Login lub e-mail Hasło   

Szaleństwo LGBT

Normalny człowiek nie będzie publicznie pozorował męsko-męskiej kopulacji choćby dlatego, że mogłoby taką scenę zobaczyć jakieś dziecko. Coś takiego może zrobić tylko zboczeniec.
Wyświetlenia: 2.258 Zamieszczono 16/03/2019

Od około 2 tygodni cała Polska emocjonuje się pomysłem środowisk o nienormalnej orientacji seksualnej, według którego miałyby być objęte "edukacją" seksualną dzieci wczesnoszkolne, a nawet przedszkolne od 4 roku życia.

Według tego pomysłu "nauka" miałaby być prowadzona przez przedstawicieli środowiska LGBT i obejmować między innymi takie dziedziny jak nakłanianie rodziców do uprawiania wspólnie z dziećmi eksperymentów seksualnych, nakłanianie dzieci do masturbacji "w ramach poznawania seksualności swojego ciała", oraz idiotyczne uczenie dzieci wbrew oczywistemu faktowi, że płeć jakoby nie jest stanem otrzymanym od natury, ale efektem własnego wyboru.

Szczerze powiem, że podobnie jak po pierwszym usłyszeniu o tych rewelacjach w wiadomościach telewizyjnych, po powyższym wstępie znów się zastanawiam, czy jest w ogóle sens strzępienia sobie języka w tej sprawie, bo po prostu ręce opadają.

Zamysł zboczonej mniejszości jest tak absurdalny, tak niewiarygodny, tak szkodliwy dla dzieci i tak inwazyjny wobec społeczeństwa, że normalnemu człowiekowi w głowie się nie mieści nawet samo to, że zdecydowała się ona na wydobycie go ze sfery swoich chorych marzeń i publiczne ujawnienie.

Powiedziałem "normalnemu", bo dla normalnego na umyśle człowieka czyjaś tak zuchwała i ordynarnie destrukcyjna próba zamachu na cudzą wolność i prawa człowieka nie mieści się w głowie. Jest czymś, o czym on by nawet nie pomyślał - ani ze względów na prawa rodziców, ani tym bardziej ze względu na dobro dzieci. - Zwykły człowiek w ogóle by się takiego szaleństwa po innych ludziach nie spodziewał.

Inaczej rzecz ma się z ludźmi, którzy się na tych rzeczach znają, czyli posiadający zawód psychologa, pedagoga (nie chodzi o nauczycieli), czy psychoterapeuty, bowiem w mniejszym stopniu zostali pomysłem LGBT niemile zaskoczeni znając, z racji zawodu i prowadzonej praktyki, skrajne cechy ludzi homoseksualnych.   "Niemile", rzecz jasna pod warunkiem, że sami nie są dewiantami cierpiącymi na homoseksualizm czy feminizm. Tacy się też zdarzają i praktykują, choć absolutnie tego typu zawodów wykonywać nie powinni. Z racji zaburzonej percepcji związków człowieka z naturą, podwyższonego egoizmu i obniżonej wrażliwości na przekraczanie norm naturalnych i społecznych tacy "specjaliści" o wiele częściej popełniają błędy wobec prowadzonych pacjentów niż ci, co nie są obciążeni seksualnymi, czy innymi dewiacjami.

Jest na przykład rzeczą oczywistą, że psycholożka-feministka zamiast szukać obiektywnych przyczyn kryzysu w związku rodzinnym pacjentki, będzie ją zgodnie ze swoimi chorymi przekonaniami raczej bezrefleksyjnie uświadamiać, że zawsze i wszystkiemu są winni faceci i najlepszym wyjściem jest wykreślenie dyżurnego sprawcy nieszczęść ludzkości z własnego życia i z życia dzieci. O prawdziwe fakty i dowiedzenie się, czy aby kryzysu nie spowodowała sama pacjentka w takiej "terapii" raczej nie chodzi, a dzieci się nie liczą. W takiej "terapii' z założenia wiadomo że, co by nie było, bez ojca – bo to przecież mężczyzna – "rodzinie" będzie lepiej. W grze, w której maczają ręce osoby zaburzone dewiacjami seksualnymi lub/i seksizmem, dzieci na ogół są traktowane jak przedmioty. Dla homoseksualnych par przysposobione dziecko ma przede wszystkim stanowić argument - czyli instrument - "udowadniający" ich rzekomą normalność oraz praktycznie wskazywać na wyimaginowaną możliwość jednopłciowego zastąpienia dziecku matki i ojca. Matki-feministki natomiast, "robią sobie dzieci" od razu z założeniem, że te nie będą miały ojców - że one będą je wychowywały same. Kluczowym słowem jest, w obu przypadkach, słowo "sobie". Pierwsi chcą brać dzieci na wychowanie, żeby udowodnić sobie i światu, że ich dewiacja nie jest dewiacją - jakby zaklinanie rzeczywistości mogło w niej coś zmienić - a szurnięte feministki w istocie nie dają życia dzieciom, ale dają dzieci swojemu, podporządkowanemu zaburzeniu, życiu. W obu przypadkach dziecko jest tylko służącym do czegoś przedmiotem. Podmiotem są w tego typu sytuacjach dewianci - sami dla siebie. 

Uczulam więc na fakt, że środowiska LGBT posiadają swoich agentów także wśród psychologów, pedagogów, psychiatrów (ci ostatni na psychologii a zwłaszcza na psychologii wychowania mało się znają) i psychoterapeutów. Jak zauważyłem; już się paru takich "specjalistów"  w mediach wypowiadało i zapewne zboczeńcy z LGBT dalej będą wypowiedzi swoich "ekspertów" opinii publicznej podsuwać.

Zanim po tym wstępie przejdę do sedna podjętego tematu chcę ustalić nazewnictwo, którym się tu posługuję, i w dalszej części tekstu będę się posługiwał.

Używam wobec osób homoseksualnych określeń "dewiant" lub "zboczeniec", które nie są tu synonimami.

Dewiant seksualny, według podręczników psychiatrii i psychologii klinicznej, które niedawno jeszcze obowiązywały, to osoba o homoseksualnych (czyli także biseksualnych) lub innych, nienormalnych skłonnościach. Przyczyny tego mogą być różne i nie zawsze zawinione przez dotkniętą dewiacją osobę (o czym niżej) i wydźwięk tego określenia nie jest zasadniczo niczym więcej jak terminem medycznym.

Zboczeniec natomiast, to w tym tekście inna kategoria. Określenie ma wydźwięk pejoratywny, i o taki mi tutaj chodzi. Jest to ktoś, kto świadomie, czynnie i inwazyjnie uprawia swoją dewiację ze szkodą dla otoczenia. Często wbrew prawu. Krótko mówiąc; ktoś ewidentnie, moralnie zwichnięty i w ogóle "mający nierówno pod sufitem".

Różnica jest podobna jak między kleptomanem powstrzymującym się od kradzieży, a regularnym złodziejem, kradnącym nagminnie, z frajdą i bez poczucia winy. Mają podobne skłonności, ale różną moralność. Pierwszy nie uważa się za normalnego i próbuje walczyć ze swoją skłonnością, którą sam uważa za szkodliwą, bo krzywdzącą innych, natomiast drugi nie widzi w złodziejstwie niczego złego, a wręcz tym bardziej czuje się z siebie dumny i dowartościowany, im więcej innym ukradnie.

Dlatego dewiantów LGBT, forsujących pomysły tak skrajnie obrzydliwe i szkodliwe dla dzieci i społeczeństwa w ogóle, dla podkreślenia ich świadomego wyboru tkwienia w dewiacji, nazywam pejoratywnie. Termin "zboczeniec" jest odpowiednikiem terminu "pijak" w alkoholizmie. Alkoholik, jak wiadomo, nie musi być pijakiem – jak się postara – ani homoseksualista nie musi być zboczeńcem. Życie osób o dewiacyjnej seksualności - proporcjonalnie znacznie częściej niż w populacji heteroseksualnej – jest egoistycznie i bezwzględnie nastawione na seksualny hedonizm. To ich priorytet. Nic bardziej od tego się dla nich nie liczy.

Wszyscy homoseksualiści mogliby się leczyć, gdyż homoseksualizm jest leczalny, ale generalnie nie chcą. Nie wyobrażają sobie rezygnacji ze swoich nienaturalnie rozszerzonych i tak dla siebie atrakcyjnych, perwersyjnych możliwości seksualnych. 

Zarówno ten opór, jak i niepohamowany, samonapędzający się, i nieliczący się z nikim i z niczym pęd do wyuzdanych doznań bardzo coś przypomina. Jako terapeuta uzależnień stawiam tutaj własną i całkowicie nową w dziedzinie terapii uzależnień tezę, że dzieje się tak dlatego, ponieważ taki rozbuchany homoseksualizm nabyty, jest w istocie podwójnym nałogiem.  Jest połączeniem seksoholizmu i perwersjonizmu, czyli seksoholizmu z nałogowym pociągiem do perwersji. Jest, podobnie jak w innych uzależnieniach, samonakręcąjącą się chorobą. To tłumaczy, moim zdaniem, coraz większą potrzebę coraz bardziej ekstremalnych seksualnych doznań, oraz w miarę upływu czasu coraz większą utratę kontroli nad seksualnymi zachowaniami. Objawia się to między innymi górującym nawet nad instynktem macierzyńskim egoizmem, obscenicznymi, demoralizującymi dzieci zachowaniami w domu i w miejscach publicznych, oraz kompletne nieliczenie się z innymi. Zwłaszcza podczas seksualnego amoku, w który tacy ludzie popadają podobnie jak właśnie np. alkoholicy w nieprzemożną chęć napicia się a potem w zachowania odbiegające od norm.

Idąc dalej można zdać sobie sprawę, czym w istocie są roznegliżowane i obrzydliwie obsceniczne "parady równości" homoseksualistów, często rozebranych całkowicie, czyli do "rosołu", oraz dlaczego nie wszyscy ludzie z dewiacjami seksualnymi chcą brać i biorą w nich udział. Przecież, co oczywiste, gdyby uczestnicy tych, pożal się Boże, parad byli moralnie normalnymi ludźmi, to by nie uczestniczyli w tak ohydnych i demoralizujących dzieci i młodzież ulicznych akcjach - nawet gdy same nie zachowują się w nich obscenicznie, a "tylko uczestniczą".

Bez względu na to, jak same się na tych paradach zachowują, i z jakich powodów biorą w nich czynny udział (np. politycy, czy osoby znane) są to osoby uszkodzone poznawczo. W tym przypadku, między innymi, nieodróżniające norm ustalonych przez naturę, od chorych "norm" głoszonych przez  zboczone środowisko LGBT. Zawsze - powtarzam; zawsze, są to osoby niepoukładane moralnie. Często także dewiacyjne, choć nie zawsze się do tego przyznają.  

Z drugiej strony, w takich "paradach", często nie chcą brać udziału osoby o nawet ujawnionej dewiacji, jeśli zachowały moralność i nie dały się pochłonąć seksualnemu hedonizmowi.  Inaczej mówiąc; osoby dewiacyjne, ale jeszcze wystarczająco sprawne poznawczo i moralne - czyli mniej chore i mniej oderwane od rzeczywistości - takich skrajnych zachowań nie przejawiają.

Sytuacja podobna jak z alkoholikami: Ci skrajnie zdemoralizowani włóczą się pijani po ulicach, a inni piją w ukryciu i starają się nie afiszować swoją przypadłością i innością.

Oczywiście łatwo się domyślić, że dobrowolne próby leczenia się podejmują głównie ci drudzy, jak też głównie z tej grupy pochodzą trzeźwi alkoholicy czyli ci, którzy chcieli i zerwali z czynnym uprawianiem nałogu, bo w ostatecznym rozrachunku nie odpowiadało im bycie patologicznym ciężarem dla bliskich i społeczeństwa, ani też bycie dupkami w swoich własnych oczach.

Generalnie należy sobie właśnie zdawać sprawę, że każde uzależnienie jest przede wszystkim chorobą moralności, gdyż  zawsze w jakiś sposób dotyka w negatywny sposób osoby z otoczenia, a rzecz w tym, że mimo iż dotknięta nałogiem osoba doskonale o tym wie, nie chce zmienić swojej postawy. Jej egoistyczne, nałogowe potrzeby stoją w jej osobistym systemie wartości wyżej, niż dobro osób, które swoim nałogiem krzywdzi. 

Oczywiście, aby zerwać z czynnym uprawianiem nałogu, czyli zaprzestać takiego skurwysyństwa, chęć niekrzywdzenia innych musi być silniejsza, niż chęć pozostania przy towarzyszących temu nałogowi zachowaniach. Decyzja o leczeniu się jest więc, z małymi wyjątkami, w istocie efektem wyboru pomiędzy postanowieniem niekrzywdzenia innych, a własnym egoizmem. Ten wyjątek, to mały odsetek uzależnionych, który "zrywa" z nałogiem wyłącznie ze strachu o własne życie, czyli bez moralnej przemiany. I o ile uzależnieni opierający się nałogowi - czyli tak zwani "trzeźwi uzależnieni"-  okazują się z reguły, i co zrozumiałe, dobrymi ludźmi, o tyle ich tylko "przestraszone" odpowiedniki nadal pozostają egoistycznymi, trudnymi we współżyciu dupkami, którym niewiele się w łepetynach zmieniło.  

Dlatego publicznych, obscenicznych parad ulicznych nie organizuje heteroseksualna większość, bo będąc zdrowa jest do tego zwyczajnie, moralnie niezdolna, ale tylko niemoralni, homoseksualni oraz inni, im podobni, popaprańcy. Osobnicy uzależnieni od perwersyjnego seksu, względnie o osobowościach zaburzonych na inne sposoby, jak na przykład feministki właśnie.

Różnica wynika stąd, że zdrowa struktura psychiczna normalnych osób heteroseksualnych - czyli nie zaburzonych nałogami perwersjonizmu i seksoholizmu - naturalnie nie pozwala im na zachowania godzące ewidentnie i wprost w dobro i prawa innych. Jest normalna, czyli nastawiona empatycznie i prospołecznie. Żaden normalny człowiek nie wyjdzie goły na ulicę i nie będzie publicznie, na oczach przygodnych osób dorosłych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, razem z sobie podobnymi, np. pozorował męsko-męskiej kopulacji. Nie zrobi tego choćby z tego jednego względu, że mogłoby taką scenę zobaczyć właśnie nawet jakieś jedno tylko dziecko. Może to jednak zrobić ktoś silnie uzależniony od seksu i perwersji, posiadający specyficzną strukturę psychiczną, sprzyjającą (nie warunkującą) egoizmowi, i obniżeniu empatii i moralności. To bowiem, wraz z nieprzepartą chęcią do uprawiania dewiacyjnych zachowań, prowadzi do utraty kontroli, nieodłącznie towarzyszącej każdemu nałogowi.

U osób zboczonych – co widać naocznie podczas takich obscenicznych parad - refleksja o naruszaniu praw i dobra innych nie występuje. Empatia jest wyłączona. Generalnie, jako nałogowcy, nigdy nie myślą w pełni racjonalnie - podobnie jak każdy alkoholik, narkoman, czy "zwykły" seksoholik,  a przecież w stanie bezpośredniego pobudzenia następuje wejście we wspomnianą wyżej fazę amoku i tym bardziej racjonalne myślenie zanika. Wojujący LGBT są nałogowcami nastawionymi głównie na swój nałóg i ten wyzwala związane z nim charakterystyczne zachowania. Dlatego są takimi samolubnymi osobami, o zwichniętej dewiacją umysłowości, oraz znacznie ograniczonej percepcji emocjonalnej. Nie rozumieją kim są i ile zła wyrządzają bo, jako ludzi uzależnionych, czyli oderwanych od rzeczywistości, mało ich to obchodzi. To jest właśnie główna i charakterystyczna cecha ich dewiacji. Dureń nie zawsze jest winny, że jest durniem, co jednak nie zmienia faktu, że jest durniem. Ale gdy ktoś jest durniem i świnią na własne życzenie, i nie chce przestać nim być, chociaż może, to jest właśnie LGBT.

LGBT nie rozumieją, nie chcą i nigdy nie przyjmą do wiadomości chociażby atawizmów tkwiących w normalnych mężczyznach (podobnie jak katolik nie da się przekonać, że "święta" gipsowa figura go nie słyszy i upierdliwie będzie się do  niej modlił), dla których widok migdalących się facetów jest niewyobrażalnie obrzydliwy. To jest uczucie jakby  być oblanym zawartością nocnika. Po prostu normalnemu mężczyźnie zbiera się na taki widok na wymioty i od razu wzbiera w nim agresja. I nic na to nie może poradzić, bo tak to właśnie - mądrze zresztą i z pewnością nie bez powodu - urządziła natura. 

Jednakże ślepym na wiele społecznych zależności "kochającym inaczej" się wydaje, że są jak inni, że są normalni. Uparcie twierdzą że są normalni i domagają się praw, jakie mają ludzie normalni. 

Co robić z takimi, których intelekt, zakopany pod warstwą egoizmu, tego idiotyzmu nie ogarnia? Jak może jeden z drugim debil, biegający po ulicy w stringach i z dziką radością obłapiający się publicznie z innymi takimi jak on za fiuty zrozumieć, że nie jest normalny, że jest dosłownie, w klinicznym znaczeniu, upośledzony? Czy w ogóle warto z takimi dyskutować zamiast od razu pozamykać zwyrodniałych kretynów w domach bez klamek?

I najmniejszym problemem jest tu nienormalna orientacja seksualna dewiantów. Ta na dobrą sprawę nikomu nie przeszkadza, jeśli się publicznie nie miziają,  tak jak z reguły nie robią tego normalni heteroseksualni ludzie, i nie chodzą ze sobą za rączkę. Nie o nią tu chodzi. Chodzi właśnie o te psychiczne anomalie, które zwykle towarzyszą ludziom o nienormalnej orientacji i generują ich szkodliwe społecznie zachowania.

Nie dziw więc, że tacy ludzie nie widzą niczego nienormalnego i złego chociażby w tym, że mieliby wychowywać cudze dzieci na takich samych jak oni, zboczonych moralnie seksualnych dewiantów. Mało tego: mają w planach propagowanie zboczeń, jako czegoś normalnego i dobrego, oraz chcieliby przymuszać przepisami społeczeństwa do tego, by te pozwalały im cudze dzieci wychowywać i kształtować na uzależnionych od perwersji i seksu, egoistycznych popaprańców. Ma się to odbywać - i niestety w kilku krajach już jest faktem - w ramach adopcji oraz przez poddawanie dzieci obowiązkowej indoktrynacji przedszkolnej i szkolnej.  Przede wszystkim; Jakim prawem, pytam? 

Jakim prawem ktokolwiek, a zwłaszcza niemoralni, źli ludzie, mieliby otrzymać pozwolenie i możliwość pozbawiania rodziców praw do suwerennego wychowywania własnych dzieci?

Jak o mnie chodzi, to powiem tylko jedno; Po moim trupie. Zatłukę każdego skurwysyna, który się na moje dziecko z takimi zamiarami zamierzy. I żeby nie było, że nie ostrzegałem.

(Co, nieelegancko się wyrażam? To nie problem, wszak jeszcze bardziej nieelegancko jest być skurwysynem deprawującym dzieci, albo politykiem taki proceder popierającym, albo, co gorsza, urzędnikiem taką destrukcję dzieci umożliwiającym. W dodatku sam bym się uważał za skurwysyna, gdybym tu skurwysynów nie nazwał skurwysynami, i tym samym popełnił grzech zaniechania. Skurwysyn ma wiedzieć, że jest skurwysynem, a nie jakimś, "kimś o odmiennym zdaniu",  bo inaczej będzie sobie wmawiał, że jest tylko "osobą o innych poglądach, a każdy ma prawo mieć własne poglądy". No i właśnie o to chodzi; ma wiedzieć, skurwysyn, że ma poglądy skurwysyna, jest skurwysynem, że inni tak go widzą i że stąpa po cienkim lodzie. Jasne?)   

Niestety, władze niektórych krajów gotowe są na współpracę z takimi szaleńcami, i na faszystowskie zawłaszczanie dzieci przez reżymy rządzące – jak w III Rzeszy za Hitlera. Tutaj tylko programy inaczej wyglądają, sposób jest zawsze tan sam.

Oczywiście osobnym i nie mniej  drastycznym absurdem, jest podatność niektórych obecnych społeczeństw na tego typu manipulacje.

Masowe wychowywanie tym sposobem, przez LGBT, dzieci na dewiantów, czyli na nałogowych homoseksualistów, to rzecz dosłowna i naukowo zaplanowana. Jeśli ktoś bliżej tego tematu nie zna, wyjaśniam:

- Istnieją dwie przyczyny homoseksualizmu. Pierwszą, rzadko spotykaną przyczyną, jest homoseksualizm wrodzony, gdy w wyniku błędu rozwojowego płeć mózgu dziecka nie odpowiada jego płci fizycznej. Takie osoby będąc fizycznie kobietami mają mózgi męskie i czują się mężczyznami i odwrotnie; osoby fizycznie będące mężczyznami mają mózgi kobiece i czują się kobietami. Jako małe dzieci dziewczynki bawią się samochodami, a chłopcy lalkami.

Jest to sytuacja zupełnie niezawiniona przez kogokolwiek i jedynym wyjściem z przykrego położenia dla takiej osoby jest poddanie się procesowi fizycznej zmiany płci i dostosowanie jej do płci mózgu.

Druga przyczyna ma charakter nabyty. Zwykle do nabycia dewiacji dochodzi w wieku adolescencji. Okresowi dojrzewania towarzyszy stosunkowo krótki, naturalny okres fascynacji własną płcią, w którym chłopcy izolują się od dziewczynek a dziewczynki od chłopców. Rówieśnicy przebywają głównie w towarzystwie własnej płci. Nawiązują się w tym okresie przyjaźnie ocierające się wręcz o miłość i o erotykę. Granica, jaka dzieli wówczas dorastające dzieci od za daleko posuniętych erotycznych incydentów i seksualnego zafiksowania się na własnej płci, jest bardzo cienka. Każde jej wyraźniejsze przekroczenie – na przykład poprzez nawet jednorazowy incydent seksualny, pedofilski lub koleżeński - może spowodować całkowitą zmianę lub dualność orientacji seksualnej. Ponieważ wrodzony homoseksualizm występuje bardzo rzadko, więc jak się już pewnie większość czytelników domyśliła; prawie wszystkie osoby o nienormalnej seksualności, to osoby które urodziły się normalne, ale zostały zwichnięte.

Pytanie indywidualne brzmi: Jak, gdzie i z czyim udziałem?

A teraz niech się każdy zastanowi; jakie ma szanse dziecko wychowywane przez parę homoseksualną, albo "kształcone" w szkołach i przedszkolach na modłę LGBT, żeby nie zostać seksualnym dewiantem?

Jest więc oczywistym, że homoseksualne wzorce dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, wciskane tak usilnie i agresywnie przez środowiska LGBT, nie są przypadkowe. Wzorce te, korzystnie dla lobby zboczeńców, zaburzają u dzieci normalny psychiczny rozwój i ocenę gdzie przebiega granica normy. To, rzecz jasna, znacznie zwiększa "szansę" wypaczenia się indoktrynowanych dzieci i tym samym radykalnego zwiększenia się w społeczeństwie, już w ciągu jednego pokolenia, populacji bi, homo, transseksualnej i wszelkich innych zboczeń, o co właśnie LGBT chodzi.  

Nie chcąc fatygować wszelkich idiotów krążących po EIOB-a od razu stwierdzam, że nazwanie mnie nietolerancyjnym wobec zboczonych indywiduów, chcących niszczyć cudze dzieci, jest z gruntu bezsensowne. Ja nie jestem nietolerancyjny - to za lekko powiedziane. Ja nie jestem aż tak delikatny, żeby być zaledwie nietolerancyjnym wobec takich szkodliwych, agresywnych i bezwzględnych popaprańców. Ja jestem ich wrogiem. Nie mam dla tego typu bydlaków żadnego szacunku, ani dla prostackich idiotów, którzy takich popierają. Czy to w ogóle jeszcze są ludzie?

Poza wszystkim; jeśli jest już w ogóle mowa o seksualnej edukacji szkolnej, abstrahując od programów nauczania i wszystkich innych możliwych czynników, pojawia się pytanie: z jakiej niby racji ta dziedzina ma być w ogóle gdziekolwiek w tym kraju realizowana przez gejów i lesbijki, czyli przez tych, co na dzieciach najmniej się znają, bo nie posiadają swoich? Czym w ogóle są tacy "kopnięci w beret" ludzie jak prezydenci Warszawy, czy Krakowa, skoro nie tylko kupili ideologię LGBT ale też postanowili wprowadzić tą bezprawną i nieludzką ideologię w czyn?  - Dla mnie to jasne; Albo są to wprowadzeni do władz agenci LGBT, albo kompletni idioci. 

Chcesz jeden z drugim wychowywać dzieci (?)– to sam je sobie zrób, albo kup sobie lalki. A od prawdziwych i w dodatku cudzych wara.

I dobrze wam radzę, skunksy; lepiej nie przekraczajcie tej granicy.

I jeszcze jedno: Nie tłumaczcie się, że nie wasza to wina, że jesteście zboczonymi debilami. Owszem, nie waszą jest winą, że zostaliście homoseksualistami, ale za draństwo tkwienia z wyboru w towarzyszących temu świństwach, demoralizacji i destrukcji odpowiadacie. Owszem, nie odpowiada za swoją chorobę ktoś chory zakaźnie, ani za to, że ktoś go zaraził, jednak na pewno jest ostatnim gnojem ktoś, kto w takiej sytuacji nie próbuje się leczyć i w dodatku stara się swoją przypadłością celowo zarażać innych. 

Zresztą; to kolejny absurd i znak tych niosących powszechny rozkład społeczny czasów, że osoby stanowiące fizyczne zagrożenie zakaźne, są prawidłowo i obowiązkowo poddawane leczeniu i przymusowo izolowane, natomiast te znacznie niebezpieczniejsze; bo niosące zagrożenie totalnego rozkładu społecznego i samozagładę całej ludzkości - nie.  W pierwszym przypadku nikt nawet - i słusznie - nie pomyśli że jest to dyskryminacja i ograniczanie wolności, ale w drugim tak. Dlaczego?  - Czy to nie oczywisty idiotyzm "wymyślony" przez bezmózgowców?

Oczywiście LGBT jest w tym towarzystwie jedną z kilku zakaźnych plag psycho-społecznych, ale ogólnie w propagowanych obecnie politycznie poprawnych postawach wychodzi na to, że należy leczyć tylko dżumę a cholerą można się świadomie zarażać. Inaczej mówiąc: Niech ten świat nawet szlag trafi,  byle nie być posądzonym o jakąś nietolerancję i fobię. 

Skala ludzkiej głupoty i tchórzostwa, które tę sytuację wytworzyły,  jest porażająca. Stąd rozprzestrzeniające się na świecie przyzwolenie na rozbuchaną konsumpcję i rabunkową dewastację planety, na przyjmowanie przez kraje, w których jeszcze ludzie pracują, tak zwanych "uchodźców"-darmozjadów, uznanie normalności działań LGBT, itd. itp.

Oczywiście w tym ostatnim temacie -  żeby było jasne;  plagą nie są ludzie, jako tacy, dotknięci dewiacjami. Plagą  jest  rozprzestrzeniające się uzależnienie od seksualnych perwersji i seksu, coraz większej części populacji, oraz stworzony przez takie osoby  ruch LGBT+. Ruch stawiający sobie za cel jak najszersze zarażanie społeczeństw własnymi dewiacjami i chorą, niosącą samozagładę ideologią. 

Mówię "dla wszystkich", bo to, co robi ruch LGBT, to także podcinanie gałęzi, na której sam siedzi. Ale, jako się rzekło, to są durnie myślące innymi częściami ciała, niż mózg.

Na zakończenie mam kontrpropozycję wobec pomysłu LGBT, o przymusowym  "kształceniu", przez nich, polskich dzieci w temacie płci i seksualności.

Otóż, bez  żartów i całkowicie poważnie, proponuję sytuację odwrotną: czyli przymusowe dokształcanie wszystkich osobników LGBT, przez  osoby heteroseksualne,  dokładnie w tym samym w temacie.

Logicznie rzecz biorąc; nie powinniśmy spodziewać się protestów ze strony LGBT, (a nawet ze strony UE) ani przeciw temu pomysłowi, ani przeciw wydaniu państwowych dyrektyw w celu realizacji tej idei, wszak pomysł zawiera dokładnie, tylko że skierowane w przeciwną stronę to, co chcą zrobić naszym dzieciom i nam LGBT, i co sami wymyślili. 

"Nie użyją przecież argumentów" o  poddawaniu przymusowej indoktrynacji i ograniczaniu ich wolności. Byłoby to równoznaczne z przyznaniem się, że to, co postanowili zgotować nam, heteroseksualnej większości społeczeństwa, jest właśnie przymusowo narzucaną indoktrynacją i ograniczeniem wolności. (Czym zresztą jest, niezależnie od wszystkiego).

Więc, na Boga(!!!), zróbmy im to, co oni chcą zrobić nam, bo jak nie dostaną tego samego kopa w cztery litery, jakiego nam dali, nigdy niczego  nie zrozumieją i nigdy się nie odczepią. I przecież nie jest to przypuszczenie, ale pewnik. Każdy dobrze to wie.

(Tak naprawdę chore myślenie indywiduów zrzeszonych w LGBT+, jak wszystkich uzależnionych, jest myśleniem schizofrenicznym. W stanie swojego czynnego tkwienia w uzależnieniu, w sensie emocjonalno-intelektualnym są za głupi na to, żeby nie odsądzać od moralności i wiary wszystkich, którzy są za tym, żeby im zrobić dokładnie to, co oni chcą zrobić innym. Biorę zakład o każde pieniądze, że nie będą potrafili dostrzec absurdu sprzeczności we własnym myśleniu. To jest choroba właśnie. Czy nie należy takich ludzi przymusowo leczyć?)

 

Podobne artykuły


27
komentarze: 40 | wyświetlenia: 7246
23
komentarze: 41 | wyświetlenia: 2557
19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4565
16
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4414
12
komentarze: 18 | wyświetlenia: 11143
7
komentarze: 16 | wyświetlenia: 1472
386
komentarze: 337 | wyświetlenia: 416249
31
komentarze: 31 | wyświetlenia: 5408
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15261
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 73249
52
komentarze: 78 | wyświetlenia: 70377
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 6031
29
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3924
 
Autor
Artykuł1. Pokaż mi statystyki orientacji seksualnej dzieci wychowanych przez homeseksualistów. Tylko niech to będzie przeprowadzone przez jakiś szanowany instytut badawczy.

2. Pokaż mi jakieś żródło potwierdzające twoje rewelacje o planach wprowadzenia edukacji seksualnej dla małych dzieci. Dla rodziców by się przydały, bo w tym wieku też w pewien sposób rozwija się ich seksualność i rodzic powin

...  wyświetl więcej

@pasjonatpl: 1. Chyba sobie kpisz. Nie oglądasz wiadomości i nie słyszałeś o "programie" seksualizacji przedszkolaków w przedszkolach wieku od 4,5 lat? O tym że rodzice mają być według tego programu uczeni jak realizować z własnymi dziećmi zabawy seksualne też nie słyszałeś? - Trąbią o tym codziennie.
2. Włącz logikę. Jeśli zboki proponują takie "wychowanie" własnych dzieci normalnym przez ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: to ty sobie chyba kpisz. Wszyscy o tym słyszeli tylko nikt tego nie widział. Gdzie są te programy? Kto je wdraża i gdzie? Włącz logikę i zastanów się czy to nie jest zadymka mająca przykryć 'edukację seksualną' ministrantów i bielanek w zakrystiach.

  geb  (www),  16/03/2019

Szczęść Boże!
Dziękuję za podjęcie tematu, bo ten co biernie się przypatruje, jest współwinny.

Utarła się moda/sociotechnika medialna, aby być tolerancyjnym, a więc przyzwalać na coś, co jest niezgodne z naszym człowieczeństwem. Teraz chodzi, niewielkiej grupie bogatych ludzi trzymającej władzę, aby rozbijać podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina (ojciec/mężczyzna i matka/k

...  wyświetl więcej

"Jest rzeczą oczywistą, że psycholożka-feministka zamiast szukać obiektywnych przyczyn kryzysu w związku pacjentki ..."
...
No właśnie co zwyczajowo przyjmuje się za "obiektywne" , czy za "obiektywne" uważa się przekonanie większości, czy "obiektywnym" jest przekonanie zgodne z naturą ( "odgórnym" oprogramowaniem, przeznaczeniem ) ... ?

@pokrzywiony: Rzeczywiście jesteś pokrzywiony - nie odróżniasz tego co naturalne, a co nie. Myli ci się normalne zjawisko występowania błędów w naturze - takich jak choćby dewiacje seksualne - z efektami tych błędów. Normalnym jest, że np. może urodzić się co jakiś czas cielę z dwiema głowami, ale czy to znaczy ze takie cielę jest normalne?

@Wiesław Henryk Lipski: "nie odróżniasz tego co naturalne, a co nie." ... skąd tak daleko idący wniosek ?
Przydałby się urlopik, wnioskuje po zbyt daleko idącym wnioskowaniu ... ?
Pytałem o zróżnicowanie w rozumieniu pojęcia "obiektywny" , bo zauważyłem że to pojecie jest dwojako rozumiane na ogół zdanie większości jest przyjmowane za obiektywne, tylko jak to wygląda gdy się znajdzie ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:
" Normalnym jest, że np. może urodzić się co jakiś czas cielę z dwiema głowami, ale czy to znaczy ze takie cielę jest normalne?"
...
Tylko odsetek takich rzeczywistych błędów jest stosunkowo niewielki, natomiast ten odsetek jest pomnażany za pośrednictwem propagandy ( oddziaływanie za pośrednictwem instynktu stadnego, a nie podstawie świadomej zdroworoz ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Dokładnie Maniek, ja obrażam ciebie, ty obrażasz mnie oraz przeważnie logikę i niech tak zostanie, a nie będzie jakiś Heniek, nam się wcinał haahahaha

@Serpico: Mylisz się, ten Heniek ma wiele do powiedzenia o ile zrezygnuje z swej egotycznej postawy.

@pokrzywiony:
To sobie myśl dalej, jakiś pryk od szczekania, to samo myślałeś o Franciszkaninie, a on ma zdrowo nasrane w bani, podziękowania za homoseksualizm do Boga, a potem do szkoły, o starożytności poczytać, o Sparcie itd.

Nie ma żadnych badań które by wykazywały związek między homoseksualizmem, a wychowaniem, nie ma.

@pokrzywiony:
On pisze bzdety, odniosłem się do części, w sumie for fun, bo kto on jest ? O Rosji pisze jako o kraju katolickim, a reforma kościoła w Kolumbii, pewnie sprawi że plantacje koki znikną, w jego pochorowanej głowie.

Wysil beret Maniek, oprócz księży i pederastii, często mylonej z pedofilią. o ilu gwałtach homoseksualistów słyszałeś ?

W arcie porównuje do Hitlera,

...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Tyle lat Vivi nauczała o tolerancji wobec homoseksualistów. tyle lat, kilka artykułów, na które poniekąd głosowaliście i teraz to, kolejny fail Vivi, królowa wpadki.
AHAHAAHA
Znów jej się coś nie udało hahahahha

Z drugiej strony , do tępaków można pisać i pisać, zagłosują bo ładna, a treść w dupie hahaaah .......z trzeciej, daleko się tak nie zajedzie !

@Serpico: " Tyle lat Vivi nauczała o tolerancji wobec homoseksualistów"-Serpo, ależ tu nie chodzi o tolerancję! Czy Ty z Hamiltonem nie rozumiecie pewnych spraw? Czy jesteście tak tolerancyjni bo sytuacja nie dotyczy waszych dzieci? Zapytam inaczej, gdyby sprawa dotyczyła Ciebie i z jakiegoś powodu musiałbyś oddać do adopcji swoje dziecko, zaznaczm swoje czyli TWOJE, czy miałbyś w życzeniu by odop ...  wyświetl więcej

@szubrawiec:
A nie kojarzę :) , kolejny występ Vivi z zaprzeczaniem samej sobie ? :), generalnie była wcześniej za adopcją.
Aaa tak fakt, nie na tym koncie, także nie do odtworzenia.

@pokrzywiony: Stwierdziłem fakt. To, że zderzenie się z rzeczywistością okazało się dla ciebie niemiłe, to twój problem.

@Hamilton: Ja o gruszce, Ty o pietruszce, ale ok., masz rację.

@Wiesław Henryk Lipski: "Stwierdziłem fakt. To, że zderzenie się z rzeczywistością okazało się dla ciebie niemiłe, to twój problem."
...
Śmieszny Pan jesteś, bo ja stwierdzam taki fakt że psychoterapeuta z obsesjami na jakimkolwiek tle nie powinien się zajmować psychoanalizami. A tak konkretnie o co Ci chodzi ? ..., sznurówka ci się zaplątała i pierdolnąłeś się o krawężnik łbem ?
...  wyświetl więcej

@Hamilton: "Ten ostracyzm wynika z wrogiej postawy wobec tej mniejszości." I to coś usprawiedliwia?
Powiedz to dziecku prześladowanemu w szkole - za to, że ma dwóch "tatusiów". Na pewno cię zrozumie i będzie mu lżej. - Ręce opadają....

@Hamilton: "I też dzięki takim tłukom."-Hamiltonie, w którym momencie tracisz panowanie nad sobą i zaczynasz od wyzwisk? Gdy zaczyna brakować Ci argumentów czy gdy Twój adwersarz ma inne zdanie od Twojego? Dobra, nie odpowiadaj i tak wszystko pójdzie na Krzywego, który swoją drogą też już dzisiaj błysnął kulturą.Już teraz wiem glaczego tak się lubicie:-)

@Hamilton: Dobra, masz wybaczone, tylko mam wrażenie, że nie do końca zrozumiałeś pana Wiesława.Moim zdaniem nie jest on przeciwko gejom, tudzież mańkutom oraz cyklistom, tylko sprawa idzie o to czy powinni oni adoptować dzieci.

@szubrawiec:
To niech sobie poczyta, jak to wygląda w innych krajach.

@Serpico: Ale my nie jesteśmy innym krajem, tylko, póki co podnóżkiem Watykanu.

@szubrawiec:
Bez przesady, poza tym koleś jest całkiem niezły, rzuca się do KRK, pisze o jakimś "Prawdziwym kościele jezusowym", nadal nie wiem, co miał na myśli, a teraz dostał szału i wciska że geje chcą coś narzucać, walczą o swoje prawa.
Zmieszał temat LGBT z wychowaniem dzieci, wycieli słowo masturbacja i im wyszło że dzieci będą uczyć jak się masturbować.
W średniowieczu ...  wyświetl więcej

@Serpico: Chyba jest w jakiejś protestanckiej sekcie, ale mniejsza o to.Facet jest, jakby nie patrzeć pewnym oryginałem, a tu naprawdę zaczyna brakować ludzi, którzy mają coś do powiedzenia.Chcesz wystraszyć chłopa i pozostać na placu boju tylko z Korim?:-)

@szubrawiec:
"Moim zdaniem nie jest on przeciwko gejom, tudzież mańkutom oraz cyklistom, tylko sprawa idzie o to czy powinni oni adoptować dzieci."
...
Obawiam się że problem jest nieco bardziej poważny i wynika on z pewnych statystyk, które wskazują że
( wybacz ale użyje dosadnych sformułowań, bo w dużym stopniu podzielam odczucia Pana Henryka )
...
Do du ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Od kiedy demografia zwyżkuje ? Dzieci do adopcji z porozbijanych rodzin alkoholików, narkomanów itd, to efekt działań lobby LGBT ?
Panu się troszeczkę zapomniało skąd się biorą dzieci do adopcji, w tym jego szale.

@szubrawiec:
No może, jakoś się wzbraniał z pytaniem. Ciekawy ? Psycholog i pedagog niby piszący takie rzeczy ? Mało to ciekawe w sumie.Taki cwany jest to niech robi coming out, wystąpi w sądzie, to będzie mnie cwany.
Poza tym straszne bzdety, najbardziej "popularna" męska fantazja to seks z dwoma kobietami, one muszą być bi, inaczej nie pójdzie hahhahaha ............

@pokrzywiony: " Jeśli miałbym wybierać pomiędzy dwoma złymi rozwiązaniami, to uważam że dzieci lepiej się rozwiną emocjonalnie przy kochającej parze homo niż w jakimś katolickim bidulu gdzie będą tłuczone rózgami po łapach za każde złe samopoczucie ich wychowawców.-No tak, czasami trzeba wybrać mniejsze zło.Przypomniała mi się pewna anegdotka z mego szubrawczego żywota.Gościłem się kiedyś u jedneg ...  wyświetl więcej

@szubrawiec:
Ja mam parę, tylko z hetero świata, koleś się spotykał z panną, której matka była taka "ą" "ę", bardzo egzaltowana pani, po rozwodzie, kiedyś coś chciał wyjąć z szafki, i trafił na dildo i później do nas mówi.
"Panowie, to nie było dildo, to był kurwa potwór, po prostu potwór" HAHAAHAHAHAHAAHAHH

I to jest wina LGBT .Także tak\ie Heńki to mnie zawsze zastanawiają,

...  wyświetl więcej

@Serpico: hahaha, dobre, sugerujesz, że pan Henryk też może być takim świ(e)ntuszkiem?No tak, z tą moralnością masz rację, najczęściej tak właśnie jest.

@szubrawiec: Gdybyś miał nakłonić ludzi do większej odpowiedzialności przy łączeniu parówek z bułeczkami, to jakbyś to zrobił ?

@pokrzywiony: Nie wiem Mariusz, od jakiegoś czasu staram się nie nakłaniać kogokolwiek do czegokolwiek.Im starszy się robię, tym więcej jest rzeczy, których nie rozumiem.To co kiedyś wydawało mi się oczywiste, teraz już takie oczywiste nie jest.

@szubrawiec:
Oj tak, trochę tych historii mam w rękawie haahah :) , na poważnie to nie wiem, jedyne co widzę dość dobrze, to zaściankowość, czy udawana, ciężko powiedzieć, ciężko też powiedzieć czy emocje, w jego artach są prawdziwe.

@pokrzywiony:
Prądem, walisz prądem po jądrach.Ty też masz niezłe występy :), ty w ogóle byłeś choć raz w życiu za granicą ? Albo na jakiejś imprezie masowej ? W klubie ?
Tak z tego twojego "kwadratu" to świat wyglądać może trochę dziwnie.

@szubrawiec: Sposób postrzegania Ci się zmienia, to naturalne jak sobie dobrze sięgniesz do swojej pamięci to już pare razy coś takiego przerabiałeś. To takie chwile kiedy się stwierdza że tak naprawdę nic się nie rozumie i ogarnia przerażenie że nie ma się kontroli nad własnym życiem, że wszystko jest inne niż się wydawało. :)

@pokrzywiony: Czyli nie jest ze mną tak źle? Jest to uleczalne?

@szubrawiec: Raczej naturalnym są chwile zwątpienia w własny potencjał i wiedzę, mi to się dość często przytrafia. Jednego dnia kombinuje czym bułkę posmarować, a kolejnego latam samolotem i nie wiem co zjeść z nadmiaru wyboru.
Życie nie jest piękną linią kreśloną cyrklem i linijką, a my żywe istoty w pięknej industrialnej i całkowicie bezpiecznej przewidywanej konstrukcji zanudzilibyśmy się na śmierć, albo wymyślilibyśmy sobie jakieś problemy, by móc upajać się w swej traumie.

@pokrzywiony:
To zbieraj żarcie z samolotu, na dni bez smarowania i zamrażaj, ty i te twoje kurwa historie o bułkach i parówkach.
I w takiej sytuacji ty się zastanawiasz gdzie są "parówki" innych hahahahaah .....

Czego ty nie robisz, 30 kilosów rowerem dziennie, samoloty bułki i parówki.

@szubrawiec: a mnie się wydaje, że chcą być traktowani równo. Szubrawcy i Wiesławy też będą mieć pretensje jeśli im powiemy, że są bardzo równi, pod warunkiem, że nie mogą robić tego i tamtego i jeszcze czegoś innego.

@pokrzywiony: jak mi jeszcze napiszesz, że co drugi dzien latasz własnym odrzutowcem a następnego dnia nie masz na bułkę to napiszę do pani wicepremier Kaczydło by ci przyznali jakąś premię albo dotację za całokształt. Polska jest już na tyle bogata, że stać nas na finansowanie głęboko upośledzonych by nie zmarli z głodu albo z braku kilku ton paliwa co drugi dzień.

@Hamilton: Powtarzając za filozofem, powiem tak:Nie zgadzam się z Tobą, ale zawsze będę szanował Twoje prawo do posiadania własnego zdania.PS.Szubrawce nie będą mieć pretensji, bo znają swoje ograniczenia, dlatego na przykład nie zatrudniają się jako degustatorzy wina.Szubrawce szanują, wręcz kochają wszelkiej maści dziwolągi, bo sami nimi są.Jedyne czego chcą,to by dziwolągi byli świadomi, że są dziwolągami.Dla dobra swojego i innych.Tyle.

@pokrzywiony: Emocje? Jakie emocje? - Ja bez emocji piszę o faktach, że ktoś jest zboczeńcem, czy innym gnojem naruszającym cudzą przestrzeń. Jak trzeba, w realu, bez emocji kopię też takich w dupę. Z uśmiechem i na spokojnie. Niby czym miałbym się denerwować?

@szubrawiec: @pokrzywiony:
"Jeśli miałbym wybierać pomiędzy dwoma złymi rozwiązaniami, to uważam że dzieci lepiej się rozwiną emocjonalnie przy kochającej parze homo niż w jakimś katolickim bidulu gdzie będą tłuczone rózgami po łapach za każde złe samopoczucie ich wychowawców."

1. "dzieci lepiej się rozwiną emocjonalnie przy kochającej parze homo"
- No właśnie. Rozwiną się je

...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:
"Czy nie oczywiste jest trzecie wyjście, żeby nie dawać dostępu do dzieci an jednym, ani drugim, ani wszelkim innym popaprańcom?"
...
Ok, a w jaki sposób proponuje Pan to zrealizować ?
Niech się Pan osobiście w formie nieoficjalnej wybierze i przyjrzy się jak funkcjonują placówki zajmujące się dziećmi niechcianymi. I zauważy jakie z tymi niezbędn ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:
"Emocje? Jakie emocje? "
... :))))))))))))

@pokrzywiony: "Uważa Pan że jak wyda się zakaz nieodpowiedzialnego łączenia parówek z bułeczkami, to ten zakaz będzie przestrzegany ? "-Maniuś, co Ty masz z tymi bułeczkami? Cierpisz jakieś niedobory? Jeżeli tak, to podaj adres, podeślę Ci co nieco, bo dostałem właśnie paczkę w ramach pomocy bidokom z UE:-)

@szubrawiec: No kurcze, a ja dziś kupiłem parówki ... :))))))
Nie chodzi o brak bułek czy też brak parówek, ale o to jak się z nich robi hot-dogi. Bo można hot-doga zrobić tak że będzie cieszył do końca życia, a można tak go spartolić że potem do końca życia nie da się go wyrzygać. ... :)

@szubrawiec:
Jakaś partnerka Mańka używała parówki ? To się pobawili hi hi hi hahahhahhah
Została obsesja hahaha

@pokrzywiony:
Dodaj jeszcze coś z ketchupem hahahah ...........
Wychowanie seksualne w kategoriach spożywczych.

@pokrzywiony:
https://www.youtube.com/watch?(...)DMmLJ-Q

Teraz będzie. Co pani jest ? Wychowanie LGBT hahaah

@Wiesław Henryk Lipski: "Emocje? Jakie emocje? - Ja bez emocji piszę o faktach, że ktoś jest zboczeńcem, czy innym gnojem naruszającym cudzą przestrzeń. Jak trzeba, w realu, bez emocji kopię też takich w dupę. Z uśmiechem i na spokojnie. Niby czym miałbym się denerwować? "-Coraz bardziej zaczynam pana lubić.Mieliśmy już tu co prawda szalonego buddystę, ale oryginalnego, prawdziwego chrześcijanina jeszcze chyba tutaj nie było.

@szubrawiec:
Psycholog jeszcze, pacjentów z depresją też kopie w dupę, żeby pobudzić do życia hahahah .......
Jakby przyszedł do niego gej, to dopiero cyrk.

@pokrzywiony: a jak długo ci ten hot-dog sterczy już w przełyku? Wychodzi na to, że od 04/09/2017 r. Nie mogłeś uprzedzić, że twoje komentarze to nieudane próby wydalenia spartolonego hot-cuś tam sprzed lat. Nie miałbyś tylu minusów.

@szubrawiec: """nie jesteśmy innym krajem, tylko, póki co podnóżkiem Watykanu."""
Wymysliles to sam ? Czy capnales to odemnie ?????

  Hamilton,  28/03/2019

@zakrawarski: wzion do ręki, uprzenio przygorowny przedmiot jak: but, patelnia, łopata, i inne podobne i walnol ile sił w rencach. I tak mu wyszlo.

@zakrawarski: Od Ciebie capnąłem ino dwa pedały nożne z fortepianu i jedno jądro mamuta włochatego.

@szubrawiec: Szubra, fortepian koncertowy ma trzy pedaly capnij wiec i ten trzeci.
A o Vatykanie to nie bardzo Ci wierze bo.....czytaj
...
http://eiba.pl/5

@zakrawarski: " fortepian koncertowy ma trzy pedaly"-To zależy gdzie stoi ten fortepian i kto jest jego właścicielem.

@szubrawiec: kto jest jego właścicielem. (fortepianu)
A Ty myslisz pewnikiem, ze trzech pedalow posiada jeden fortepian ??!

Przypominasz mi autorze moją nauczycielkę w podstawówce. W I klasie siedziałem w ławce z chłopcem, który był leworęczny. Ile ten chłopaka dostał po łapach za to, że był leworęczny od jednej zołzy. Doprowadziła do tego, że żadne dziecko nie chciało z nim się bawić. Dziś z perspektywy czasu myślę, że powinna dostać potężnego kopa w dupsko i dożywotni zakaz zbliżania się do dzieci. Podobna mentalność ...  wyświetl więcej

@Hamilton: Chyba jesteś jawnym albo ukrytym LGBT, co? - Bo niemożliwe, żebyś aż tak nie kapował...

@Wiesław Henryk Lipski: mam żonę i trzech synów, ale gdyby nawet tak było to co ci do tego. Pilnuj swojego rozporka. Też chyba niewiele kapujesz z tej propagandy w TVP.

@Hamilton: Wielu LGBT jest w heteroseksualnych związkach i ma dzieci. - Więc to akurat, średni argument.
Oczywiście nic mi do tego, dopóki zboki nie chcą mi przestawiać życia. Ale, niestety, chcą.

  jotko49,  16/03/2019

@Hamilton: Odnoszę wrażenie Hamiltonie że swą wypowiedzią zbytnio spłyciłeś dość poważny temat.
Wiele osób zapewne przychyli się do stwierdzenia, że wolność jednostki jak i jej prawa kończą się w momencie gdy wkraczają w obszar drugiej jednostki. A tu ma to miejsce. Konsekwencje są zbyt poważne dla naszej Ojczyzny jak i każdej rodziny tu zamieszkałej. Chciałbym usłyszeć, czy w przypadku swe ...  wyświetl więcej

@jotko49: Dobry dający do myślenia wywiad. :)

@pokrzywiony:
Ta , koleś się położył strasznie z tymi lalkami hahahaha, ja akurat rozebrałem Barbie kuzynki, tyle mnie interesowało, bawiłem się samochodzikami, nie lalkami hahaha
Byłem rozczarowany.
Poza tym niech się nie stracha, dużo gejów jest wysportowanych i zadbanych, także go nie ruszą.

  jotko49,  16/03/2019

@Hamilton: Szanowny Hamiltonie, zapewne zauważyłeś że miałem już starcie z p.Lipskim, gdyż nie cierpię fanatyzmu w jakąkolwiek stronę, podobnie jak kłamstwa i hipokryzji, która podstępnie może każdego wprowadzić w maliny. Ale na "miłość boską"... mamy już swe lata i zamykanie łapkami oczu wołając radośnie "nie ma mnie" niestety przeminęły. Można z stoickim spokojem stwierdzać wszystko OK, lecz kon ...  wyświetl więcej

@jotko49:
Specjalnie to ta deklaracja nie ma nic do rzeczy, no właśnie, dlatego ma pan takie podejście, w życiu pan nie miał do czynienia z gejami, czy też lesbijkami, albo osobami bi seksualnymi.
20 lat temu były knajpy dla geji już w Polsce. Sądzi pan że w starożytnej Grecji, wśród "myślicieli" nie było geji ? Wśród tych samych którymi się ludzie posiłkują.Byli, stąd forma "miłość grecka".
Pan psycholog jakoś na Freud-a i jego kompleks edypalny nie krzyczy.

@Serpico: Wybacz ale traktując mnie jako przygłupa nie zyskasz u mnie poklasku... Wiem jak było w Sparcie, Rzymie, etc, Jak było jest i będzie. Ja ich do gazu nie wysyłam. Lecz kiedyś było w poszanowaniu " znaj swe miejsce i umiar mocium panie" I nikt ci do alkowy się w buciorach nie wpie.....ł.
Po za tym nie wciskaj mi kitów umoralniająco uświadamiających. Mnie oni wiszą i powiewają wraz z ...  wyświetl więcej

@Hamilton: Standardy edukacji seksualnej w Europie WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
Grupa wiekowa 0-4
przekaż informacje na temat „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”;pomóż dziecku rozwijać „świadomość, że związki są różnorodne”;pomóż dziecku rozwijać „pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia”;(strony 38-39)
...  wyświetl więcej

@Serpico: "nie ma żadnych badań które by jednoznacznie stwierdzały czy jaki wpływ ma adopcja przez pary homoseksualne... ale próby jeszcze o niczym nie świadczą...gdzie adopcja jest faktem i nic negatywnego się nie dzieje..."
STOP starczy.
Potrzebne by ci było eksperymentu na milionie dzieci, "kto jedne życie ratuje ten ratuje cały świat".
Ileż to naukowców i badaczy dla kilku ...  wyświetl więcej

@jotko49: seksualizm człowieka jest czymś absolutnie naturalnym, a narrację przez wieki narzucali panowie w sukienkach którzy te swoje relacje mieli i mają mają mocno zachwiane. Jest to określona wiedza i taka sama jak zdrowe żywienie, czynny odpoczynek, koncentracja, sen i wiele innych. Nie widzę najmniejszego powodu by jej nie przekazywać dzieciom i młodzieży w stopniu dostosowanym do wieku. Dos ...  wyświetl więcej

@jotko49:
Słuchaj człowieku, jak gówniarzy możesz traktować kolegów, dokształć się, a potem odezwij, zanim oszalejesz.Piszę do ciebie jeszcze per pan, ale zaczyna mnie zatrważać poziom ignorancji.
Nikt nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie, ponieważ homoseksualizm został skreślony z listy chorób w latach 70 tych, następnie trochę minęło zanim gdziekolwiek zalegalizowano adopcję, ale za krótko by zrobić badania.

@Hamilton: "Tym punktem są dzieci "... Cynicznie powiadasz?
Jest taki jeden tutaj co twierdzi zawsze "Racja, a ja to widzę inaczej." Tak będzie twierdził dopóki nie pomyli drzwi wyszynku z klaczy zadem. Ale dzięki temu zastąpi wreszcie Twardowskiego na Księżycu.
Ty zaś chyba zaczynasz go naśladować, gdyż pomimo linku, zacytowałem 0-4 lat, a ty coś przemęczony widocznie, cel uświęcasz ...  wyświetl więcej

@jotko49:
Przykład Anglii całkiem niezły, on ma dobre jazdy, kto wie czy nie jest od ostrego katolickiego wychowania taki. Może tak być, a i owszem może, bo później wszystko w nim "wybuchło". Czemu to pisze ? Dlatego że harmonijny rozwój i uświadomienie będzie lepsze niż, konserwatyzm, który się kończy w "Japonii".
U mnie było harmonijnie, szybko dojrzałem i miałem w dupie, co mi ksi ...  wyświetl więcej

@Serpico: Dalej te same "argumenty "od czapy". I co z tego, że były i są knajpy dla gejów i że wśród ludzi z dewiacjami zdarzają się geniusze? - Jaki to ma związek z tym, że ruch LGBT chce wychowywać, według swojej chorej ideologii, nie swoje dzieci? Nie czas się wreszcie ogarnąć?

@Wiesław Henryk Lipski:
"Jaki to ma związek z tym, że ruch LGBT chce wychowywać, według swojej chorej ideologii, nie swoje dzieci?"
...
https://www.portalpszczelarski(...)la.html
Panie o czym Pan pierdzielisz, przecież już latają cybernetyczne pszczoły niedługo dzieci będzie się zamawiać w ...  wyświetl więcej

@Hamilton: @Hamilton: 1. "seksualizm człowieka jest czymś absolutnie naturalnym, a narrację przez wieki narzucali panowie w sukienkach którzy te swoje relacje mieli i mają mają mocno zachwiane. "
Co ma naturalność seksualizmu do uznawania za normalne seksualnych dewiacji? - Czy dlatego że normalne jest, że ludzie się rodzą, jest też normalne gdy rodzą się, na przykład, niewidomi abo z dwiem ...  wyświetl więcej

@Serpico: "Typowego faceta, samca, tylko homoseksualnego, chciałbyś fizycznie zmienić w kogo ? "
No, czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. W takim razie niech ten "typowy samiec" z drugim takim "typowym samcem" zrobi sobie dziecko i niech nie wyciąga swoich obsranych, po tej "prokreacji" łap, po cudze dzieci.

@Serpico: P.S. Najbardziej przekonał mnie argument o gówniarzu.

@Wiesław Henryk Lipski: " @Serpico: "Typowego faceta, samca, tylko homoseksualnego, chciałbyś fizycznie zmienić w kogo ? " 
"No, czegoś takiego jeszcze nie słyszałem."-To, to jeszcze nic.Przyjdź pan za parę godzin jak się zejdzie cała eiobowa śmietanka.

@szubrawiec: Dzięki. Nie mogę się doczekać.

https://www.youtube.com/watch?(...)Jl9EE-0

Wyciągnij tyłek z tej twojej wichury, hetero są wszyscy grzeczni, nic nie organizują.

"To właśnie tam od lat odbywa się festiwal Glastonbury, który prócz tego, że każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy widzów i największe gwiazdy rocka i alternatywy, jest też absolutnym numerem j

...  wyświetl więcej

@Serpico: I znów "argument" od czapy. Widziałeś tam jakieś dzieci, jak na ulicy? Może odpuść już sobie typowy facecie, bo w końcu zaplujesz się na śmierć, a i tak niczego sensownego w temacie nie wymyślisz.

@Wiesław Henryk Lipski:
https://www.youtube.com/watch?(...)KOmA7bw

Czym jest "prawdziwy kościół jezusowy " ? Twoim wymysłem ? Spartan chcesz zanegować ? Jaka szkoła w psychologii jest twoją wiodącą ?
Jest kilka.Chcesz koniecznie to cię rozdepczę z kulturą :)

Tylko szybciej musisz zacząć pisać , bo się męczę.Ja

...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: sugerujesz pan, że pan Serpico to ukryty zbok? Jak tak, to ładnie nas tu wszystkich wykiwał smaląc cholewki do takiej jednej pięknej Izy,cwaniaczek.

@Serpico: I znów, oczywiście kolejny, typowy dla Szanownego Pana argument - czyli od czapy.
Woodstock, to impreza, na której żeby być, trzeba chcieć tam być - czyli inaczej niż na ulicy, gdzie po prostu chodzą ludzie, bo potrzebują gdzieś dojść.
Różnica dlatego jest taka, że jeśli rodzice puszczają dzieci na Woodstock, to są idiotami, natomiast w przypadku ulicy idiotami są ci, co w ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: Sugerujesz, że tacy, co odwiedzają piękne Izy mogą być biseksualistami?

@Wiesław Henryk Lipski:
Pewnie że mogą, nikt im tego nie zabroni, nie zabroni im też nikt spotykać się z dwoma Izami bi i robić rzeczy o których tylko fantazjowałeś, ewentualnie zostały wyparte.
https://www.wprost.pl/tylko-u-(...)ji.html ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:"Sugerujesz, że tacy, co odwiedzają piękne Izy mogą być biseksualistami?"-A jakże, nie inaczej, spryciulki.

No cóż, panowie... Argumenty wasze osiągnęły raczej szczyty waszych możliwości, więc chyba już niczego nowego nie wymyślicie. Przyszedł zatem czas podsumować dyskusję.
Otóż:
Po przedstawieniu sytuacji i argumentów za tym przemawiających stwierdziłem w konkluzji artykułu, że ktoś, kto domaga się lub uważa, że jakiekolwiek dzieci powinny być seksualizowane według projektu LGBT, jest zł ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: hahahaha - trzeba przyznać, że argument o tym, że jak ktoś się z tobą nie zgadza to automatycznie jest zboczeńcem ukrytym w związku heteroseksualnym wystawia ci świadectwo twoich szczytowych zdolności umysłowych. A konkluzja jest następująca - jesteś wypełnionym po pachy nienawiścią do tej mniejszości i nie potrafisz nawet tego ukryć. A wszyscy, którzy się z tobą nie zgadza ...  wyświetl więcej

@Hamilton: No i właśnie o tym jest mój poprzedni wpis.
Żadnego konkretnego argumentu dotyczącego sprawy, a jedynie w to miejsce wyzwiska w stronę przeciwnika w dyskusji.
Załóżmy że nawet jestem pełnym nienawiści fanatykiem do tej mniejszości (choć to nie prawda, bo nienawidzę tylko zboczonej jej części), albo też i gówniarzem - jak mnie w rozpaczy nazwałeś. Wytłumacz mi w jaki sposób ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:
"... albo też i gówniarzem - jak mnie w rozpaczy nazwałeś." ... o ile się nie mylę, tak Pana nazwał serpico. ( proszę sobie samemu sprawdzić powyższe teksty, ja również mam prawo się mylić )
Dwie osoby zlewają się Panu w jedną osobowość, proszę się tym nie przejmować nie tylko Panu się to tak zlewa. :)
Nieporozumienia są sprawą normalną, pozostaje do ro ...  wyświetl więcej

  Henear,  18/03/2019

Jestem przeciw adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie zgadzam się także z przedwczesną edukacją seksualną - przedszkole to nie jest odpowiedni czas na takie "uświadamianie".
Starsze dzieci powinny być zaznajomione z tematem, jako część życia które ich czeka w przyszłości - jednak wiedzę tą powinni raczej przekazać rodzice i to na pewno w lżejszej formie niż proponowanej.
Też sp ...  wyświetl więcej

Punkt za zwrócenie uwagi na ważny temat. Edukacja seksualna dla 4 latków, kogoś mocno popieprzyło. Dobry dotyk, co to jest, to wiedzą takie dzieci, a nie wiedza popieprzeni, to jest dotyk, i nie ma w nim seksualności, a tylko dotykanie ciała, bo czterolatek raczej się nie onanizuje. Nie mam nic przeciw mniejszością seksualnym, są i niech sobie będą. Dla nich może być coś piękne i wzniosłe, dla inn ...  wyświetl więcej

@Janusz Nitkiewicz:
https://www.rodzice.pl/masturb(...)ozwoju/
Jeśli dziecko się dowie, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm to będzie miało wodę w mózgu? A ten zły dotyk to dzieci mają rozpoznać intuicyjnie, tak sami od siebie ? To kiedy ich tego uczyć ? Po trzydziestce ?

@Janusz Nitkiewicz: tylko ksìądz jest w stanie obdarzyć dziecko prawdziwą miłością... A dodatkowo uchroni 60 letnie dziewice przed deprawacją. Jak dziecko się dowie czym jest zły dotyk i jak reagować to i ministrant będzie wiedział jak spieprzać z zakrystii. A może właśnie chodzi o to by nie wiedział.

@Hamilton: Naprawdę dzieciaki wiedzą, że istnieją homoseksualiści. To wystarczy im, że wiedzą, że są (niszowe zachowanie seksualne) i tolerancja do nich. Każda ideologia może psuć ludzi, nie tylko komunistyczna, czy nazistowska, ale i religijna, partyjna, także ta LGBT. Problem jest, moim zdaniem, gdy się o tym za dużo mówi, zachęca do eksperymentów dzieci i mówi im, że to normalne, np.: że „ktoś ...  wyświetl więcej

@Janusz Nitkiewicz: ' Zboczeńcy są nie tylko wśród hetero'. Nigdzie i nigdy nie twierdziłem, że homoseksualizm wyklucza zboczenia, kradzieże, włamania, gwałty itp, tak jak heteroseksualizm nie jest od nich wolny. Chodzi o to, że nie można z góry zakładać, że homoseksualni są jednocześnie pedofilami, nekrofilami i zoofilami. A takie idiotyczne ataki i pomówienia mają miejsce. I uważasz, że takie postawy tępej nienawiści należy promować?

@Hamilton: Też myślę, że trudno jest zmienić orientację seksualną, ale kształtować ją kiedy się tworzy, to można i powinno się to robić z bardzo dużym rozsądkiem i szacunkiem dla obrabianego materiału. Dzieciaki chłoną ideologię, jako prawdę i wzorzec (w ZSRR to wykorzystywali, nawet namawiali dzieci do kapowania na rodziców, a z takiego dzieciaka zrobili bohatera). Inni też chcieli być kimś, wyka ...  wyświetl więcej

@Serpico: Faktycznie, to zależy jak na to patrzeć. Dla męża i ich związku, to pewnie niekorzystne. On dostaje mniej czułości i jego czułość jest mniej potrzebna jej, i jednak jest zdradzany a czas wykorzystuje ona na „boku”, by się odprężyć w innych ramionach. Czy ktoś chce być zdradzany? Niewiele osób. Dla niej, może nie być sprawy, ot realizuje swoje potrzeby, traktując męża i obowiązki małżeńsk ...  wyświetl więcej

@Hamilton: To nie musi być nawet silna perswazja. Wystarczy powiedzieć dzieciakom, że przytulanie dziewczyn/chłopaków jest ok, a dotyk jest dobry. Resztę zrobi sam popęd płciowy, gdy dzieciaki zaczną się przytulać i dotykać. Jeśli będzie przyjemnie, to pójdą dalej (a z zasady chłopaki w niższych klasach trzymają się z sobą, a dziewczyny z sobą, i w tych grupach mają bliskich przyjaciół, to kogo pr ...  wyświetl więcej

@Janusz Nitkiewicz: Czyli fundamentalny rozwój jest oparty na przyjemne/nieprzyjemne, a nie na moralne/niemoralne które są wpajane z zewnątrz ... ? Kto wie takie przekierowanie zasad moralnych, pewnie może wywołać fale homo-skłonności ?
Wszczepiając pewne fobie i przyzwolenia, to można nieźle człowieka wykoślawić ...
Główne nurty wychowawcze opierały się na oddzielaniu płci jednej i ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony:
Fale homoskłonności ..... hahaahhaaah ....................., nic się nie martw, ciebie geje nie ruszą na pewno hahahaa ..............

@Serpico: Wiem jestem zbyt brzydki na szczęście. :)))))))))))

@pokrzywiony: śliczny jesteś tylko nie ma tak pokrzywionych narzędzi wspomagających uprawianie sexu, a specjalnie dla ciebie nie opłaca się uruchamiać krzywej linii produkcyjnej krzywych wibratorów. Stąd ta wyższość siły umysłu nad naturalnymi uwarunkowaniami. Musisz się nad tym głęboko pochylić a rozwiązanie może pojawić się znienacka i będziesz zadowolony.. Musisz wierzyć, że nie wszystko stracone.

@pokrzywiony:
Różnie może być, w Płaskiej nikt nie próbował cię dotykać ? hahahaha
Przemyślałem :P

@Hamilton: Jak ja bym miał taką gębę jak ty, to bym się nią w internecie nie chwalił. Wygląd rozdeptanego karalucha w kapeluszu ... :)))))))))))))

@pokrzywiony: hahahaha - co ty masz do tych karaluchów? Zrezygnuj z parówek i w miesiąc melina w miarę czysta i pół renty zaoszczędzone. Da się? Da się, tylko musisz chcieć.

@Hamilton: "co ty masz do tych karaluchów?" ... obrzydzenie.

@pokrzywiony: wolę schabowe, szaszłyki, pstrąga lub łososia, ale rozumiem, że jak nie masz tego co lubisz to musisz lubić to co ci się szwenda pod nogami i na drzewo nie ucieka. Nie samymi spleśniałymi bułkami Maniuś żyje. Wysłałbym ci wykałaczki, ale nie wiem czy obrońcy zwierząt nie będą protestować. Tak czy inaczej ci zazdroszczę - masz z kim chodzić na grilla. Tylko uważaj by nie okazały się inteligentniejsze od ciebie bo się zarumienisz jak twoje komentarze na eioba.

@Hamilton: "wolę schabowe, szaszłyki, pstrąga lub łososia" ... rozumie że masz do tego obrzydzenie, to po co tyle tego żresz ?
Ja mam obrzydzenie do karaluchów i dlatego je tępię depcząc i stosując różne trutki, a ty żresz. No ale czego innego można się spodziewać, po gościu z gnojówką pomiędzy uszami ?

@pokrzywiony: mam gnojówkę między uszami i dlatego nie dopuściłem do tego by u mnie pojawiły się karaluchy i inne insekty. Ty nie masz NIC i teraz musisz deptać po karaluchach w swojej melinie. Wniosek - już lepsza chyba ta gnojówka niż twoje bezmózgowie ptasi móżdżku. Hahaha - a jeśli coś wolę, to znaczy, że nie czuję do tego obrzydzenia. Nawet tak proste twierdzenie jest dla twojego intelektu nieprzekraczalną granicą. Nie szastaj tym swoim intelektem, bo już nie masz czym.

@pokrzywiony: chwalić się tym, że ma się w swojej melinie karaluchy i się je depcze może jedynie taki 'śfiatowiec śmietników' jak ty Maniuś. Nie grzeb po śmietnikach to nie nanosisz tego syfu do barłogu, albo niech cię po powrocie koledzy wytrzepią na trzepaku na blokowisku jakimiś dębowymi kijami.

@Hamilton: Skoro eiobe.pl nazwałaś meliną, to widocznie coś w tym jest, karaluchu.

Do wszystkich, gwoli wiadomości: Jest bardzo duża różnica pomiędzy homofobią, a zbokofobią.
Przyznaję, z dumą, jestem zbokofobem.

@Wiesław Henryk Lipski: A czy Pańska "zbokofobia", obejmuje również zboczenia heteroseksualistów, populistów, handlowców, i różnej innej maści "pasjonatów" zatracających kontakt z rzeczywistością ?
Może by tak utworzyć ruch "zbokofobów", bo ruch "oburzonych" to już zdaje się jest ?

@Hamilton: "Gorzej sobie radzi z nadmiarem dumy. Z tym to raczej do saperów." ... w końcu postawiłeś sobie trafną diagnozę, bufonie.

@pokrzywiony: hahahahaha - i tak cię nie dogonię. Ty masz same trafne diagnozy co widać po kolorach twoich komentarzy orle i sokole z Rybniczka. Jesteś takim czerwonym wrzodem eioby i szwedasz się dumny z tego jak paw paralityk w oczyszczalni ścieków.

@Hamilton: I kolorze twoich komentarzy. :)

@pokrzywiony: hahaha - ty Maniuś masz już chyba nawet gałki oczne przekrwione. Ja w całym przekroju nie mam się za co wstydzić, a ty wstydu nie masz więc tego nigdy nie zrozumiesz. To ponad twoje możliwości orle czerwonooki. Jak zobaczysz u siebie odrobinę zieleni ześwirujesz z radości, ale to ci raczej nie grozi.

@pokrzywiony: Każde, którego złe skutki w jakikolwiek sposób dotykają otoczenia zboczeńca.

@Wiesław Henryk Lipski: Czyli przykładowo zbieranie znaczków też może stać się zboczeniem, w chwili kiedy za tymi "unikatami" zacznie się nadmiernie gonić i wydawać zbyt wielkie środki zaniedbując tym siebie i najbliższych ?
Czy mógłby Pan wyjaśnić w jaki sposób tworzą się w społeczeństwie pewne nieformalne normy na podstawie których jest określana granica pomiędzy zwichnięciem, a zboczenie ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: @pokrzywiony: "A czy Pańska "zbokofobia", obejmuje również zboczenia heteroseksualistów, populistów, handlowców, i różnej innej maści "pasjonatów" zatracających kontakt z rzeczywistością ?
Może by tak utworzyć ruch "zbokofobów", bo ruch "oburzonych" to już zdaje się jest ?"
Doprecyzowuję:
Tak, moja zbokofobia obejmuje również zboczenia heteroseksualistów, populis ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: Szanowny Panie, obawiam się że ja również będąc "zbokofobem" nie będę mógł w niczym Panu pomóc, jedyne co nam pozostaje to wymienić się westchnieniami nad życiem i Żyć dalej.
Pogody Ducha Panu życzę.
https://www.youtube.com/watch?(...)eRK4HtE ... takie trochę dla dzieci, ale potrafi zmienić samopoczucie ;)

@pokrzywiony: oby z tych wzajemnych westchnień dwóch zbokofów nie było dzieci ziejących nienawiścią do wszystkiego co inne.

@Wiesław Henryk Lipski: kup sobie zapałki i wal na rekolekcje do tego durnia:
https://www.youtube.com/watch?(...)n0W4h1A

@pokrzywiony:
https://www.antyradio.pl/Muzyk(...)na-4028

Coś dla ciebie hahaahhahaa .............już po dzieciach tak czy inaczej.
A w ogóle, zawsze mi się podobałeś, ściągaj pory hahahaah .................., w sumie nie będę widział twojej twarzy hahaha :)). Zbieraj się na prokuratur

...  wyświetl więcej

https://www.youtube.com/watch?(...)MQmaBBI
https://www.youtube.com/watch?(...)w1qCPGE

I jeszcze to :
https://www.youtube.com/watch?(...)NCcvuMs

Jesteś Heniek clit commander ? Ja jestem hahaahaah ,

...  wyświetl więcej

W kwestii formalnej:
Zliczone słupki wyświetleń dziennych artykułu "Szaleństwo LGBT" do godziny 07.15 w dniu 22.03.2019 wskazują łącznie na 1624 wyświetleń.
Tych "unikalnych" natomiast, świadczących o popularności tekstu, jest jednak na stronie publikacji wykazanych tylko 335.
Rozumiem, że tych 1289 "nieunikalnych" wyświetleń wyprodukowałem - na pewno dla poprawy swojego samop ...  wyświetl więcej

Przepraszam; zapomniałem o jeszcze jednej możliwości.
Może też być tak, że generalnie ludzie są głąbami i każdy, kto jakiś artykuł przeczytał, musi statystycznie wrócić do niego jeszcze cztery razy, żeby zrozumieć, co tam jest napisane.
Sądząc zresztą po większości wypowiedzi dyskutantów, może tak być. O tym nie pomyślałem.

@Wiesław Henryk Lipski: to dowód, że deklaracja Trzaskowskiego dotarła na eioba i atakuje zbokofobisiów. W TVP na belkach tak pisało. Też tak mam z moimi artykułami, ale nie tworzę teorii spiskowych i nie używam inwektyw typu 'głąby' z tego powodu.

@Hamilton:O, właśnie jeden taki się odezwał. Jednak ten akurat się nie liczy, bo jest z grupy w ogóle nie potrafiącej czytać ze zrozumieniem. Faktycznie taki nawet w pojedynkę może załatwić na amen całą statystykę.
A ja, naiwny, myślałem, że ludzie mnie czytają a tylko EIOBA coś kombinuje.... No cóż... prawda jest brutalna...

@Wiesław Henryk Lipski: specu od liczb pierwotnych gdybyś myślał to zauważyłbyś, że powtórne wejście na art niczego nie zmienia. Jak widać jesteś nie tylko naiwny, ale i niezbyt rozgarnięty, a twoje dzieła nie są takim cudem by je czytać 2 razy.

Zobaczymy, której z dwóch wersji będzie się trzymać EIOBA - o ile w ogóle ktokolwiek zechce coś odpowiedzieć.

@Wiesław Henryk Lipski: hahahaha - to te małe Hitlerki w ofensywie psują ci statystyki.

Wdrażanie w sprawy seksualne małe dzieci w wieku przedszkolnym to według mnie nieuzasadniony i szkodliwy pomysł ruchu LGBT. Dlaczego ta mniejszość miałaby decydować o kształcie edukacji dla wszystkich dzieci nie wiadomo. Mocno problematyczna jest też adopcja. To jest rzeczywiście jakieś szaleństwo, mamy teraz jakiś wysyp gejów choć to wg naukowców rzadko występująca odmienność, choć nie choroba, m ...  wyświetl więcej

@Agnieszka B.: Cóż ...
Księża mogą indoktrynować dzieci w przedszkolu, to dlaczego nie geje ?

@Koriolan: Księża to przedstawiciele uniwersalistycznej religii a geje to mniejszość seksualna. To jest jednak zasadnicza różnica.

@Agnieszka B.: Ech ...
Patrzysz na ilość a nie na zło indoktrynacji.
Jak jest nas więcej - to możemy mieszać dzieciom w przedszkolu.
Jak jest nas mniej - to nie możemy.
.
Czy racja jest w większej ilości ?

@Agnieszka B.: Zgadza się Agniesiu, a wszystko przez te propagandowe tvn-y i inne dziady.Gdzie nie włączysz to pranie mózgownicy od samego rana, z jednej mańki-bulterier prezesa magluje banię bo"ciemny lud wszystko kupi",z drugiej ta nowomowa tvn-owska-jeszcze gorsze badziewie.Promują latających z gołymi dupami, a potem taki pan Zakrawarski myli murzyna z kominiarzem-gejem,co zapomniał po robocie dupy wymyć i poleciał na paradę.

@szubrawiec: "Agniesiu ..."
Nie do końca wiem po co wyciągasz Zakrawarskiego i atakujesz go ...
Wychodzi z Ciebie troll i heiter ?
A mówiłeś, że świat jest fajny taki jaki jest :-)))

@Koriolan: Jest mi trochę głupio, źe nie umiesz czytać ze zrozumieniem i nie łapiesz ukrytej ironii, w której nic a nic nie obrażam Zakrawarskiego..A tak wierzyłem w Ciebie:-)

@szubrawiec: Poza tym, ja też nie rozumiem po co Ty atakujesz Setę.Tak, z tego samego powodu:-)

@szubrawiec: Już to tłumaczyłem ...
Seta1212 jest fanem chamskich wypowiedzi heitera ham-iltona. Fani trolli często są fanami gdy chamstwo nie ich dotyczy. A więc seta1212 uwielbia chamskie wypowiedzi ham-iltona bo nie on jest ich celem. Wiele osób lubi czytać jak troll gnoi kogoś innego. Dyl miał wielu popleczników właśnie dlatego. Serpo i Ham-ilton popierali totalne GNOJENIE innych bo SAM ...  wyświetl więcej

@Koriolan: A czy Ty uważasz, że Seta nie ma nic innego do roboty tylko czytać wszystkie komentarze Hamiltona? Od dwóch lat zalewacie we czterech eiobę jakimś bezsensownym pierdoleniem o tym, który któremu bardziej dopierdoli.Ot, taka prawda.

  Koriolan,  28/03/2019

@szubrawiec: He he he ...
Wcześniej pisałeś że wszyscy na eioba są ok.
Teraz oskarżasz nas o "zalewanie".
Nie zauważyłeś, że mnie seta1212 nie obchodzi poza jednym zdaniem w którym poparł heitera ham-iltona?
Seta1212 może robić co chce i ROBI to.
Ja zaś bawię się jego poparciem dla heitera ham-iltona i patrzę na ten piękny świat :-))))
A Ty czego pragniesz ???

@Koriolan: Kori, zostaw szubrawca w spokoju, bo to jedyny taki egzemplarz
ktory szczerze przyznaje kim jest .........m
Warto zachowac go dla przyszlych pokolen.
A tacy sa juz niestety na wymarciu, i dlatego pod ...ochrona !

@szubrawiec: Dlatego ja oglądam głównie TVP Kultura. Dobre filmy tam dają. Pozdrawiam Krzysiu.

@Koriolan: No właśnie o to chodzi.Poparł jednym zdaniem, czyli RAZ! ATy teraz będziesz go dręczył przez lata? Chcesz, żeby dołączył do Skalnej?To kto ma tu zostać? Geb też Ci już nie pasi, bo krytycznie odniosła się do Twojego RD, więc została fałszywą prorokinią.Sznajderek też Ci nie bardzo pasuje, bo nie włącza się tu w żadne głupie dyskusje, a według Ciebie POWINIEN walczyć z hejterami.A może on już nie chce walczyć z nikim i z niczym?Zapomniałeś, że właśnie o to chodzi w tym całym RD?:-)

@zakrawarski: e tam ...
Nikt i nic nie jest pod ochroną. Szubrawiec to fajny facet ale "muszę" go przerobić na swoje "kopyto".
To oczywiście żart :-)))
Prawda jest taka, że trochę brakuje tu fajnych ludzi do pogadania dla mnie. Wolałbym gadać z Tobą czy podobnym, pokrzywionym. Ale jak mam do wyboru szubrawca czy serpico ... To wole szubrawca :-)))

@szubrawiec:  "Od dwóch lat zalewacie we czterech"
.
Nie jestem jezdzcem apokalisy.
Usilowalem tylko strzasnac ze siebie g.... ktorym mnie i innych obsmarowl
ledaer grupy sraczy i jego podcieracz.... o oto !
.
"" Hamilton:   "@zakrawarski: a które święta masz na myśli, bo tymi 'prezentami' zasrywasz eiobę od prima aprilisa 2013 roku wesołku. I jezdeś s teg ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: he he he ...
Fajnie mnie opisujesz :-)))
(Poniał aluzju ?)
Jeśli nie to odpisze Ci wprost :-)))

@zakrawarski: Zakrawa ..." Zostaw szubrawca w spokoju" ...
Bo on tego nie zrozumi :-)))
Już mu to tłumaczyliśmy i został przy swoim zdaniu ...
I niestety ma do tego prawo :-)))
He he he ...
Nawet Stalinowi nie udało się przerobić ludzi na własne kopyto ...
Choć bardzo się starał i ludzie do tej pory modlą się do jego obrazka :-))))

@zakrawarski: Jak zwykle Zakrawa nie załapałeś, nie Ciebie miałem na myśli!

@Koriolan: " Jeśli nie to odpisze Ci wprost :-))) "-Dawaj.

@szubrawiec: "Jak zwykle ..."
Może mu jednak trochę odpuścisz ?
Mścij się na mnie ...
:-))))

@szubrawiec: Wprost ...
Opisujesz mnie ale mnie NIE ZNASZ. Więc co opisujesz ?
Opisujesz siebie z projekcją na zewnątrz. Co oznacza, że przypisujesz oceny, swoje lęki wewnętrzne ale piszesz on (tutaj Koriolan).
~~~~
To są standardowe zachowania ludzi. Piszę o Tobie przykładowo, bo ja Cię też nie znam.
Z analizy znaczeniowej Twoich słów wynikają w Tobie napięcia. ...  wyświetl więcej

@Koriolan: Jak zwykle masz rację:-)

@szubrawiec: Następna rzecz to ogląd rzeczywistości ...
Stwierdziłeś wcześniej, że podoba Ci się eioba taka jaką jest. Zabrzmiało to dla mnie fałszywie i teraz wyraźnie widać, że jednak NIE PODOBA Ci się to czy tamto, co upewniło mnie, że miałem rację :-)))
.
Ad RD
RD to życie, a więc CIĄGŁA zmiana. Ja zmieniam się ciągle i obserwuje ciągłe zmiany świata, między innymi ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: he he he ...
Nie mam racji bo to słowo to iluzja ...
Jest tylko Twoje, moje, czy kogoś innego spojrzenie ...
Które też jest iluzją :-)))
Ale zabawa w gabinecie luster jest po prostu ... Zajebista :-))))

@Agnieszka B.: Pewnie, że dobre, bo polskie filmy są najlepsze.Buziaki Tobie daję:-)

@Koriolan: Dobra, coś się mnie czepił:-)Zaraz przyjdzie Serpo z pracy to obaczym czy będzie Ci tak wesoło:-)

@szubrawiec: To ""Jak zwykle "" to ...jak zwykle.....Niezwykłe !!

@Koriolan: To co pisałem wcześniej było iluzją:-)Taki żart:-)Jesteś przebudzony i nie wiesz, że jestem fałszywą mendą? Dzisiaj jestem z Tobą, ale nie oczekuj tego ode mnie jutro! Chyba zmieię nick na kameleon?Bo jak widać szubrawiec nie wystarcza!

@zakrawarski: Dobra już Zakrawuś, starczy już tych przepychanek.Powiedz mi lepiej wiela masz wiosen? Dużo jesteś po kopie?

@szubrawiec: spoko luzik ...
Przebudzenie też jest iluzją :-)))
A serpico rozbawił mnie do łez ...
Napisał : "nie jestem egocentryczny"
Śmieję się do teraz ...
Ale niestety za pół godziny muszę wyjść ... Serpusia zamknęli w robocie za karę :-)))))

@szubrawiec: nie .. sorry ...
Serpusia płodził ... Artykuł :-)))

  Hamilton,  28/03/2019

@Koriolan: hi hi - spoko luzik, twój śmiech też jest iluzją, i wyjście i te pół godziny i łzy.
I nazbierało się 7957 iluzji, a kto posprząta.?

@zakrawarski: był taki serial w telewizji "Tata a Marcin powiedział".
https://www.youtube.com/watch?(...)PKq8ImY
Musisz napisać cykl artykułów z płyty skarżypyty pod tytułem : "Czlowieki a Hamilton powiedzial."

@Koriolan: "Serpusia zamknęli w robocie"
Serpus robi ? Pod siebie !?

@zakrawarski:
Nagrałem dla was "movie"
https://drive.google.com/open?(...)cC_oin4

Pasuje jak ulał do większości waszych wypowiedzi skierowanych do mnie, enjoy ! hahahha

Podziwiaj mój talent aktorski, niestety nie rozwijany, trudno hahaa

  Serpico,  28/03/2019

@Koriolan:
Jesteś kretynem, w zasadzie się przyznałeś że nie chodzi o to że Seta 'lubi" Hamiltona, tylko chodzi o to że napisał jedno zdanie a ty starasz się ludziom zasugerować że go "lubi" , wspiera itd.
Takiego głupiego typa to ciężko znaleźć, cieszę się że cię rozbawiam, w końcu zawsze lepiej śmiać się z czyjegoś wypadku, bo dla ciebie to jest także zabawne haahaa, niż z tego że ...  wyświetl więcej

@zakrawarski: w końcu coś musi robić ...
Raczej się nie da ciągle spać ... Sprawdziłem :-)))
Nie da się :-)))

@Hamilton: no jak to kto posprząta ...
Dupolizy ... Czyli Ty i serpico :-)))

@Hamilton: 7900 ...
Dobry jestem ... Niedługo osiągnę 8 tysięcy.
Dawno się nie upiłem. Może na 8 tysięczny komentarz siem upijem ?
Fajnie będzie :-)))

@Koriolan: ty chyba już jesteś po dopalaczach, bo nie możesz się zdecydować czy jestem dupolizem czy heiterem. Napisz kilka 'memento mori' tym zniszczonym przeze mnie i właź w ich zadki jak to masz w zwyczaju robić .

@Hamilton: e no wiem ...
Jesteś heiterem, trollem i dupolizem i mnóstwem innych rzeczy . ....
Ale nie przejmuj się ... To jest normalne :-)))
Ja na przykład jestem ... Nieskończonością :-)))

@Koriolan: też mi odkrycie Koriolanku, głupota też jest nieskończona i się tyle nie chwali co ty. Hahahaha - ale masz powód do dumy. Zgrana z was para.

Chodzi o pewne uniwersalne matryce, które szkodziłyby mniej jeśli chodzi o indoktrynację niż te nieuniwersalne przekazywane jako wzorzec. Dokonał Pan w ogóle kosmicznie nieprzystającego porównania jak dla mnie.

  Koriolan,  27/03/2019

@Agnieszka B.: Auć ...
Nie pisz do mnie pan :-)))
Zwyczajowo w necie forma jest Ty :-)))
Choćbym miał dwa razy więcej lat nic Ty :-)))
.
Jestem nieprzystający ...
A przykład jest świetny, bo słabo Ci idzie obrona swojego zdania :-)))

@Agnieszka B.: A kto określa które matrycę są szkodliwe ?
Ilość ?
.
Widać wyraźnie, że matrycę których na świecie jest więcej są złe.
Np jest 2 mld chrześcijan a na ziemi nie było dnia bez wojny.
Co oznacza ... Złe matryce bez względu na ich ilość.

@Agnieszka B.: Poza tym uniwersalizm matryc też jest złem co udowodnili ruscy komuniści. Obrazuje to słowo "urawniłowka" po polsku zrównanie, wyrównanie do jednego poziomu.

@Agnieszka B.:
Niech pani sobie lepiej przeczyta co on pisze w temacie dzieci i KRK.

cytuję Koriolan :
"Jakiś czas potem, mając trzydzieści kilka lat przeszedłem pierwsze przebudzenie świadomości. Opowiadałem już, że po studiach zajmowałem się głównie zarabianiem kasy. To był mój priorytet ('cielesny' poziom świadomości) a przebudzenie polegało na tym, że pomyślałem 'a gówno

...  wyświetl więcej

@Agnieszka B.:
Między wierszami jest, nie jest to ciężkie.

@Koriolan:
Prawda panie Piotrze ? Nie miałem kasy to biłem dzieci, ale nie chciałem ich bić, co tu zrobić, może Jasna Góra ? O jasna cholera, to też nie zdało egzaminu.
Coś jeszcze chcesz popisać o frustracji i wyżywaniu się na otoczeniu ? ?Nie krępuj się panie miłość. Coś jeszcze o sukcesach typu "miałem żonę i dzieci" a ty nie ?
Zgadza się nie miałem, nie biłem także dzieci, ...  wyświetl więcej

@Serpico: sorry ...
Nie wiem co piszesz ...
Ogólnie lubisz gnoic innych więc nie czytam co piszesz :-)))
.

@Koriolan: Usuwanie matryc uniwersalnych czyli pewnych wrodzonych idei z którymi przychodzimy na świat to może być niebezpieczna zabawa. W przypadku natarcia organizacji gejowskich grozi to moim zdaniem pomieszaniem z poplątaniem i szaleństwem. Co zresztą już teraz ma miejsce: dzieci, które naszpikowane naukami LGBT nie wiedzą do której toalety mają wejść : dla chłopców czy dziewczynek. To nie mój wymysł - to rzeczywistość. A wierszyk powyżej bardzo fajny.

  Koriolan,  28/03/2019

@Agnieszka B.: x...
He he he ...
Jestem zwolennikiem "tabula rasa" a nawet "fabuła rasa", co w skrócie oznacza, że uważam umysł (ego) nowo narodzonego dziecka i życie - niewypełniony.
A T uważasz, że "matryca katolicka" jest wrodzona ?
Albo ubikacje oddzielne są wrodzone ?
.
Dla mnie to tylko INDOKTRYNACJA czyli wbudowanie w umysł dzieci pewnych WYMYŚLONYC ...  wyświetl więcej

@Agnieszka B.: "Podsumowując: homoseksualizm wrodzony czy przejściowy to sprawa wolności drugiego i w to nie wchodzę, każdy ma prawo się kochać jak chce tyle, że w swoim domu i nie narzucając nikomu swoich orientacji. "
Ogólnie, jak to opisałem, mam takie samo podejście, ale nie bez powodu zwróciłem w artykule uwagę, że sprawa ma drugie dno ze względu na to, że, jak uważam, nabyta dewiacje ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: Ma Pan racje, tylko co z tą racją zrobić ?
Po za problemem LGBT, jest jeszcze wiele problemów tej samej natury niszczących zdrową tkankę społeczną.
Na demokratyczną większość w tej strefie nie ma co liczyć, musiałby nastąpić cud od Boga by ludzie się opamiętali.
Oczywiście nowoczesne systemy IT uwidaczniają i udowadniają wszelkie nałogi ( dewiacje ), wy ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: " Wszyscy uzależnieni posiadają też wspólną cechę nieprzyznawania się i zaprzeczania swojemu nałogowi. Histerycznie i agresywnie reagują na każdą sugestię, która wskazuje na to, że mają problem, że są chorzy. Ten fakt ślepo odrzucają i nie chcą o tym słyszeć. "-Panie Henryku, nie wszyscy, ja na przykład jestem alkoholikiem i wcale tego nie ukrywam.Ale zostawmy to.Interesuje ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: Jeśli chodzi o "jedzenioholika" czy "pracoholka" to apstynecja jest w tych przypadkach wykluczona, a w takich przypadkach muszę sobie narzucać pewną dyscyplinę w której muszę wyprowadzić sposób kontroli jakiejś czynności pod obiektywny pomiar któremu się podporządkowuje, przykładowo by wiedzieć ile godzin spędzam przed komputerem prowadzę statystykę w arkuszu kalkulacyjnym ilości zuży ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: " Oczywiście nowoczesne systemy IT uwidaczniają i udowadniają wszelkie nałogi ( dewiacje ), wystarczy rzetelnie śledzić strumienie finansowe jakie przepływają przez danego człowieka i poddać analizie statystycznej "-Mariuszek, mógłbyś po węgiersku? Byłoby jaśniej:-)

@szubrawiec: Wybacz ale metodologii współczesnych pomiarów ci nie wyjaśnię w kila minut komentarzami.
Faktem jest że nie długa niczego nie da się ukryć, bo będzie to wychodzić w systemie. Wniosek z tego taki ucz się żyć zgodnie z prawdą, a nie zgodnie z własnym wyobrażeniem prawdy.

@pokrzywiony: A w przypadku seksu? Też prowadzisz te różne statystyki w arkuszu kalkulacyjnym?

@pokrzywiony: Dobrze, będę starał się żyć zgodnie z prawdą.PS.Co to jest prawda?

@szubrawiec: Już nie muszę, możesz przyjąć zasadę 7 razy w tygodniu to norma więcej to już nałóg ... ;)
Z tym że bez seksu można żyć nie jest on tak niezbędny do życia jak jedzenie czy praca na swoje utrzymanie.
Właściwie seksu można się całkowicie pozbyć z życia pracując nad swoja mentalności i odczuwanymi potrzebami.
No ale skłonności do seksu się nie pozbędziesz oglądając p ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: Prawda to wynik rzetelnego pomiaru, a nie ustalenia swoich subiektywnych odczuć czy też ustalania demokratycznie subiektywnych odczuć większości drogą głosowań. Prawda czasem leży po za demokratycznym marginesem, a nie zawsze w jego środku.
Prawda czasem jest nieintuicyjna, często głos intuicji jest mylony z głosem nabytego nawyku.

@pokrzywiony: No można żyć bez seksu-szczególnie jak ktoś jest kawalerem lub rozwodnikiem.Ale co ma zrobić będący w związku, na dodatek wierzący "Mąż niech oddaje żonie, co się jej należy, a żona niech czyni podobnie mężowi.Żona nie sprawuje władzy nad swoim ciałem, tylko jej mąż, podobnie też mąż nie sprawuje władzy nad swoim ciałem, tylko jego żona"1Kor.7:3-4.Co ma czynić taki chłopina jak ma wierzącą, potrzebującą żonę?

@pokrzywiony: Nie do końca masz rację z tą prawdą.
Już udowodniono, że pomiar ZAKŁÓCA prawdę (prawo nieoznaczoności Haiselberga lub jakoś tak). Nie można więc prawdy ZMIERZYĆ.
Dodatkowo fizyka kwantowa udowodniła, że pomiar WPŁYWA, zmienia prawdę.
Reasumując
Prawdy nie da się zmierzyć. Prawda nie jest wynikiem pomiaru.

@Koriolan: Sorry ale w tej chwili nie gadamy o mechanice kwantowej, tylko o zawodności subiektywnej oceny rzeczywistości. Wiem że lubisz rozwadniać tematy byle tylko nie dotykać ich sedna.

@szubrawiec: " No można żyć bez seksu-szczególnie jak ktoś jest kawalerem lub rozwodnikiem."
Jak żyjesz z żoną czy kobietą to wtedy oboje wspólnie ustalcie sobie jakieś limity których za żadną cenę nie będziecie przekraczać. Najlepiej sami ustalcie sobie ten limit w taki sposób by ilość uprawianego seksu nie kolidowała z obowiązkami które są niezbędne do wypełniania warunków harmonijnego ży ...  wyświetl więcej

@szubrawiec: "1Kor.7:3-4.Co ma czynić taki chłopina jak ma wierzącą, potrzebującą żonę?"
...
Pan Jezus zwrócił też uwagę na miejsce powstawania grzechu, jeśli chodzi o pożądanie to wskazał że ono zaczyna się w głowie od pożądliwych myśli. Więc jeśli chcesz iść bezgrzesznie przez życie to musisz nauczyć się kontrować swoje myśli, zaczynając od ich obserwacji i tego jak one napierają e ...  wyświetl więcej

@Koriolan: "Prawdy nie da się zmierzyć. Prawda nie jest wynikiem pomiaru. "
Prawdy nie jest wynikiem pomiaru, ale można ją ustalić, za pomocą zestawów próbek pomiarowych i odpowiednimi narzędziami obrobić. Gdyby nie można było ustalać prawdy przy pomocy pomiarów to do dziś żylibyśmy w jaskiniach, a technologie były by przedmiotem szatańskich czarów.
Przyjmij sobie że jeden pomiar to ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
HAAHAHAH ............., średniowieczny mózg w excelu, uploading bzzz bzzzz ...
cytuję pokrzywiony:
"Oczywiście nowoczesne systemy IT uwidaczniają i udowadniają wszelkie nałogi ( dewiacje ), wystarczy rzetelnie śledzić strumienie finansowe jakie przepływają przez danego człowieka i poddać analizie statystycznej wtedy wszelkie "

Co to jest ? Propozycja pełn

...  wyświetl więcej

@Serpico: "Propozycja pełnej kontroli społeczeństwa 24 na dobę na bazie wydatków ?"
Jeśli każda transakcja będzie rejestrowana systemowo, to niewiele wtedy da się ukryć nawet wskaże na to jakie ktoś ma preferencje seksualne, bez szczegółowego liczenia będziesz mógł sobie co najwyżej podłubać w nosie.
Do tego i tak dojdzie, właściwie już jest w bardzo dużym stopniu, nie masz pojęcia o tym co się dzieje i w jakim stopniu jesteś kontrolowany w systemie którym żyjesz.

  Serpico,  29/03/2019

@szubrawiec:
Dymać ma, ile da radę, nie da, to pewnie się ktoś znajdzie kto da haahha ............., eh gdybym w liceum wiedział to co wiem teraz hahaahhahah .............
Cała Biblia jest tak kulawo napisana, albo kobieta ma służyć facetowi, albo jest pokusą i źródłem grzechu, pierdoły.
W takich sytuacjach, aż tęsknie za Vivi, Heńka by zjechała a z Krzywego by została sama okładka on NT.

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
Wskaże przy podobnym, ty wszystko rozpatrujesz na bazie netu hahhaha ..............., no nie każdy zajmuje się tylko cyber sexem hahah ........

Ta, ble ble, paranoje, głupi jesteś słoma ci rani pachwiny.Poza tym na to narzekasz, a teraz tego chcesz, skaszaoniony mózg do końca.

@Serpico: Przykład skaszanionego mózgu widać na tym filmie
https://drive.google.com/file/(...)n4/view
http://eiba.pl/37z4q

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
https://drive.google.com/open?(...)FKGFrnI
Zoba to , wygląda jak twoje udo hahahaha

Nie dość że głupi jesteś, to już w tobie nic z radości życia się nie ostało.

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
cytuję :
"Najlepiej sami ustalcie sobie ten limit w taki sposób by ilość uprawianego seksu nie kolidowała z obowiązkami które są niezbędne do wypełniania warunków harmonijnego życia w jakiejś wspólnocie. "
UAHAAHAHAHAAHAHA...........

Szkoda że Dyla nie ma, co mam sam płakać ze śmiechu.

@pokrzywiony: " Najlepiej sami ustalcie sobie ten limit w taki sposób by ilość uprawianego seksu nie kolidowała z obowiązkami które są niezbędne do wypełniania warunków harmonijnego życia w jakiejś wspólnocie. "-Mariusz, jaki limit? Dziewczyna jest gorącej krwi i o niczym innym nie myśli tylko o tym! Tobie tak łatwo mówić tylko bo Ci się same grzeczne trafiały, a ja mam problem z tym niemały.Nawet ...  wyświetl więcej

@Serpico: Mowa była o mózgu nie o bicepsie. Teraz już wiadomo czym myślisz ... :)))))))))))

@szubrawiec:
" Dziewczyna jest gorącej krwi i o niczym innym nie myśli tylko o tym! Tobie tak łatwo mówić tylko bo Ci się same grzeczne trafiały, a ja mam problem z tym niemały."
...
Mylisz się braciszku, a z tego co piszesz to przecież dla seksu się z nią ożeniłeś, więc co się zmieniło ? Małżeński seks nie jest grzechem, ty seksoholik ona seksoholiczka, więc w czym problem ? ...  wyświetl więcej

@pokrzywiony: " z tego co piszesz to przecież dla seksu się z nią ożeniłeś, więc co się zmieniło ? Małżeński seks nie jest grzechem, ty seksoholik ona seksoholiczka, więc w czym problem ? -W tym, że nie ma kto wyprowadzić psa na spacer:-)

@szubrawiec: No to masz poważny problem, może będzie trzeba go w senacie omówić ? ... :)))))))))
Krotka przerwa na wyprowadzenie psa i przewietrzenie tylko sprawi że seks będzie lepszy, niż takie siłowe wymuszanie orgazmu jakimiś ambicjami. Seks ma być naturalny i nie ma sensu w nim wprowadzać jakieś wymuszenia. Jak jesteście dobrze zgrani to czasem nawet dotyk wystarcza, a jak jest czas to i można troszkę pociągnąć. Tym też daje się sterować, to bardziej kwestia umysłu niż ciała.

@pokrzywiony: A co tam bardziej łebskie głowy jak tutaj?

@szubrawiec: Pewnie nie, ale próbować możesz ... :))))))
To jest kwestia nastawienia i wzajemnego poznawania się, a nie tylko chęć realizowania ambitnych planów.
Życie z Kobietą to nie lada sztuka, a nie manufaktura czy tam jakieś rzemiosło ... ;)
Życzę Ci byś się w tej materii okazał lepszym mężem niż ja byłem dla swojej żony. :)

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
A przedmałżeński jest grzechem ? To nowina, przecież to ze złych nauk KRK tak ? Poza tym już chyba nie masz się czym przejmować haahahaha ..........

az w życiu miałeś fart, jakaś dupeczka co lubiła seks, to dodałeś do zestawu swoich chorób seksoholizm, Jezu .............

Zamiast pukać i się cieszyć, to ty wymyśliłeś że oboje jesteście seksoholikami hahaahah

@pokrzywiony: " Jak jesteście dobrze zgrani to czasem nawet dotyk wystarcza, a jak jest czas to i można troszkę pociągnąć."-Żeby pociągnąć troszkę to trzeba oprócz czasu być jeszcze wypoczętym i najedzonym.Jak jestem po nocnej zmianie to nie seks mi w głowie ino eioba.pl:-)

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
Czekaj czekaj, coś pisałeś kiedyś że zapominałeś jeść, no to aż tak nie nada, trza coś zjeść hahhaa .............., a od tych waszych kontroli tu był kiedyś jakiś koleś, tylko nie chce mi się go szukać, który wymyślił że telefon go nagrał samoistnie jak się onanizował przy jakimś porno haaha ............
Pamiętam bo wyłem z tego.

p.s.
Ona ci cycuszki poka

...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
Powinna być jakaś akcja społeczna i wolontariat, żeby takie panie miały gdzie się wyżyć, teraz wiadomo skąd się biorą nerwowe panie, przez takich jak ty, łażą takie niespełnione seksualnie, bo typ się nie zajmie i jak to razi później w społeczeństwo ?

@szubrawiec: "Jak jestem po nocnej zmianie to nie seks mi w głowie ino eioba.pl:-)" ... e tam, to się lepiej wyśpij zamiast eiobą się przejmować, jak też będzie mniej imprezowania to też więcej energii będzie i żona bardziej zaspokojona, może nawet obiadek do łóżka poda przed seksem ? ... ;)
Ps. A może ty nie alkoholik tylko eioboholik ?

@Serpico: Pewnie ty byś się chętnie tymi dziewczynami zajął, ale jakoś żadna by cię nawet na bezludnej wyspie nie chciała.

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
Wszystko zbierają takie ciacha jak ty i Koriolan, życie, nic na to nie poradzę chlip.Z drugiej strony nie jestem bezdomny, ani nie grzebię po kubłach, coś za coś hahahah

@pokrzywiony: " A może ty nie alkoholik tylko eioboholik ?"-I to i to.Pocieszam się jedynie tym, że jest nas tak dużo.Jak myślisz, ile % jest ludzi zdrowych psychicznie-wolnych od jakichkolwiek nałogów?I nie mówię tu tylko o tych podstawowych, jak alkoholizm, seksoholizm, hazard, narkomania czy nikotynizm, ale też i o tych mniej znanych jak właśnie uzależnienie od internetu, telewizji, zakupów,religii,partnera etc.?

@Serpico: "Z drugiej strony nie jestem bezdomny, ani nie grzebię po kubłach, coś za coś hahahah"
...
A widzisz i tej wersji się trzymaj ..., tylko teraz wychodzi na to że Kobieta w życiu oznacza pustą kieszeń i brak domu ... :)
Jest ok, jeśli cię taka prawda uspokaja to ją przyjmij. :)

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
Kobieta w życiu nie musi oznaczać żony, poza tym nie każdy źle trafia hyhy :). Czemu miałoby mnie tu uspokajać. Śmiesznawy troszkę jesteś grając znawcę kobiet i erotyki.
Ale to jakby jest wliczone w twoje występy.

@szubrawiec: 0% ... na to też wskazuje Biblia, która jest pewnym zarysem tego co jest.
O relacji Biblii i nauki możemy pogadać przy sprzyjających okolicznościach i chęciach ?
Ogólnikowo w Biblii jest wskazany kierunek, ale nie ma opisów i sposobów jak omijać każdą napotkaną po drodze przeszkodę ...
Tak to jest z natchnieniami u ludzi ... :)
Tak sobie myślę może nie ma s ...  wyświetl więcej

@Serpico: Na pewno na temat Kobiet ja, szubrawiec, Koriolan mamy więcej do powiedzenia od ciebie. Ty śniłeś o Kobietach, a myśmy to przerabiali w realu.

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
W wieku 23 lat miałem wypadek, nawet po spotkałem w życiu więcej kobiet niż ty, nie wspominając o przed. Czemu mieszasz w to Szubrawca :)? Głupi byłem bo przed nie korzystałem, aż tyle ile mogłem, durny romantyk, zweryfikowane , u ciebie nie specjalnie, a twoja pani trzyma teraz czyjeś jądra w buzi, panie sex oralny i znawca, na dodatek zostałeś jeszcze wydymany z kasy, a dużo ...  wyświetl więcej

  Serpico,  29/03/2019

@pokrzywiony:
Mężatki też przerobiłem i to nie z mojej inicjatywy, dwie dziewczyny kolesi wywaliłem po łapach, takie zasady, w sumie z perspektywy czasy uważam że durne hahah .........., tym bardziej że i tak ich zdradziły.
Nadal jednak nie robiłbym z siebie znawcy, poza tym nie jestem typ playboy, nigdy bym nie był, nie lubię chaosu.

Jedna była tak bezczelna, to w sanatorium

...  wyświetl więcej

@Serpico: " Jedna była tak bezczelna, to w sanatorium, że mnie na koniec poznała z mężem"-ahhaaahaa, a ten mąż duży był?Ile żywej wagi tak na oko?:-)

  Serpico,  29/03/2019

@szubrawiec:
Nie duży :), taki .. bezpłciowy koleś. Niewątpliwie to było bezczelne hahaaha ........
Ja mam kolesi wariatów, część przespałem, część po wypadku to jednak już było inaczej, ale jak mnie ma Krzywy uczyć życia, to tak sobie heh :).
Dylowych takich mam :) część, takich jak Krzywy nie mam :)

@pokrzywiony: @pokrzywiony:
1.Na demokrację nie ma co, oczywiście, liczyć. Ten system, to jeden z większych przekrętów, jaki świat kupił i stosuje. System idealny dla nieuczciwych polityków, bo mierna większość - którą można kupić byle czym, a nawet tylko obietnicą - góruje ilością nad mądrzejszą mniejszością. Niestety, nawet miliard przeciętniaków nie ma tyle rozumu i talentu, co jeden Ein ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:
Uzależnienie od lęku obejmuje lęk przed LGBT ? Zgadza się zgadza, jakby to czytał ktoś z LGBT, to jednak prowokowanie, tak jak prowokowaniem katolików są inne twoje arty. Uzależniłeś się ?

@szubrawiec: @szubrawiec:
Niestety, tak to właśnie jest, że nałóg może zostać w skuteczny sposób "zamrożony" tylko przez abstynencję do końca życia. Różnica, na przykład pomiędzy tymi co przestali pić i tymi co wielokrotnie ale bez skutku próbowali polega na tym, że ci pierwsi w to wierzą, a drudzy nie. Generalnie: "jeśli ktoś liczy, że po jakimś wyznaczonym sobie czasie abstynencji, nie bę ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski: Ok.dziękuję za odpowiedź.Jeżeli pan może interesowałaby mnie jeszcze pańska opinia na temat AA(Anonimowych Alkoholików).Mógłby pan skrobnąć parę zdań?

@Wiesław Henryk Lipski: Wrodzonego homoseksualizmu nie można leczyć - to nie jest choroba, ale trwała orientacja ku własnej płci, której nie można zmienić. Homoseksualizm nabyty jako choroba pustosząca wewnętrznie - nałogowe uzależnienie to może być temat do badań. Nie każdy nabyty homoseksualizm okazałby się pewnie tego rodzaju uzależnieniem. Homoseksualizm to jest złożone wg naukowców zjawisko. ...  wyświetl więcej

@Agnieszka B.: Sorry ... Ja Ci odpowiem ...
Nikt tutaj nie zauważa, że pary heteroseksualne WPŁYWAJĄ na płciowość dzieci. Jak widać ... Nie do końca bo bo nadaj istnieją homo.
Ty starasz się powiedzieć ... Hetero mają prawo a homo nie bo jest ich MNIEJ.
.
"... homoseksualistach jako o tych, którzy mogą być szczęśliwi w swoim kręgu, ale nie powinni uszczęśliwiać w pewnyc ...  wyświetl więcej

  Hamilton,  31/03/2019

@pokrzywiony: najbardziej te bara bara przerabiałeś z Liwą w realu. I dlatego darzy cię dozgonną miłością i śni o tobie eiobowy Don Juanie..

@pokrzywiony: strach nie musi uzależniać pod warunkiem, że nie będziesz siadał już kolegom na kolana ze strachu tylko z podniesioną kitą spokojnie pójdziesz z tymi donosami na prokuraturę.

@Agnieszka B.:
@Agnieszka B.: 1. Homoseksualizm wrodzony można leczy w tym sensie, że dokonuje się zabiegu dopasowania płci ciała do płci mózgu.
2. Każdy, a zwłaszcza jeśli się mieni naukowcem, kto twierdzi, że wzorce dewiacyjnych zachowań seksualnych i wychowanie wprowadzające dzieci w eksperymenty seksualne a homoseksualne w szczególności, jest idiotą, albo złym człowiekiem i oszus ...  wyświetl więcej

Na zakończenie dyskusji mam kontrpropozycję wobec pomysłu LGBT, przymusowego "dokształcania" przez nich polskich dzieci w temacie płci i seksualności.
Otóż, bez żartów i całkowicie poważnie, proponuję sytuację odwrotną: czyli przymusowe dokształcanie wszystkich osobników LGBT, przez osoby heteroseksualne, dokładnie w tym samym w temacie.
Nie powinniśmy spodziewać się protestów ze str ...  wyświetl więcej

Drogi Panie Wieslawie,
W Chicago festiwal demokracji i tolerancji!!!
56-letnia Pani Lori Lightfoot, prawniczka z zawodu, wlasnie kiedy pisze te slowa zostala pierwsza w historii "Miasta Wiatrow" kobieta-merem. Uwaza sie ona za dumna czarnoskora czlonkinie/czlonka LGBT.
Oto jej pierwsze slowa po wygraniu wyborow:
"Out there tonight a lot of little girls and boys are watc ...  wyświetl więcej

@youngcontrarian: Hasło pani mer, że "nie ma znaczenia kogo kochasz, tak długo, jak kochasz całym sercem" jest, jak wiele innych haseł, którymi szermują LGBT, bez zarzutu. Tylko co z tego, ktoś sobie rzuca jakieś hasło? Sypać hasełkami mających wpędzać otoczenie w poczucie winy LGBT świetnie potrafią. Zresztą jak wszyscy chorzy na uzależnienie.
Gorzej z praktyką.
LGBT tak kochają, s ...  wyświetl więcej

@Wiesław Henryk Lipski:
Panie Wieslawie,
Spedzilem ostatnie wakacje zimowe w Europie Zachodniej (Francja, Hiszpania i Portugalia). Zauwazylem ciekawa rzecz: mezczyzni witajac sie obejmuja sie i czasami caluja (w policzki) a kobiety (po mesku) sciskaja sobie dlon.

@youngcontrarian: No właśnie. Abo spacerują tacy "mężczyźni" i "kobiety" w homoparach i trzymają się za rączki.
Robota LGBT, oraz absurdalna moda na poprawność polityczną dają rezultaty. Można powiedzieć; Dzieci nie mają a mnożą się jak króliki.
Niestety, wszelka moda, chociaż jako nośnik zmian zachowań jest zjawiskiem najgłupszym i najprymitywniejszym, jest najskuteczniejsza. Do pró ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska