Login lub e-mail Hasło   

Co ma "Žid v čele ukrajinských fašistů" do T-shirta Pana Kołomojskiego?

Tytuł mojego artykułu nawiązuje do incydentu dyplomatycznego między Republiką Czeską a Ukrainą.
Wyświetlenia: 1.459 Zamieszczono 03/05/2019
 Otóż dziennikarz rozgłośni "Český rozhlas Plus" Jan Fingerland podsumował wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie określeniem "Žid v čele ukrajinských fašistů." (Należy się tu wszystkim wyjaśnienie, że Prezydent - elekt Ukrainy Wołodymyr Zelens'kyj jest z pochodzenia żydem).
W wyniku protestu ambasady Ukrainy autor musiał zmienić to zdanie na "Žid v čele Ukrajiny".
(Nie znalazłem żadnych wzmianek o tym incydencie w polskiej prasie.)
 
***
 
Na początku bieżącego stulecia amerykańscy socjolodzy podliczyli ilość parlamentarzystów pochodzenia żydowskiego na całym świecie (z wyjątkiem Izraela  i byłych republik radzieckich).
Naliczyli ich 214. Na 535 miejsc w Amerykańskim Kongresie było 26 żydow.  Na 100 senatorów co dziesiąty był żydem. 
W Brytyjskiej Izbie Gmin na  650 członków 110 miało pochodzenie żydowskie. Nie są to dane miarodajne albowiem są to osoby  wyróżnione za zasługi dla Zjednoczonego Królewstwa a nie wybrane poprzez demokratyczne głosowanie.
We Francji pośród 577 deputatów  było 15 żydów.
W Ukraińskiej Wierchownej Radzie na 450 delegatów osób, które otwarcie przyznają się do żydowskiego pochodzenia jest zaledwie 20 (w przybliżeniu 4.5%) ale nieoficjalnie twierdzi się, że stanowią oni nawet do 50% ogólnej liczby posłów (wg posłanki Walentyny Semeniuk). 
W Rządzie Premiera Grojsmana szacuje się, że 80% jego składu stanowią żydzi. W administracji odchodzącego prezydenta Poroszenko 100% chociaż trudno się z tym zgodzić albowiem, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że sam Poroszenko ma pochodzenie żydowskie.
 
Jak do tego doszło, że w  "banderowskiej" Ukraine,  prześladowana i mordowana przez wieki przez ukraińskich nacjonalistów społeczność żydowska zdołała uzyskać tak wielkie wpływy polityczne?
Tu trochę historii.

 

"Naszymi wrogami są Moskale, Polacy i żydzi. Należy ich zniszczyć, głównie inteligencję (...) uniemożliwić jej odrodzenie i dostęp do szkół itd.

Przywódców należy wytępić... Asymilacja żydów jest wykluczona.

Wojska niemieckie muszą zostać uznane za wojska sprzymerzone i należy wykorzystać ich sukcesy do stworzenia własnego rządu, a część zasobów organizacyjnych OUN powinna zostać oddana do dyspozycji wojsk niemieckich”.

-  z instrukcji „Walka i działalność OUN w czasie wojny” przyjętej po drugim wielkim zjeździe OUN (tzw. banderowskim) w 1941 r. ... w okupowanym przez hitlerowów Krakowie.

Jest to po części spadek po postradzieckiej nomenklaturze. Było wielu  ukraińskich żydów - wybitnych działaczy rewolucyjnych, chociażby Leon Trocki czy Lazar' Kaganowicz. Sami Ukraińcy dochodzili do najwyższych pozycji w Kraju Rad: Chruszczow, Czernienko czy Gorbaczow. Jednakże antysemityzm w Ukraińskiej SRR był wyższy niż w innych republikach radzieckich, głównie za sprawą dużego procentu ludności żydowskiej. (Wg ostatniego spisu ludności stanowili oni 103 600, aczkolwiek International Jewish Center "Migdal" szacuje ich liczbe na 90 tysięcy). 
Odegrała tu również rolę bardzo selektywna pamięć histroryczna zwłaszcza ta odgrzewana przez historyków-nacjonalistów z Zachodnierj Ukrainy. Oczywiście powszechnie znane historykom europejskim  pogromy żydów za Petlury, w Babim Jarze, w białoruskim Chatyniu czy Rzeź Wołyńska są na Ukraine omijane "na paluszkach".
 

"Państwo Ukraińskie będzie ściśle współpracować z Wielkimi Niemcami pod wodzą Adolfa Hitlera, które stworzyły nowy porządek w Europie i które pomagają Narodowi Ukraińskiemu wyzwolić się spod moskiewskiej okupacji." 
- Stepan Bandera, fragment z aktu o ogłoszeniu niepodległości, Lwów, 30 czerwca 1941 roku

 
Po zajęciu przez III Rzesze całej Ukrainy już do końca roku 1941 ukraińscy nacjonaliści wiązali z upadkiem Polski i ZSRR wielkie nadzieje chociażby na stworzenie marionetkowego pseudopaństwa satelickiego w rodzaju faszystowskiej Słowacji czy Chorwacji. Niemcy szybko wybili ten pomysł Ukraińcom z głowy co nie przeszkadzało im w wykorzystaniu ich do brudnej roboty na terenie okupowanej Europy wschodniej. Większość "personelu" w obozach zagłady Sobibór i Treblinka stanowili nasi słowiańscy bracia Ukraińcy.
 

- Panie Kołomojskyj, czy Pan wie, że mój dziadek też zginął w hitlerowskim obozie zagłady? 

- W komorze gazowej?

- Nieee, pijany  spadł z wieży wartowniczej.

 
Watażkowie OUN i UPA widząc nieuchronną klęskę Hitlera już w 1943 roku zaczęli łagodzić rasistowską, antsemicką retorykę a stało się to za sprawą radiostacji BBC, która nadawała na Europe Wschodnią również w języku ukraińskim (oprócz polskiego i rosyjskiego). Uzmysłowiwszy sobie, że niepodległość Ukrainy nie przyniesie ani Hitler ani tym bardziej Stalin OUN-owcy postawili na anglo-amerykanów, którzy zastrzegli, że nie będą tolerować działalności antysemickiej ze strony  ukraińskich nacjonalistów.
W rezultacie OUN symbolicznie... i na pokaz wezwało    w s z y s t k i e   narody zamieszkałe na terenie Ukrainy do walki z komunizmem.
 
 
 
 

W identyczny sposób postąpiła nacjonalistyczna opozycja w 2014. Spisując, geopolitycznego lawiranta Janukowicza całkowicie oddali się oni na pastwę/zbawienie (niepotrzebne skreślić) Zachodu... zwłaszcza USA, będących jeszcze pod administracją demokratów. Paradoksalnie zachodnimi ambasadorami ukraińskiej “rewolucji godności” byli amerykańska żydówka Victoria Nulland i syn ochrzczonego żyda John Kerry.
(Wpadka z otwartym popieraniem Demokratów przez Ukrainę podczas ostatnich wyborów w USA też nie wróży Ukrainie nic dobrego: Trump takich rzeczy nie zapomina. Waszyngtom właśnie ("niespodziewanie") odwołał naznaczoną jeszcze przez Demokratów Panią ambasador USA w Kijowie - Marie Louise Yovanovitch.)
 

Paradoksalnie mimo otwartej skrajnie nacjonalistycznej i faszystowsko-rasistowskiej doktryny dowódców Ajdara i Azova sponsorował  ich Ihor Wałerijowycz Kołomojski - oligarcha i... prezydent EJU (Europejskiej Wspólnoty Żydowskiej).
(foto: LIVEJOURNAL)
Podobnej fotografii nie znajdziecie w europejskiej prasie. Znajdziecie natomiast informacje o bezpłatnym leczeniu rannych ukraińskich żołnierzy w tym ”herosów” z Azova i  Ajdara w polskich i niemieckich szpitalach.
Jak wyjaśnić dziwaczny sojusz zmilitaryzowanych ugrupowań nacjonalistów typu Ajdar, Azov, Donbas i ultranacjonalistycznych bojówek (wywodzących się ze środowisk kibolskich - skąd my to znamy?) z ukraińskimi oligarchami, którzy w swojej zdecydowanej większości są pochodzenia żydowskiego? No cóż... nacjonaliści potrzebują od oligarchów funduszy. Co z tego mają oligarchowie?... Pacyfikację (czytaj: zastraszanie) społeczeństwa i zabezpieczenie sfery wpływów ekonomicznych w rzeczywistości zaś prozaiczny podział łupów.
Właściwie każdy deputowany Wierchonej Rady (co najzabawniejsze również ci tzw. prorosyjscy)  jest na usługach (czytaj: w kieszeni) takiego czy innego oligarchy... 
 

"Ojciec Chrzestny"  Prezydenta-elekta Ukrainy Wołodymira Zelens'kiego.

 

Status narodowościowy Pana Kołomojskiego doskonale odzwierciedla "kabaretową” wręcz elastyczność ukraińskiej konstytucji, która wyraźnie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. Otóż ten rezydent Izraela sponsorujący ukraińskich neonazistów zapytany jak w tej sytuacji może on mieć potrójne ukraińsko-izraelsko-cypryjskie obywatelstwo wyjaśnił: 

 "To prawda, że Konstytucja Ukrainy zabrania swoim obywatelom posiadania podwójnego obywatelstwa... ale potrójnego już nie zabrania.” Jest to odpowiedź godna 377-go najbogatszego człowieka na świecie.

 

Wylansowanie "pozasystemowego" Wołodymira Zelens'kiego na ostatnich wyborach prezydenckich (w Ukrainie nie było już z czego wybierać) przez Pana Kołomojskiego jest projektem ostatniego ratunku rozrywanej od wewnątrz i z zewnątrz Ukrainy. 
Wielu obserwatorów w tym również amerykańskich widzi w tym sojuszu zwyczajny oportunizm. Ja również myślę, że jedynym czynnikiem powstrzymującym wybuch antysemickich nastrojów w Ukrainie i  zapewniajacym ukraińskim żydom bezpieczeństwo jest strach nacjonalistów przed utratą Zachodnich gwarancji. Niestety wybiórcza ukraińska polityka "nietykalności" nie obejmuje mniejszości  polskiej i węgierskiej... a szczególnie rosyjskiej. 
Polityka językowa Kijowa łamie podstawowe prawa człowieka do nauki w języku ojczystym. 
Wyobrażam sobie reakcje Zachodnich mediów, gdyby w Domu Związków Zawodowych w Odessie 2 maja 2014 roku żywcem spalono nie rosyjskojęzycznych działaczy antymajdanu a np. 50-ciu przedstawicieli żydowskiej czy węgierskiej społeczności.
 

"Skąd Bandera na Majdanie? Portnikow: To symbol antyrosyjski, nie antypolski" - tytuł artykułu

w GW

 
Tymczasem emigracja ukraińskich żydów zwiększa się dramatycznie nie tylko za sprawę upadającego poziomu życia ale i ucieczki przed powołaniem do wojska. Podobnie jak wielu Ślązaków w beznadziejnie mrocznych PRL-owskich  latach 70-ych i 80-ych wygrzebywało ze strychów stare poniemieckie akty urodzenia swoich przodków tak dzisiaj Ukraińcy rozpaczliwie szukają wśród swoich babć i dziadków żydowskich korzeni.
 
***
 
Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości kraj ten opuściło 13 milionów ludzi. 
Przed Majdanem za granicą ubóstwa żyło 10% Ukraińców dziś to już 60% (dane ONZ).
 
 
Fotografie z Google images
 

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1461
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 605
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1022
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 727
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 881
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 650
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 674
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 598
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 952
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 920
10
komentarze: 143 | wyświetlenia: 589
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 438
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 768
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 350
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 488
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Można robić setki analiz, bardziej lub mniej trafnych, ale to, że słaba Ukraina jest na rękę Władymira Władymirowicza nie ulega najmniejszej dyskusji. Logicznym wydaje się wieszanie psów na wszystkim co ukraińskie bo jest zgodne z linią i strategią i staje się jedyną dopuszczalną poprawnością polityczną w Rosji.

@Hamilton: Drogi Hamiltonie, najwyrazniej nie zauwazyles nadruku na T-shircie sponsora nowego prezydenta Ukrainy "ЖIДОБАНДЕРА".
Nie wiem (i nawet mnie to nie interesuje) czy napis jest na reke Putinowi czy nie.
Jednego jestem pewien; napis ten zniewaza pamiec o milionach zydow , ktorzy byli mordowani m. in. przy wspoludziale ludobojczych organizacji OUN i UPA... I TO BYLO GLOWNYM PRZ ...  wyświetl więcej

@youngcontrarian: polityka powinno się oceniać po upływie 5 lat po jego odejściu. Na boga ten jeszcze nie został prezydentem. Po owocach ich poznamy, nie po koszulkach, gaciach i kalesonach. W Polsce sztandary też są pełne prawa i sprawiedliwości, za komuny mieliśmy równość i braterstwo, a brata I sekretarza komiteta miejskiego w kolejce po chabaninę nigdy nie widziałem a jego spasiony brzuch i czerwony nochal wegetarianizmu nie zapowiadał.

@Hamilton: Drogi Hamiltonie,
1) Pelna zgoda co do oceny prezydentury Pana Zelens'kiego.
2) Moj artykul dotyczy bardziej mecenasa (sponsora) Nowego prezydenta Ukrainy, od ktorego Pan Zelens'kyj - jak na razie - sie nie odcial.
Nie zapominaj, prosze, ze Pan Kolomojskij to nie byle jaka persona (nie mam na mysli jego aktywa) . Ten czlowiek jest prezydentem Europejskiej Wspólnoty Żydowskiej.

@youngcontrarian: to tym bardziej nie rozumiem. Chyba, że ten napis jest po prostu ironią.

@Hamilton:
Ironia???
Ihor Wałerijowycz Kołomojski jest sponsorem skrajnie nacjonalistycznychi faszystowsko-rasistowskich batalionów Ajdar i Azov.
https://vyshemir.livejournal.c(...)02.html

Cóż ...
Widać wyraźnie, że Ukraińcy mają przerywane. Polacy ciut lepiej się urządzili, choć też nie mają lekko :-)))

@Koriolan: Kori jedź do Rosji. Tam renciści żyją po 200 lat i pierdolą w internecie po 30 godzin na dobę o wyższości salcesonu nad kabanosami.

@Koriolan: ty nie musisz nigdzie wyjeżdżać, ludzi szkalujących innych ludzi jest pełno wszędzie ...

@Koriolan: znam takiego debila, który opisywał na eioba jak mi owce laskę robią. Nigdzie nie wyjechał. Dalej pieprzy swoje farmazony o miłości bliźniego.

@Hamilton: dodaj jeszcze "za co" ten debil tak Cię obraził ...
Popatrz na swoje komentarze ...

@Koriolan: popatrz na swoje. Chociaż to niewiele da. Hahahaha - zapomniałem - przecież ty nie masz EGO i niedowidzisz niczego poza rentą i zapomogą.

@Hamilton: "Uwaga ! Jestem udupiony i mogę pisać o sobie z żałością :-))) Rozbój duchowy ... Życie nie ma chmielu, do bani nonsensu - życie po prostu jest ! (jest barowe :-)))) "

@Hamilton: patrzę na swoje komentarze i widzę że w 10-20% daje się wciągać w świńskie bagno i w kopanie się z mułami.
Słabo to o mnie świadczy ...

@jotko49: ale cieniutki dowcipek.
Pozujesz na dużo bardziej poważnego faceta ...

Zacznij jeszcze pisać że kapo to byli tylko ukraińscy Żydzi.

" albowiem, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że sam Poroszenko ma pochodzenie żydowskie."
Nie ma ale się znajdą ? Skąd my to znamy.

@Serpico: dane wyrwane spod pachy jak te 98 % na Krymie zachwyconych Władymirem Władymirowiczem. Gdy Władymir wygrał wojnę z Polską to 107 % Polaków będzie mu wdzięczna, że wyzwolił nas spod jarzma UE.

https://wiadomosci.radiozet.pl(...)raincow

Szykuj się ! Będzie ekstratradycja z USA i 2 lata sprzątania ulic.W sumie pewnie więcej, bo on rok a ty już masz chyba z 10 lat działalności tak ? To się szykuj !
Ponapinasz na szczocie to ci się odechce ruskiej propagandy.

@Serpico: "To się szykuj ! "
Ja pierdole ...
Jak Cię skażą za obrażanie Vivi od kurew to 10 lat nie będziesz mógł spać do południa ...
Szykuje się i wstawaj o szóstej :-)))
Bo we Wronkach o szóstej budzą :-)))

@Koriolan:
Jeszcze raz ci dać gdzie mnie wyzywa ? Uwierz prawnie Viivi może mnie pocałować w dupę i to tylko jak na to pozwolę..Od kurew i kalek to ona mnie wyzywała i nie tylko mi groziła, stalkowała razem z tobą, nie pierwszy raz.
Chcesz jeszcze raz wklejki ? Emocje cię puszczają, a to zły doradca.
Skąd wiesz ? Byłeś ? Ja nie znam takich 'czasówek".

Zdaje się dziś z

...  wyświetl więcej

@Koriolan: zapytaj przy okazji ile jest za "skurwysyny" i wyczyść sobie sedes w celi, bo dużo wydalasz nocami.

  Koriolan,  18/07/2019

@Serpico: "Jeszcze raz ci dać gdzie mnie wyzywa ?"
Nie ...
Błagam ŻADNYCH więcej cytatów :-)))

A ku ku sowiecki stary zbuku, taka ciekaw informacja mnie ominęła:
"Zrealizowane przez ABW działania po raz kolejny dowodzą skali wojny informacyjnej prowadzonej przez stronę rosyjską przeciwko Polsce. Należy szczególnie podkreślić i wyczulić społeczeństwo naszego kraju, aby z dużą ostrożnością traktowało prorosyjskie inicjatywy w Polsce. Stronie rosyjskiej zależy bowiem, na stworzeniu pozo ...  wyświetl więcej

Przeczytaj, ze zrozumieniem i pamiętaj, brak kultury u mnie to DOGMAT, w stosunku do takich jak ty, cwaniaczku z dupci, do której pewnie się nie dobiorą, ale mam nadzieje że do całej reszty dupci związanych z tobą i takimi jak ty, TAK.
Poza tym już chyba nie ma się do czego dobierać.
Co ja tam miałem ci jeszcze napisać ... a wiem..... pozdrawiam serdecznie przyjacielu, bracie Słowian ...  wyświetl więcej

Next time, B следующий раз
https://yandex.com/images/sear(...)=simage
Od razu masz ze znacznikiem "Jude" jeszcze zrób swoje i daj taki sam, Słowinie.

"Paradoksalnie mimo otwartej skrajnie nacjonalistycznej i faszystowsko-rasistowskiej doktryny dowódców Ajdara i Azova sponsorował ich Ihor Wałerijowycz Kołomojski - oligarcha i... prezydent EJU (Europejskiej Wspólnoty Żydowskiej)."

Kretyn hahahah .......... Jaka Europejska Wspólnota Żydowska ?
"od 2008 prezes Zjednoczonej Wspólnoty Żydowskiej w kraju"

...  wyświetl więcej

Jest jeszcze lepiej.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA(...)publiki

Zdjęcie tych Żydów, jakiś ruski pajac źle podpisał zdjęcie, nie wie jak Netanjahu wygląda.
A dalej wykorzystał :

...  wyświetl więcej

Wiesz na czym polega problem ? Powiem ci na czym, na tym że jeśli ty masz rację, ten były generał SBU
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)lczenko

Z żydowskim spiskiem, w ramach Ukrainy, to nie kończy tematu, bo dalej jest Smoleńsk i jego jednak trochę naciągana teoria o zamachu.I co ty na to panie Contra ?

"W prz

...  wyświetl więcej

Wiesz czemu to wszystko jest interesujące ?
"Tymczasem emigracja ukraińskich żydów zwiększa się dramatycznie nie tylko za sprawę upadającego poziomu życia ale i ucieczki przed powołaniem do wojska. Podobnie jak wielu Ślązaków w beznadziejnie mrocznych PRL-owskich latach 70-ych i 80-ych wygrzebywało ze strychów stare poniemieckie akty urodzenia swoich przodków tak dzisiaj Ukraińcy rozpaczliw ...  wyświetl więcej

Służby Izraelskie to .. tak rosyjscy Żydzi i pion od początku i później też, także te twoje upraszczanie raczej jest na nic.
Mogę ci przypomnieć jak chcesz kim był :
https://pl.wikipedia.org/wiki/(...)_Jagoda

Szkoda że cię nie ma, ciekawy temat, przy okazji może byś rozwinął co dokładnie robiła twoja rodzina w PRL, t

...  wyświetl więcej

"Dla porównania, w 1989 w całym Izraelu było tylko 30 tys. inżynierów i 15 tys. lekarzy. Dziś co czwarty pracownik naukowy na uniwersytetach izraelskich to rosyjskojęzyczny Izraelczyk. W 2009 roku premier Netanjahu stwierdził, że sowieccy Żydzi „zintegrowali się z życiem kraju i stali się ważnym elementem we wszystkich jego aspektach”. Aliję z Rosji premier nazwał „jednym z największych cudów, jak ...  wyświetl więcej

Aaa kurczę blade, umknęło mi, otóż Żydzi w USA, są także głównie rosyjskiego pochodzenia, tak to idzie mój kochany, uwielbiany, szanowany przeze mnie jak nikt, troszkę nagiąłem, KŁAMCO.
Nie ma za co, jeśli nie wiedziałeś, to już WIESZ.

W sumie zawsze robię ten błąd że nie piszę artykułów, powinienem to wszystko spisać, niestety nie mogę ci tego nakleić ani na czoło żebyś widział, an

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska