Login lub e-mail Hasło   

Zmiana właściwości miejscowej w VAT

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://accace.pl/newsroom/lokalne-nowosc(...)s-flash
Od 1 stycznia 2016 r. uległy zmianie zasady dotyczące ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Dowiedz się więcej na ten temat!
Wyświetlenia: 701 Zamieszczono 14/01/2016

Od 1 stycznia 2016 r. uległy zmianie zasady dotyczące ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Dotychczasowy przepis (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), określający właściwość organu podatkowego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, został uchylony.

W obecnym stanie prawnym właściwość miejscowa określana będzie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Jej zapisy przewidują, iż w sytuacji gdy ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, od stycznia 
2016 r. urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K będzie:

  • dla osób fizycznych – urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika;
  • dla podmiotów innych niż osoby fizyczne – urząd właściwy ze względu na adres siedziby.

Należy zwrócić uwagę, iż deklaracje za ostatni okres rozliczeniowy (tj. za grudzień 2015 r. bądź za IV kwartał 2015 r.) powinny zostać złożone już do organu właściwego po zmianie przepisów – tj. właściwego dla podatnika ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Z uwagi na fakt, iż zmiana właściwości urzędu wynika wprost z odgórnej nowelizacji przepisów podatkowych, na którą podatnicy nie mieli wpływu, nie ma obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Należy pamiętać, że zmiana właściwości urzędu wiąże się ze zmianą rachunku bankowego, na który powinien zostać odprowadzony podatek.  

Kontakt:

Krystian Kwiatkowski

Tax Consultant

krystian.kwiatkowski@accace.com 

+48 500 476 426

www.accace.pl

Podobne artykuły


18
komentarze: 19 | wyświetlenia: 1470
10
komentarze: 48 | wyświetlenia: 997
42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6467
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21227
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17833
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22191
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22590
19
komentarze: 12 | wyświetlenia: 21462
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10663
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19060
16
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4689
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska