pędem, którego konsekwencje mogą być niebezpieczne. Krótko mówiąc, wiedza może zaszkodzić!

Znalezione obrazy dla zapytania kwantowe przejście

Kwantowe przejście umysłu polegałoby przede wszystkim na odrzuceniu tradycyjnych wyobrażeń o świecie, schematów myślenia, logiki poznania oraz rozumienia, i "wejściu w świat", którym rządzą paradoks i prawdopodobieństwo.

Tak należy - moim zdaniem - rozumieć ostry protest największego geniusza XX wieku, Alberta Einsteina, który powtarzał, iż "Bóg nie gra w kości". Późniejsze odkrycia eksperymentalne potwierdziły słuszność założeń twórców fizyki kwantowej, a nie autora teorii względności. Rzeczywistość ma naprawdę charakter probabilistyczny. 

Trudno ocenić, jakie byłyby konsekwencje, gdybyśmy faktycznie skonsumowali rewolucję kwantową na poziomie świadomości (Heller), czy - jak ja to nazywam - kwantowego przejścia umysłu. To jak skok z dużej wysokości do wody bez znajomości jej głębi. Taki skok zawsze może spowodować skręcenie karku.

Tego rodzaju zastrzeżenia, trudności i niebezpieczeństwa nie zniechęcają fizyków podejmujących ryzyko, o którym była mowa wyżej.

A zatem, na jakim etapie badań znajdujemy się obecnie? Zniechęcenie mogą rodzić dwa fakty. Po pierwsze, wciąż nie istnieją podstawowe kryteria wyboru jednego kształtu Colabiego-Yau. Nie dysponujemy też aparatem pojęciowym, za pomocą którego moglibyśmy formułować wnioski płynące z takiego właśnie wyboru. Zachęcające jest jednak to, że fizycy już wiedzą, czego szukać; jaki mniej więcej kształt winna posiadać przestrzeń Colabiego-Yau, która odpowiadałaby fizyce naszego świata. To ogromny postęp! Z ogromnej liczby kształtów C-Y wybrany został pewien ich rodzaj, ale to i tak nie przybliża nas na razie do sukcesu. Wciąż mamy do czynienia wyłącznie z przybliżeniami, które badacze zwą rachunkami zaburzeń.

I tak toczy się ta gra! O co w niej chodzi, jako pierwszy bodaj zrozumiał W. Heisenberg, którego w fizyce mikrocząstek najbardziej fascynowało to, że w żaden sposób nie możemy precyzyjnie określić dwóch najważniejszych parametrów - położenia cząstki i jej pędu. Mierzyć dokładnie możemy tylko jedną z tych wartości. Uczony najpierw myślał, że jest to wynik niedoskonałości pomiarów, braku subtelnych narzędzi. Aż pojął, że zasada nieokreśloności jest fundamentalnym prawem natury. Jest to gra, której reguły wyznacza natura poznawana, a nie podmiot poznający. Jakież to jest epistemologiczne upokorzenie!

Znalezione obrazy dla zapytania zasada nieoznaczoności heisenbergaWydaje się jednak, że ważniejsze są wnioski wynikające z zasady nieokreśloności Heisenberga. Bo cóż to naprawdę znaczy, że natura wyznacza nam reguły gry? To znaczy, że u swych podstaw ma ona charakter świadomy. W badaniu eksperymentalnym świadomość badacza styka się ze świadomością badanego obiektu (o problemie tym pisałem w artykule "O istocie dwukierunkowej epistemologii"). Przy czym obecnie nie wykluczam, że wyniki eksperymentu mogą być - poza ich obiektywnym walorem - także obrazem poznającego umysłu. Jakby jego wewnętrzną strukturą rzuconą na ekran.

W tym momencie jesteśmy już blisko teorii zjednoczonego pola. Różnorodność jest wynikiem pracy porządkującego i różnicującego rozumu. W istocie cała rzeczywistość jest jednym polem energii lub - jak chcą niektórzy - polem informacji. Kartezjański dualizm poznającego podmiotu i poznawanego przedmiotu, który to podział - podobnie jak mechanika Newtonowska - stał się podstawą paradygmatu zachodniej nauki, ulega falsyfikacji na naszych oczach. Res cogitans jest po obu stronach, względnie - mówiąc bardziej precyzyjnie - staje się elementem zróżnicowanego pola jedności.

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 715
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 646
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 742
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 443
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 907
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1254
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142069
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 241646
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111903
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122460
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Henear,  23/11/2015

Nagłe wyjście z umysłu może spowodować śmierć?

@Henear: Na poziomie fluktuacji kwantowych słowo "śmierć" nie znaczy to samo co w naszym makroświecie. W tradycyjnym tego słowa znaczeniu -tak!

  Henear,  23/11/2015

@Jan Stasica: Przejście na inny poziom pojmowania, pytanie czy można się dowolnie "przełączać" czy też nie ma już powrotu.

@Henear: Zwinięte i rozciągłe wymiary stanowią jedno pole energii, a więc i tu problemu nie ma. W jednym można "Być" pod postacią takiej lu innej energii.

  Henear,  23/11/2015

@Jan Stasica: Tak, widać to po ludziach, niektórzy są bardziej żywi od innych.
Kwestia pochłaniaczy energii, stopnia energetycznego rozproszenia.Skupienia uwagi.
Taka Polska istnieje przede wszystkim w umyśle.

@Henear: Nagłe wyjście z umysłu może spowodować śmierć
----------
To w jaki sposob udalo ci sie uniknac smierci ??

  Henear,  23/11/2015

@zakrawarski: Przeraziłem się jej, nie widziałem światełka za to błysk ;)

  greenway,  23/11/2015

Stajemy u brzegu morza niewiedzy.

@greenway: Raczej oceanu. Witam green.

  greenway,  23/11/2015

@Jan Stasica: Witam Janie. :) A zatem wszystko jest matematyką, a nasz aparat pojęciowy jest w stanie opisać jej niewielki promil.

@greenway: Matematyka teorii strun w zasadzie dopiero powstaje (oczywiście z tego, co wiem). Tak skomplikowanych obliczeń dotyczących głównie przejścia ze zmianą topologii, nie da się łatwo przenieść na pojęcia. Tak - mamy wzory, nie mamy pojęć.

  greenway,  23/11/2015

@Jan Stasica: Nie uważasz Janie, że to wszystko jest genialnie pomyślane. Przeskok będzie możliwy, gdy ludzie będą w stanie udźwignąć to co pojmą. Innymi słowy, gdy będą na tyle odpowiedzialni.

@greenway: Myślę, że możesz mieć rację. Ktoś czuwa nad tym, by rewolucja świadomościowa nie nastąpiła za szybko. TO ZMIENIŁOBY POSTAĆ RZECZY!

@Jan Stasica: Matematyka teorii strun w zasadzie dopiero powstaje
----------
Eeee tam ! Nie tylko teoria ale wrecz praktyka "strun" to "stara historia".
Najlepsze to te skrecane z baranich i owczych jelit.
Sam Stradivarius uzywal wlasnie takie.
PS zostawcie owce w spokoju.....barany !#¤&=?

  greenway,  23/11/2015

@Jan Stasica: Ale przecież zostawiono nam wskazówki. Do tej matematyki trzeba dołączyć Miłość. Bez niej zmiana nie nastąpi. Pomyśl Janie - Matematyka i Miłość to zasady naszego świata. Tak przynajmniej mniemam. :)

@greenway: Stajemy u brzegu morza niewiedzy.
----------
Chcesz otrzymac odpowiedz ? Pytaj Kaczynskiego !

  greenway,  23/11/2015

@zakrawarski: Ale nie Ciebie.

@greenway: Miłość to logika serca.

  Henear,  23/11/2015

@Jan Stasica: Ktoś czuwa?
Ten ktoś to cały społecznościowy zestaw reguł i nakazów, memy umysłowe, tandetna rozrywka i brnięcie w specjalnie wykreowane konflikty.

@Jan Stasica: Właśnie nie tylko. To może być świadomie przyjęta postawa.

@Jan Stasica: Miłość to logika serca.
----------
Arthur Rubinstein (pianista) twierdzil, ze milosc, jak rowniez treme przed koncertem odczuwal
raczej w zoladku a nie w sercu.

@greenway: Ja też tego tak trywialnie nie pojmuję. Od Pascala, który mawiał: "Serce ma swoje prawa, których rozum nie zna", minęło trochę czasu. Dziś wiemy, że pole energetyczne mózgu i pole energetyczne serca są wzajemnie powiązane.
I nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak blisko jesteś prawdy. Kwantowe przejście umysłu dzięki miłości? A dlaczego nie?

  greenway,  23/11/2015

@Jan Stasica: Czyli Harmonia, czyli cudowny rezonans, Boska Symfonia. :)

@greenway: Ale nie Ciebie.
----------
Oczywiscie, ze nie bo ja jestem na to zbyt skromny.
Proponowalem Kaczynskiego bo jemu ludzie wierza cokolwiek powie !
Nawet w teorie strun ! Nowopowstala ! Naprawde nowa ?

@greenway: Tak! Pojęcia, których używasz, świetnie korespondują z jedną z najbardziej fundamentalnych kwestii w fizyce strun, jaką jest supersymetria.

  Henear,  23/11/2015

@Jan Stasica: Apropo wzajemnych powiązań, można zatrzymać akcję serca na życzenie, myśląc o tym.
Jak znalazłoby się odpowiednią "akcję reakcję" do innych części ciała, mniemam że możnaby nawet przedłużyć sobie życie.Takie hakowanie biologii za pomocą siły woli (wyobraźni?)

@Henear: Ale to przecież jest możliwe!

@Jan Stasica: A teraz cudowna moc słów. Wspaniale, że jesteś na eiobie. :)

@greenway: Zawirowania życiowe spowodowały dłuższą przerwę. Tak bywa. Ja także bardzo się cieszę. Dużo się tu jednak pozmieniało, jak zdążyłem się zorientować.

@Jan Stasica: Zmiany są nie tylko na lepsze, jak widać.

@greenway: No tak...coś rzeczywiście niedobrego się dzieje, nie tylko zresztą z poziomem tekstów, ale co mnie najbardziej martwi pojawiły się jakieś trolle, które wcinają się wszędzie i przeszkadzają w fajnej dyskusji. Smutne.

  greenway,  23/11/2015

@Jan Stasica: Tak, bo tak trudno niektórym zrozumieć, że zmianę należy zacząć od siebie. Oni chcą, żeby zmieniali się inni.

  gluptak,  24/11/2015

@greenway: - Tylko, co chcesz zmienić w sobie?
- No, chcę być doskonalszy!
- Chcesz być mądrzejszy?
- tak … mądrzejszy, piękniejszy … w ogóle najlepszy.
- hmm … czyli nie wystarcza tobie, to kim jesteś …
- … ludzie, badając świat, chcą wiedzieć o nim więcej, by lepiej rozumieć siebie i dokonać zmian, które poprawią jakość naszego życia. Dzięki badaniom mamy np. p ...  wyświetl więcej

@gluptak: Tu nie chodzi o wyścig, tylko o poszukiwanie odpowiedzi. Wiesz każdy ma swój zestaw pytań.

  nse,  24/11/2015

@gluptak:
Chcesz być lepszy ?? ... Tak
Możesz być lepszy ?? ... Tak
..., ale po co ... ??????????

  awers,  24/11/2015

Tzn. że natura ma charakter absolutnie świadomy, czy może jednak chaos rządzi splotami liczbowymi? Zbrodnie indywidualne i masowe nie biorą się z ostrzy i luf pojedynczych lub zebranych ludzi, ale z kabały albo z teorii Pascala.
Janie, witam mistyka, niechby z wyobraźnią. Ludzie nieszczęśliwi nie powinni innym określać świata. Prawda?

@awers: Prawda.

  mojra  (www),  24/11/2015

Wysokie wibracje umysłu to Niebo a niskie to piekło. Tylko te pierwsze mogą przesuwać góry w hologramie jakim jest Stworzenie. Sen Boga Ojca zmaterializowany w przestrzeni Higgsa. Na Higgsa nałożono embargo medialne mimo nagrody Nobla, bo nauka zbyt zbliżyła się do ewangelii. Badania w CERN przerwano, by nadal wciskać kit "potomkom małp" o ewolucji w każdej szkole, uczelni, wszechobecnych mediach.

@mojra: Mozesz miec racje bo: Cern i Czerń......w jednym stali domku.
Cern na gorze, a Czerń...... na dole !

  Trebor,  24/11/2015

@mojra: zamiast marnować czas na czytanie artykułów, których i tak intelektualnie nie przeskoczysz - pomódl się ten jeden raz więcej. To naprawdę będzie dla Ciebie bardziej pożyteczne niż pisanie takich pierdół i marnowanie czasu.

Dla Twojej wiadomości - CERN działa pełną para i ma się całkiem dobrze. Kilka ciekawych odkryć dokonali naukowcy tego laboratorium. Przerwa - fakt- była ale po t

...  wyświetl więcej

  Hamilton,  24/11/2015

@mojra: bozon Higgsa przemawia za modelem standardowym (tym związanym z wielkim wybuchem). Twój intelekt głupieje na samo brzmienie słowa "boski". Gretę Garbo teź określano "boska". Zbuduj jej świątynię w Licheniu.

bardzo fajnie napisany artykuł - prosto i przejrzyście.
Trudno jednak komentować - temat bardzo szeroki i przerabiany wielokrotnie - również przez osoby powyżej.
dlatego po prostu PLUS

  mojra  (www),  24/11/2015

@Trebor: Twoja pycha jedzie na ignorancji i pogardą dla transcendencji pogania. Ateiści to duchowi daltoniści. Ślepi przewodnicy ślepych!

@mojra: kompletnie nic nie zrozumiałem z twojej wypowiedzi. Jakbyś mogła bardziej szczegółowo i rzeczowo?

@Trebor: stawiasz przed swistakiem zbyt trudne zadanie. I tak osiągnął wiele. Nauczył się na pamięć zdania 'jestem hologramem w przestrzeni Higgsa' - zapamiętał i jest wielki.

@Hamilton Starszy: wyzwania i to, jak stawiamy im czoła kształtuje nasz charakter - pożyjemy i zobaczymy ile tego charakteru ma mojra czy swistak ;-)

  nse,  24/11/2015

Pozwolę sobie wtrącić słówko, dla mnie artykuł stanowi tylko poszukiwanie fizycznych możliwości za pośrednictwem których mogło dojść do obserwowanej dzisiaj zmyślnej złożoności :)
Jeśli byśmy podzielili obserwowaną rzeczywistość na 4 poziomy:
1.)Materialny
2.)Energetyczny
3.)Informacyjny
4.)Duchowy
... to przedstawiony artykuł należałby do warstwy Energety ...  wyświetl więcej

@Mariusz Kajstura: Wielkie dzięki za ten komentarz.

  nse,  24/11/2015

@Jan Stasica: Mam nadzieje że się przyda, fajny wnikliwy artykuł gratuluje :)
Te poziomy może nie wyobrażać sobie w postaci nakładanych na siebie kartek ale lepiej w postaci nakładanych na siebie sfer coś w rodzaju cebuli, ciekawa zabawa dla wyobraźni :)
Ps. Cząstka C-Y jest cząstką dynamiczną , przedstawione zdjęcie pokazuje jedynie jedną z "klatek" całościowego wyobrażenia tej cząstki ...

  mojra  (www),  24/11/2015

@Mariusz Kajstura: Przykładem fraktalnej budowy Wszechświata jest Hostia. Każdy jest okruch to Żywy Jezus. Czyli każdy atom ma świadomość Wszechświata.

  nse,  24/11/2015

@mojra: Najprawdopodobniej wyjdzie że się mądrze i posypią się minusy, ale co mi tam ... napiszę tak ;)
Fraktale powstają w oparciu o algorytmy je tworzące, dobrze wyprowadzone algorytmy będą tworzyły piękne wielowymiarowe obrazy fraktalne, źle wyprowadzone będą tworzyły brzydkie obrazy, teraz można dojść do pytania dlaczego ma być tak pięknie a jest ohydnie ?? ... tu zostawiam pole do samodzielnego myślenia i otwartych rozważań :)
Ps. Czy muszę wyjaśniać czym jest algorytm ??

@Mariusz Kajstura: Ja dałem plus.

  nse,  24/11/2015

@Jan Stasica: Dziękuję :)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska