Login lub e-mail Hasło   

Darmowy przekaz Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.przekaz-jpk.pl
Od 1 lipca 2016 r. Ordynacja podatkowa zobowiązuje dużych przedsiebiorców do przekazywania danych podatkowych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Wyświetlenia: 1.440 Zamieszczono 31/07/2016

Nowelizacja Ordynacji podatkowej obowiązująca od 1 lipca 2016 r., wprowadziła obowiązek automatycznego przekazywania przez dużych przedsiębiorców danych podatkowych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Oznacza to m.in. konieczność przekazywania tzw. plików JPK_VAT, bez wezwania, począwszy od 25 sierpnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek przekazywania plików JPK będzie spoczywał na zdecydowanej większości firm w Polsce.

Nowe zasady przekazywania danych wprowadziły konieczność przygotowania systemów informatycznych u wszystkich dużych podatników.  Problem nie polega jednak na wygenerowaniu odpowiednich struktur JPK, ale na tym, aby je skutecznie wysłać na dedykowany serwer w Ministerstwie Finansów. Niektórzy dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw przygotowali już mechanizmy generowania plików JPK. Program Przekaz JPK dostępny z witryny www.przekaz-jpk.pl  pozwala dokonać wysyłki tak przygotowanych plików na odpowiedni serwer Ministerstwa Finansów, oraz odebrać wszelkie wymagane potwierdzenia, w tym przede wszystkim Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Przekaz JPK dotyczy wyłącznie jednolitych plików kontrolnych i jest realizowany przez kreatora przekazu. Na komputerze, na którym dokonywany jest przekaz musi być zainstalowany certyfikat kwalifikowany oraz aktywne połączenie z internetem. Program może być uruchomiony na jeden z trzech sposobów: (1) bez wskazania żadnych parametrów, zostaje wtedy uruchomiony tryb testowy przekazu przykładowego pliku, (2) z parametrem -T “ścieżka do foldera roboczego przekazu”, zostaje wtedy uruchomiony tryb testowy przekazu z możliwością wysłania własnego pliku, oraz (3) z parametrem -P “ścieżka do foldera roboczego przekazu”, zostaje wtedy uruchomiony tryb produkcyjny przekazu z możliwością wysłania własnego pliku do serwera produkcyjnego JPK Ministerstwa Finansów.

Kreator Przekazu JPK umożliwia wybór certyfikatu którym ma zostać podpisana wysyłka, a następnie przesłanie podpisanego dokumentu do serwera produkcyjnego e-dokumenty.mf.gov.pl, lub testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl. Po wysłaniu, kreator umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). UPO można pobrać w dowolnej chwili po wysłaniu dokumentu. Wystarczy wtedy uruchomić przekaz wskazując folder roboczy z wcześniejszej wysyłki. Otrzymane UPO jest zapamiętywane w folderze roboczym i w przypadku prawidłowo wypełnionego dokumentu stanowi potwierdzenie złożenia jednolitego pliku kontrolnego. UPO można w razie potrzeby zawsze wydrukować wykorzystując przycisk 'Drukuj' na ekranie 'Przekaz JPK - Przeglądanie', zakładka 'UPO do wydruku'. Prawidłowo zakończony przekaz JPK zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z kodem '200' oraz opisem 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO' i jest równoznaczny ze złożeniem dokumentu.

Sam tekst UPO można pobrać również bezpośrednio z odpowiedniej strony internetowej Ministerstwa Finansów: produkcyjnej e-dokumenty.mf.gov.pl, lub testowej test-e-dokumenty.mf.gov.pl. W tym celu należy otworzyć odpowiednią stronę internetową, a następnie po wyborze usługi /api/Storage/Status/{referenceNumber} wprowadzić numer referencyjny w pole 'referenceNumber'. Numer referencyjny można skopiować do schowka Windows na ekranie 'Przekaz JPK - Przeglądanie', zakładka 'Inicjacja Przekazu', wykorzystując przycisk ’Skopiuj Numer Referencyjny do Schowka'.

Tak jak już wcześniej wspomniano,  po uruchomieniu przekazu bez żadnych parametrów, uruchomiony zostaje test przekazu. Test weryfikuje obecność iniezbędnej infrastruktury na wykorzystywanym komputerze, czyli przede wszystkim prawidłowość zainstalowania wszystkich wymaganych bibliotek programowych, obecność certyfikatu umożliwiającego złożenie podpisu oraz komunikację programu z serwerem JPK. Po prawidłowo zakończonym teście odebrane UPO zawiera kod '200' i opis 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie'. Wygenerowano UPO'. Pomyślne zakończenie testu oznacza, że komputer jest gotowy do wykorzystania produkcyjnej wersji przekazu.

Warto na zakończenie wspomnieć o dodatkowej, edukacyjnej funkcji programu, użytecznej dla programistów tworzących własne rozwiązania. Jedno z ustawień w pliku kontrolnym dokument.ini umożliwia pełne logowanie sesji z serwerem JPK. Wszystko zostało szczegółowo opisane w instrukcji. W logu jest zapis wszystkich danych wysyłanych i zwracanych przez serwer JPK. To może się przydać programistom do debugowania własnych rozwiązań, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy oficjalna dokumentacja udostępniona przez Ministerstwo Finansów jest dosyć skrótowa i nie adresuje wszystkich technicznych kwestii.

Obowiązek dostarczania w formie elektronicznej plików JPK jest nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców. Sprostanie temu obowiązkowi w pełnym zakresie może byc niełatwe i stanowić duży problem. Darmowy Przekaz JPK zdejmuje z bark przedsiebiorców najtrudniejszą część tego problemu.

Podobne artykuły


50
komentarze: 27 | wyświetlenia: 64190
27
komentarze: 11 | wyświetlenia: 19830
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19914
22
komentarze: 4 | wyświetlenia: 34393
21
komentarze: 14 | wyświetlenia: 13309
18
komentarze: 5 | wyświetlenia: 9040
18
komentarze: 11 | wyświetlenia: 9413
18
komentarze: 9 | wyświetlenia: 55509
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 80077
17
komentarze: 10 | wyświetlenia: 10904
16
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7437
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 6937
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska