Login lub e-mail Hasło   

Ziemia wylęgarnią bogów

Szczęść Boże! Powszechna pobudka Polaków w kwestii zdrowia psychicznego / duchowego! Mam nadzieję, że dodacie swoją iskierkę do przebóstwienia/zbawienia Polaków.
Wyświetlenia: 559 Zamieszczono 26/06/2017

Ziemia wylęgarnią bogów

Szczęść Boże!     Powszechna pobudka Polaków w kwestii zdrowia psychicznego / duchowego!     Mam nadzieję, że dodacie swoją iskierkę do przebóstwienia/zbawienia  Polaków.

Przebóstwienie człowieka Kundalini

Ziemia jest specjalnym rodzajem inkubatora "Jajka Kosmicznego", gdzie jest kontrolowane środowisko w celu utrzymania życiowych procesów, rozwoju i wzrostu.
Ludzki system nerwowy jest rodzajem akumulatora i przewodnika dla duchowych energii, podobnie jak linie telefoniczne przewodzą energie elektryczne.
Kiedy człowiek jest bardziej rozwinięty w sensie duchowym, wtedy może jego ciało i psychika tolerować przepływ energii o wyższej częstotliwości.
Za szybka i za silna częstotliwość energii można wypalić układ nerwowy człowieka.
Kiedy człowiek przeżywa swój własny wielowymiarowy stan, swoją różnorodność energetyczną, zasięg i siłę, nabiera życie na Ziemi zupełnie nowe wymiary.

Celem ludzkiego pobytu na Ziemi jest przebóstwienie = zbawienie.
Jest to ten plan, który będzie odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu.
Jak sugeruje się, znajdujemy się w okresie przygotowań do dramatycznego zwiększenia świadomości (zmiany częstotliwości). W wyniku czego m. in. nastąpi polaryzacja.
Ludzie, którzy nie będą mogli dostosować się do zwiększonej częstotliwości będą zwracać się agresywnie wobec tego wszystkiego, co nowa Era Ducha przynosi.
Oni po prostu nie będą w stanie prosperować w tej nowej rzeczywistości jako - podobnej Ziemi  i muszą odrodzić się na nowo.
Życie jest wibrującą energią.

20 grudnia 2012
zawiązał Chrystus Jezus i Maria Magdalena mistyczne małżeństwo w Niebie, a i Ziemia, która jest również żywą istotą kosmiczną, weszła na ten sam poziom świętości jak Słońce i Księżyc.

Słońce i Księżyc – mąż  i żona
Dla ludzi blask swój rozdają wciąż;
Naucz się od nich jak wiernie żyć
Wzajemnie dla siebie być i lśnić.

Jest to początek nowego cyklu życia ludzi i ich wielkich rozwojowych możliwości.

Dopiero w Niebie, Chrystus Jezus i Maria Magdalena mogli uzewnętrznić swoją miłość, ponieważ Ziemia była za mroczna dla pojęcia ich miłości.

Tak jak stwierdził psycholog Carl Jung: „Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch chemicznych substancji: Jeżeli nastąpi reakcja, będą obie zmienione”.


Słońca i Księżyca alchemiczny ślub jest najbardziej tajny małżeństwem, ale może nie; współczesna nauka potrafi wyjaśnić to małżeństwo transcendentnego Boga Słońca - FOTONU i Boga Księżyca – Elektronu.
Fizycy podkreślą, że kwant fotonu, najmniejsza część promieniowania słonecznego jest wieczny. Foton jest zawsze w ruchu, nic nie może się zatrzymać jego ruchu. Ten foton jest pełen kolorów i może zmieniać kolor, jego częstotliwość, gdy się znajduje w dużych ilościach. Foton – jest uznany za najczystszą formę energii, za najczystszą falę, zawsze w ruchu - może się łączyć z innymi fotonami. Gdy jest w rezonansie z drugim fotonem, tworzy "krótkotrwałą cząstkę". Ta cząstka jest znana jako cząstka π0 i może rozbić się na dwa fotony, bez masy, jako czysta fala w ruchu. To jest podstawa do wspaniałego ruchu tam i z powrotem pomiędzy światłem i materią. Ten foton nie może być zatrzymany w jednym miejscu.
Tu leży podstawa teorii względności.

Ten bardzo aktywny, bardzo dynamiczny, bardzo energiczny FOTON może być przechwycony przez Elektron, który jest w rezonansie z FOTONEM.
Co to oznacza? Elektrony są już częścią materii. Są one również w ciągłym ruchu. Nieustannie oscylują na własnej długości fali. Mają one swoją własną częstotliwość, jak odbiornik radiowy, który jest dostosowany do określonej długości fali.
ELEKTRON kocha FOTON tak jak miłość w wydaniu duchowo/boskim, Maria Magdalena kochała Jezusa Chrystusa i odwrotnie.

Bóg jest miłością na wszystkich poziomach, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.


Elektrony przyciągają do swojego pola magnetycznego fotony, tak jak kobiety przyciągają mężczyzn. Gdy ładunek elektryczny przemieszcza się, zawsze wytwarza pole magnetyczne. Ten poruszający się foton ma również pole magnetyczne. Oba pola, pole magnetyczne elektronów i pole magnetyczne fotonów przyciągają się, gdy ich długość fali jest w harmonii. Długość fali – którą fotony mogą zmieniać - musi pasować do długości fali elektronu go okrążającego, tak że obwód/obieg zachowuje pełną długość fali.
Funkcja ta jest bardzo interesująca w swojej fizycznej manifestacji, w jej biologicznych i nawet w filozoficznych implikacji.
Cała materia posiada własną wibrację wrodzoną. Oczywiście dotyczy to również substancji żywych. Ta energia, która jest pochłaniana, musi być zgodna z jej nieodłącznej długości fali.
Promienie słoneczne są bardzo w zgodzie z ludźmi.
To nie przypadek, że kochamy Słońce.
Rezonans w naszej tkance biologicznej jest mocno nastawiony na absorpcje energii słonecznej, a fizycy, którzy zajmują się tymi naukowymi zjawiskami, kwante - biolodzy, mówią, że nie ma nic na Ziemi, co ma wyższe stężenie energii fotonów słonecznych niż ludzie. To wzbogacenie fotonów słonecznych zależy w dużej mierze od aspektów "energii ", długości fali, które są kompatybilne z ludźmi.

Światło jest najszybszym podróżnikiem od gwiazdy do gwiazdy.
Ludzie mogą w przyszłości przenosić się między planetami i gwiazdami, ale najpierw muszą poprawić się, oczyścić swoje dusze.

W 1997 roku odkrył S.J. Spottiswoode i Edwin May na Cognitive Science Laboratory w Kalifornii, że parapsychologiczne eksperymenty w telepatii najlepiej wykonywać w pewnej porze dnia.
Ale ty możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać wiadomości z widzialnego i niewidzialnego świata. Ty możesz wybrać sam drogę, którą chcesz podążać.


TY możesz zgubić się idąc drogami okrężnymi, bardzo niebezpiecznymi i być może nigdy nie znaleźć odpowiednich drzwi. Po drodze możesz ryzykować spaleniem układu nerwowego, który nie był przygotowany zawczasu do walki z rosnącymi impulsami z KOSMOSU.
Czy nie lepiej przejść tą drogą, którą inni przed nami szli, a mianowicie Chrystus Jezus i Maria Magdalena i z powodzeniem przetestowali ją dla nas.

Chcesz iść po drodze Marii Magdaleny?
Chcesz otworzyć i oczyścić swoje czakry (które są centrami energetycznymi twojego ciała), przy pomocy 7-u Sakramentów Swiętych? Wezwij więc Chrystusa Jezusa i prosić Go o pomoc, w tym wąskim przejściu, narodzenia się na nowo.

Aby zostać uczniem Chrystusa Jezusa, (który powiedział: "Jestem światłem świata"), musisz opanować sakramenty wtajemniczenia, którymi są Sakrament Chrztu i Sakrament Pojednania (szczera spowiedź).
Potem możesz otworzyć z czystym sumieniem pierwsze drzwi, przychodząc do ołtarza i otrzymując Eucharystię tj. Sakrament zjednoczenia z Chrystusem i cierpieniem innych.
Teraz już jesteś na dobrej drodze do świata duchowego, we świecie wewnętrznym - trójkątnej piramidzie. „Twoje wewnętrzne dziecko” musi przejść następne próby aby zostać sam mistrzem w swoim mikrokosmosie.

W starożytnym Egipcie lekcje inicjacji przebiegały w świecie zewnętrznym, w świątyni kwadratowych piramid.
Ponieważ Cywilizacji Egipskiej nie udało się, Żydzi otrzymali szansę.
Cywilizacja Egipska (co było wynikiem dobrze zaplanowanego i starannie kontrolowanego eksperymentu na cywilizacji ludzkiej), pozostawiła nam ślady swojej wiedzy, w którą jesteśmy wzbogacani teraz. Ale to ważne jest, abyśmy w pełni prawidłowo zrozumieli i wykorzystali ją.

Co teraz? Czy naród żydowski zdał egzamin? On zostawił nam Stary Testament i ukrył resztę nauki dla siebie lub dopuszcza według ich zdania tylko tych wybranych.

Ale my, słowiano-chrześcijanie otrzymaliśmy Nowy Testament, który cesarz Konstantyn wprowadził w swoim królestwie.
Nowy Testament jest poważnym sprawdzianem na naszą polską inteligencję.

Jak możemy zrozumieć naukę Jezusa?
Co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział do tych nauczycieli w pismach, że może w trzy dni zbudować świątynię?
Jaka była naprawdę pointa wskrzeszenia Łazarza? Dlaczego Jezus musiał mu pomóc w tej inicjacji?

Nasz świat składa się z trzech światów: świata aniołów, świata gwiazd i świata przyrody.

Duński radio-lekarz Carsten Vagn - Hansen mówi w Poradach Życiowych, że mamy: trzech głównych lekarzy, są to Nasz Pan, natura i czas. To u nich musimy szukać pomocy, ale całą pracę musimy wykonać sami.

Stare rosyjskie przysłowie mówi:
" Wierz w Boga, ale nie zaprzestawaj wiosłować! ".

Japońskie przysłowie : " Upadaj siedem razy ale wstawaj osiem ".

Nie goń za szczęściem, ono przyjdzie, kiedy spróbujesz żyć z korzyścią nie tylko dla siebie, ale także dla osób wśród których żyjesz.

Możemy teraz jako  CYWILIZACJA  ZIEMSKA  przejść testy?

Możemy połączyć trójkątne piramidy z czworokątnymi aby uzyskać „jajko świata” i umieścić je na „dębie wszechświata” ?

Musimy obserwować geometryczne wzory na polach zbożowych, musimy studiować świętą geometrię, ale przede wszystkim oczyszczać nasze serca z grzechów.

Na koniec moich rozważań dziękuję za inspirację: Nassimowi Haramein - dla jego idei skalowania, które w jakiś sposób łączy mikro- i makro świat oraz największemu wszechstronnie poinformowanemu mędrcowi naszych czasów pani dr Johanna Budwig.

Teraz próbujmy budować most między makro - i mikro światem!
Ty odkryjesz, jak bardzo byłeś oszukiwany i trzymany w niewiedzy!

Decyzje o naszej Ziemi i  kierunku  jej rozwoju, oddajemy dla  nauki i poszczególnych rządów. Podobne błędy były popełnione przez poprzednie cywilizacje.   

Biblia mówi, że cierpienie Jezusa Chrystusa skończyło się w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Golgota, to znaczy w czaszce, a to znaczy skończyło w głowie albo przestrzeni  inteligencji i w jednym z duchowych tajemnic świadomości.

 
mgr fizyki
Geb..   

 

Podobne artykuły


25
komentarze: 84 | wyświetlenia: 2076
17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1093
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1782
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1471
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 819
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 918
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 600
14
komentarze: 119 | wyświetlenia: 1011
13
komentarze: 21 | wyświetlenia: 902
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 496
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 329
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 302
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1195
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 907
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 666
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Koriolan,  26/06/2017

O kurcze ... Ale bigos ...
Świstak powinien to przeczytać :-)))

  geb  (www),  29/06/2017

@Koriolan:
Szczęść Boże!
Jesteś 2-gą iskierką, bo zagłosowałeś na mój artykuł.
Pierwszą był/a "podobny".
Bóg zapłać wam!
Kiedyś znałam takie powiedzenie "Wiedza w tabletce", a Ty uworzyłeś nowe: "Polski bigos intelektualny", w którym wymieszana jest teoria z praktyką i trodę piepszu. Od tej pory będziemy to nazywali "słowiano-chrześcijańskim powiedzeniem Koriolana".

@Koriolan: "Ale bigos ... "
Jesli dobrze pamietam to ty lubisz bigos, czy jak ?

  Hamilton,  26/06/2017

Panie magistrze metafizyki polecam cykl o informacji w informacji. Wreszcie poznasz całą prawdę, która cię wyzwoli. Z mózgu na pewno.
http://eiba.pl/4b6e

  swistak  (www),  29/06/2017

Tym jajcem jest biosfera http://eiba.pl/3w a wiara w Jezusa miłosiernym darem Boga, dla tych. u których racjonalny rozum znęca się nad duszą, by zakończyć tą mękę. Hamilton musi jeszcze poczekać.

  geb  (www),  29/06/2017

@swistak:
Szczęść Boże!
Nie znam jeszcze Waszych poglądów, jestem nowa na "eioba" portalu.
Przygotowuję nowy artykuł, mam zamiar opublikować go w sobotę, jeśli taka będzie Wola Boża.

Bóg zapłać za głos na mój artykuł, jesteś 3-cią iskierką!

Jesli art ma byc satyra to jest wesole i smieszne !
Jesli pomyslane jako prawda to smutne !
Bo jesli Joshua wogole istnial to byl tak samo bogiem, jak my wszyscy na eioba !
Wszyscy -Jezusowi- nawet nie wiedza, ze to Rzymianie tak go nazwali ......

  geb  (www),  29/06/2017

@zakrawarski:
Szczęść Boże!

Czy możesz zaprzeczyć fakt/prawdę, że ja istnieję?

O!, nie tak szybko chciałbyś nazwać siebie "?bogiem?" i przy okazji wmówić to innym.
Najpierw przyznaj się oficjalnie: "Otrzymałem Sw. Sakrament Chrztu i wolą moich rodziców było nazwać mnie "..." ).
To będziemy dyskutować dalej, inaczej odrzucę Ci i przestanę odpisywać na Twoje wpisy.

pozdrawiam
Geb..

@geb: Glebowicz......zmiluj sie, a potem odpowiedz, czy art to satyra, czy powaga ?
Jesli satyra to masz uznanie i talent.
Jesli powaga to musisz zmierzyc sie ze swistakiem ktory ma patent na sprawy boskie !!
Twoje: "mam zamiar opublikować go w sobotę, jeśli taka będzie Wola Boża"
Przesadzilo juz sprawe ?
Pamietaj jednak, zanim nastapi sad ostateczny.....I odpusc ...  wyświetl więcej

  geb  (www),  29/06/2017

@Katarzyna Wasik:
Szczęść Boże!

Pani Katarzyno zadaję Pani to samo co innemu komentującemu: Czy możesz zaprzeczyć fakt/prawdę, że ja istnieję?

Co do moich pisarskich zdolności to ma Pani rację - mój ścisły umysł!
To, że spisałam moją kronikę życia http://www.as0.org.pl , z moją ścieżką "przebóstwienia" to było ponad moje siły, ale z

...  wyświetl więcej

  geb  (www),  03/07/2017

@ducheioby:
Szczęść Boże!

Otrzymałeś Sakrament Chrztu tzn. jesteś wpisany do Księgi Boga Żywego, a więc dostałeś szansę na zbawienie.
Poczytaj sobie o następnych inicjacjach/Sakramentach - jak uzyskać kontakt ze światem duchowym.
Przyglądałeś się kiedyś, jak ksiądz oprócz polania głowy dziecka wodą, robi znak krzyża na czole i na piersi dziecka, a więc i Ty podobnie je

...  wyświetl więcej

  Kitek,  29/06/2017

To bardzo, ale bardzo ciekawy artykuł. Jeszcze o takich powiązaniach nie czytałem. Aż żal, że tego artykułu nie mogę przeczytać kolejny raz i kolejny, i kolejny… Zwyczajnie nie mam czasu, albo tak jak ci Grecy którzy słuchali Pawła, a ten zaczął o zmartwychwstaniu: „O tym będziemy cię słuchali innym razem”. Ja też – ponownie – będę to czytał innym razem. Amen.

  geb  (www),  29/06/2017

@Kitek:
Szczęść Boże!

Dziękuję i pozdrawiam
Geb..

  Kitek,  30/06/2017

@geb: Naprawdę nie wiem za coo?

  Kitek,  30/06/2017

@Katarzyna Wasik: Niektórym może się wydawać, że najistotniejszą rzeczą na świecie jest wyznawanie określonej religii (wiary ujętej w ramy) i nazwanej wiarą. Religia jest podstawową miarą prymitywizmu stworzenia. Stąd stosy i inne tortury.

@Kitek: "Religia jest podstawową miarą prymitywizmu stworzenia". Jak widać Bogu nie do końca wyszło z tym stworzeniem. Kitek jesteś tego dowodem. Jak tu się z tobą nie zgodzić.

  geb  (www),  03/07/2017

@Kitek:
Szczęść Boże!
Dziękuję Ci za kulturalny wpis i ciekawe artykuły, które publikujesz.

pozdrawiam
Geb..

  swistak  (www),  30/06/2017

Geb! polecam wykład prof Guza http://www.naszdziennik.pl/gal(...)tw.html

  geb  (www),  03/07/2017

@swistak:
Nie raz słuchałam ks. prof Guza, ale wyłączałam po pewnym czasie z powodu jego dziwnego głosu - jakiś taki nietypowy? Nie jest moim zadaniem na tym forum oceniać jego wypowiedzi!

Absolwentka wydziału fizyki na KUL, albo Wyższej Szkoły Propagandy Religijnej w Toruniu. Może by umieścić „jajko świata” w oczodole trzeciej czakry, polać święconą wodą z solą, podłączyć 230 V i będzie naukowo jak na koncercie orkiestry dętej księży egzorcystów.

  geb  (www),  04/07/2017

Na Dzień Dzisiejszy!

Nie lubię MAryja!

Dzielmy się chlebem,
Cieszmy się niebem!

Dzisiaj stałam się radosną 30-latką!

  geb  (www),  04/07/2017

@geb:
Szczęść Boże!
Dziękuję Ci Boże również za moich wrogów / za każdego nieprzyjaciela, który tu się wpisuje/rejestruje!

https://www.youtube.com/watch?(...)4uv_Heg

  geb  (www),  07/07/2017

Szczęść Boże!
WPIS OSTRZEGAWCZY!

Tylko: Bóg, sumienie i serce niech kierują Tobą!

Nowy i ostatni artykuł ukazał się dzisiaj 7.7.---7
http://eiba.pl/1j

pozdrawia
Geb..

@geb: gdyby tak swistak podążył za tobą. Amen.

  geb  (www),  08/07/2017

@geb:
Szczęść Boże!
Bóg Sumienie Serce

Prawda za zasłoną radości powitania amerykańskiego okupanta!

Ja, jako płacąca podatek w Polsce z mojej nędznej emerytury, PROTESTUJE przeciw temu, aby zużywano podatników pieniądze na farsę dla amerykańskiego okupanta!

PiS zorganizował darmowy piknik i darmowy przejazd dla wielu ludzi z prowincji, źródło -

...  wyświetl więcej

  geb  (www),  12/07/2017

Szczęść Boże!

Została utworzona grupa dla tych co chcieliby zostać "Przebóstwieniem boga żywego" lub pomóc mi w zadaniu, które mam do wykonania tj. "pojednać katolików z protestantami"!

PRZEBÓSTWIENIE
http://www.eioba.pl/groups/prz(...)twienieDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska