Login lub e-mail Hasło   

Egzekucja komornicza alimentów

Egzekucja alimentów
Wyświetlenia: 234 Zamieszczono 15/05/2018

Gdy sąd orzeka o przyznaniu alimentów, od razu nadaje temu orzeczeniu klauzule wykonalności, a to oznacza, że jeśli rodzic, który ma zasądzone alimenty zalega z ich płaceniem choćby jeden miesiąc, rodzic, z którym mieszka dziecko ma prawo złożyć wniosek o ich wyegzekwowanie przez komornika.

Uwaga! Zazwyczaj taki wniosek składa się do komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Dzięki temu komornik będzie mógł dokonywać częstszych oraz możliwie bardziej efektywnych czynności terenowych w miejscu zamieszkania.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, nie ma obowiązku wskazywania jej sposobu ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona.

W takim przypadku uważa się, ze wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, bo o ten konkretny sposób trzeba złożyć wniosek.

Uwaga! Jeżeli znamy np. miejsce pracy dłużnika albo jego stan majątkowy, to należy te informacje podać, bo komornik będzie mógł od razu dokonać stosownych zajęć (np. konta bankowego czy wynagrodzenia). W ten sposób można uniknąć niepotrzebnego wydłużenia postępowania a pieniądze szybciej trafią na nasze konto. Wyegzekwowane należności powinien przekazać wierzycielowi w terminie 4 dni.

Jakie obowiązki ma komornik?

Obowiązkiem komornika jest przeprowadzenie z urzędu dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Dochodzenie to powinno polegać na osobistym sprawdzeniu jaki majątek posiada zalegający z alimentami rodzic, np. przez ustalenie jakie rzeczy (ruchomości) znajdują się  w jego mieszkaniu.

Uwaga! Komornik ma prawo zażądać potrzebnych informacji także m.in. od urzędów skarbowych, ZUS, spółdzielni mieszkaniowych, a także sprawdzić czy dłużnik ma konta bankowe.

Komornik takie dochodzenie powinien przeprowadzać co najmniej raz na 6 miesięcy, a jeżeli okaże się ono bezskuteczne, jego obowiązkiem jest zwrócenie się do Policji z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania czy miejsca pracy dłużnika. Poza tym obowiązkiem komornika jest złożenie do wniosku do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Uwaga! Może o to wystąpić z własnej inicjatywy rodzic, z którym mieszka dziecko.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik składa wniosek do KRS o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna


Gdy egzekucja komornicza w okresie ostatnich dwóch miesięcy okaże się bezskuteczna (tzn. nie uda się wyegzekwować pełnej kwoty alimentów, dłużnik przebywa za granicą lub nieznane jest miejsce jego pobytu), komornik ma obowiązek nas poinformować o możliwości ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Podobne artykuły


71
komentarze: 22 | wyświetlenia: 17258
21
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1733
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1489
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 5892
29
komentarze: 9 | wyświetlenia: 11709
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 10844
28
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5364
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3534
30
komentarze: 31 | wyświetlenia: 66607
27
komentarze: 17 | wyświetlenia: 21485
24
komentarze: 10 | wyświetlenia: 27537
24
komentarze: 21 | wyświetlenia: 3291
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska