Login lub e-mail Hasło   

Co powinna zawierać umowa pożyczenia pieniędzy?

Umowa pożyczenia pieniędzy...
Wyświetlenia: 165 Zamieszczono 17/05/2018


Następny punkt, to wysokość pożyczki. Trzeba tutaj wskazać kwotę, także słownie (np. 5000 zł, pięć tysięcy złotych) oraz sposób przekazania pieniędzy - przelew, gotówka (wtedy pożyczkobiorca musi w umowie pokwitować odbiór).

Termin spłaty pożyczki
.

Może być określony w różny sposób, np. pożyczka udzielona na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, zwrot do 31 maja 2018 r.

Uwaga! Jeśli termin zwrotu pieniędzy nie zostanie ustalony w umowie pożyczki, to pieniądze muszą być zwrócone w ciągu 6. tygodni od wypowiedzenia umowy (podstawa prawna: art. 723 k.c.).

Podatek od umowy pożyczki

Obowiązkiem osoby, która zaciąga pożyczkę jest zapłacenie podatku w niektórych sytuacjach.

Jest to zależne od stopnia pokrewieństwa między nią, a pożyczkodawcą.

Uwaga! Jeśli obie strony umowy pożyczki są dla siebie osobami obcymi (np. kolega pożycza pieniądze koledze), to w takim przypadku należy się podatek od kwoty powyżej 5000 zł, a umowa musi być zgłoszona do urzędu skarbowego.

Jeśli obie strony umowy należą do I grupy podatkowej (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), to wtedy nie płaca podatku.

Uwaga! Ale jeśli pożyczka przekroczy 9637 zł, to należy ją zgłosić do urzędu skarbowego i opłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

W jaki sposób może zabezpieczyć się pożyczkodawca?

Pożyczkodawca ma prawo zażądać odsetek od pożyczonych pieniędzy, ale warunkiem jest zapisanie tego w umowie pożyczki.

Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem będzie określenie rocznej wysokości odsetek, np. 20% w skali roku.

Można tez ustalić kwotę za udzielenie pożyczki, np. 400 zł.

Pamiętaj! Obecnie maksymalne odsetki wynoszą 23% w skali roku.

Pożyczkodawca może zabezpieczyć się także wekslem, zastawem lub poręczeniem innej osoby.

Uwaga! Poręczycielem pożyczki może być dowolna osoba.

umowie pożyczki wystarczy wtedy zamieścić jej oświadczenie wraz z podpisem, że spłaci dana kwotę, gdyby nie zrobił tego pożyczkobiorca.

Odsetek za zwłokę można zażądać, gdy dłużnik spóźnia się ze spłata pożyczki.

Uwaga! Ustawowe odsetki wynoszą aktualnie 13% w skali roku.

Kiedy iść do sądu?

Jeśli pożyczkobiorca nie oddaje pieniędzy, bop np. stracił pracę, to oczywiście pożyczkodawca może odroczyć mu spłatę pożyczki lub rozłożyć jej spłatę na raty.

Ale jeśli to nie pomoże, to wtedy należy mu wysłać wezwanie do zapłaty z terminem zwrotu długu. Należy w nim poinformować dłużnika, że jeśli go nie spłaci we wskazanym terminie, to wtedy wystąpi się do sądu.

Uwaga! Pismo należy wysłać listem poleconym.

Jeśli mimo wezwania dłużnik nie odda pieniędzy, to w takim przypadku można wystąpić do sądu o nakaz zapłaty.

Pozew składa się na specjalnym druku (ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości).

Podobne artykuły


16
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4717
42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6498
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21264
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17874
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22270
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22635
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 22876
19
komentarze: 12 | wyświetlenia: 21493
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19099
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10698
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska