Login lub e-mail Hasło   

Po co procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego w szkole?

Po co wprowadzać procedury? Oczywiście po to, żeby ułatwić sobie i innym życie.
Wyświetlenia: 451 Zamieszczono 19/04/2016

Dzięki odpowiednio przemyślanym, przygotowanym i wprowadzonym w życie sposobom postępowania w specyficznej sytuacji każdy wie, co i jak powinien zrobić. Sprzyja to budowaniu odpowiedniej atmosfery współpracy między ludźmi.
Szkoła to specyficzne miejsce, w którym duch twórczego współdziałania jest szczególnie pożądany. Natomiast wychowanie fizyczne to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych dziedzin, z jakimi uczeń styka się w szkole. Niestety zdarzają się sytuacje, iż młody człowiek, zazwyczaj ze względów zdrowotnych, nie może korzystać z tych lekcji. W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z tego przedmiotu. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U.  z  2015 r. poz. 843). Aby uczeń i rodzic sprawnie mogli skorzystać z tego prawa, warto język rozporządzenia dostosować do specyfiki danej placówki oświatowej w formie procedury, czyli obwarowanym przepisami opisem sposobu załatwienia tej sprawy. Sądzę, że będzie to także służyło systemowi i kulturze pracy szkoły.

Poniżej przedstawiam opracowany przeze mnie przykład procedury. Mam nadzieję, że posłuży on, jako wyjście do opracowania systemu postępowania w innych środowiskach szkolnych.

 

PROCEDURA
UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE

 

Podstawa prawna:

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U.  z  2015 r. poz. 843)

* Statut szkoły

 

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia
  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa
  w punkcie 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

Procedura postępowania:

 1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczeń kierując wniosek poparty opinią lekarską do dyrektora szkoły.
 2. Wniosek należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.
 3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 4. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni)
  lub pełnoletni uczeń mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora
  do Kuratora Oświaty.
 5. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
 6. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego i są podstawy do wystawienia oceny to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są: nauczyciel wychowania fizycznego
  oraz wychowawca klasy.
 8. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczone w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 9. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonania grupy ćwiczeń, nauczyciel wychowania fizycznego (po otrzymaniu informacji od dyrektora szkoły), jest zobowiązany uwzględnić w pracy z uczniem.
 10. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) wychowawca klasy na pierwszym zebraniu
  z rodzicami.

 

 

                           ~opracował~

                               mgr XYZ

 

                            ~zatwierdził~

                            dyrektor szkoły

                                 mgr UWZ

 

 

Literatura:

 • Imai Masaaki, Gemba Kaizen „Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania”, Warszawa 2006 r., wydawca MT Biznes
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U.  z  2015 r. poz. 843)

Autor artykułu: 

Wojciech Nowak                                                                                               Pogorzela  10.09.2015 r.

 nauczyciel wychowania fizycznego w ZSO i Z im. Ziemi Pogorzelskiej  
w Pogorzeli

Podobne artykuły


88
komentarze: 53 | wyświetlenia: 47203
40
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7778
34
komentarze: 18 | wyświetlenia: 6566
33
komentarze: 26 | wyświetlenia: 7703
33
komentarze: 12 | wyświetlenia: 19431
32
komentarze: 5 | wyświetlenia: 13829
32
komentarze: 37 | wyświetlenia: 8760
31
komentarze: 18 | wyświetlenia: 2437
31
komentarze: 30 | wyświetlenia: 7410
30
komentarze: 6 | wyświetlenia: 15629
30
komentarze: 38 | wyświetlenia: 5195
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13038
28
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1844
26
komentarze: 24 | wyświetlenia: 7369
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska