Login lub e-mail Hasło   

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym członku rodziny … W jaki sposób przeprowadzić takie postępowanie i dlaczego jest to konieczne ?
Wyświetlenia: 283 Zamieszczono 23/02/2018

 

Po śmierci członka naszej rodziny, niejednokrotnie możemy wchodzić do kręgu spadkobierców jako spadkobiercy testamentowi bądź ustawowi. Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, spadek nabywa się na podstawie ustawy czyli w kolejności dziedziczenia tam wskazanej. Oczywiście w pierwszej kolejności powołani do spadku są najbliżsi zmarłego tj. jego małżonek oraz dzieci, dopiero w przypadku braku tych osób, do spadku powoływane są dalsze osoby z rodziny tj. rodzice, rodzeństwo, wnuki itd.

Często potencjalni spadkobiercy wychodzą z błędnego założenia, iż po śmierci np. rodzica, mieszkanie które było jego własnością(rodzica), staje się własnością dziecka i nie wymaga to żadnego dalszego uregulowania. Niestety, nie jest to takie proste. Aby móc udowodnić nasz tytuł prawny np. do nieruchomości, musi zostać potwierdzone że jesteśmy następcami prawnymi zmarłego który wpisany jest jako właściciel nieruchomości. Potwierdzenie takie uzyskuje się poprzez stwierdzenie nabycia spadku, które odbywa się w drodze sądowego postępowania spadkowego lub przed notariuszem.

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe, złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej – w wysokości 50 zł. Do wniosku istnieje potrzeba załączenia następujących dokumentów: akt zgonu zmarłego, akt małżeństwa(o ile zmarły wstąpił w związek małżeński), akty urodzenia potencjalnych spadkobierców.

Postępowanie sądowe w tym przypadku nie jest zbytnio skomplikowane, o ile np. umiera XXX Kowalski, a potencjalnymi spadkobiercami są żona XXX Kowalska i dziecko XXX Kowalski. W takim przypadku żona oraz dziecko nabywają spadek po zmarłym w 1/2 części. Takie postępowanie zazwyczaj kończy się na jednym posiedzeniu, Sąd wysłuchuje żyjących spadkobierców, co wiedzą w sprawie oraz czy posiadają wiedzę na temat innych żyjących spadkobierców, jeśli nie budzi to żadnych wątpliwości Sądu, stwierdza nabycie spadku przez osoby wskazane we wniosku.

Często jednak sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, gdy np. żona zmarła przed mężem po którym ma być nabyty spadek oraz z tego małżeństwa nie pochodzi żadne dziecko. Wtedy Sąd bada kto według ustawy jest powołany do nabycia spadku z rodziny – jednakże z uwagi na obszerność tematyki nie będzie ona szerzej opisywana w niniejszym wpisie.

Natomiast w sytuacji, gdy zmarły pozostawił testament, w którym wedle własnego uznania rozdzielił majątek nabyty za życia – temat wygląda bardzo podobnie, sam testament nie sprawia, że jesteśmy uprawnieni do rozporządzania przedmiotem spadku. Musimy wystąpić do Sądu(lub stawić się u notariusza) wedle trybu wyżej określonego, z tym że w takiej sytuacji mamy zazwyczaj pewność że sprawa skończy się na 1 posiedzeniu – chyba że ktoś pominięty w testamencie będzie podważał jego wiarygodność lub prawdziwość.

Tytułem podsumowania, należy pamiętać aby dopilnować formalności po śmierci bliskiej nam osoby. Pozwoli nam to na przejrzystość sytuacji i uniknięcie ewentualnych konfliktów rodzinnych.

 

Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1815
17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1716
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1126
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 973
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1051
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 970
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1038
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 692
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 888
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 417
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 573
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 885
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 582
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  KoLo,  23/02/2018

Czy darowiznę można podważyć ze względu na wiek darczyńcy (83lata)?

Dzień dobry. Zgodnie z art. 897 par. 1 kodeksu cywilnego, Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Tak więc jako przesłankę odwołania darowizny ustawodawca określił rażącą niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy. Jednakże należy mieć na uwadze brzmienie art. 82 kodeksu cywilnego stanowiącego, iż nieważne jest ...  wyświetl więcej

  KoLo,  25/02/2018

@Adwokat Artur Ślemp: Dziękuję za odpowiedź .Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska