Login lub e-mail Hasło   

Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Założenie własnej działalności nie jest wcale takie trudne. Przeczytaj listę, gdzie krok po kroku dowiesz się, jakie czynności musisz wykonać. W końcu będziesz mógł zarabiać sam dla siebie!
Wyświetlenia: 648.783 Zamieszczono 29/09/2006
Zanim zaczniesz własną działalność, musisz urządzić sobie spacer po urzędach i złożyć w nich odpowiednie dokumenty. Jako, że biurokrację mamy dość przerośniętą, zwykle niezupełnie wiadomo od czego zacząć, co gdzie składać i w jakich terminach. Ten przewodnik Ci w tym pomoże.

Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta

Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy
- nazwę firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
- adres zamieszkania przedsiębiorcy
- adres siedziby firmy
- rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
- miejsce/a wykonywania działalności
- datę rozpoczęcia działalności

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.


Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

Potrzebne formularze: RG-1

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz:
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu)
- dowodu osobistego

Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne.

W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.


Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania

firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
- dane teleadresowe siedziby firmy
- numer NIP
- numer REGON

Kosztować Cię to będzie 30-50zł.


Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze: NIP-1

Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.

Wybrać też musisz formę opodatkowania:
- zasady ogólne
- ryczałt przychodów ewidencjonowanych
- kartę podatkową
- 19% podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być może opowiem później, łatwo jednak znajdziesz potrzebne informacje w Internecie.


Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu
- zdrowotnemu
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
- ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy.

Linki do potrzebnych formularzy znajdziesz na mojej stronie w artykule o tym samym tytule.

--
Autorka: Kira
Artykuł ze strony http://kira.wwt.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Podobne artykuły


83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 75154
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15418
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21844
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40768
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13313
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22987
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17648
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53576
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18404
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23609
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18904
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 23080
 
Autor
Dodał do zasobów: artelis.pl
Artykuł
Dodatkowe informacjeW Anglii wystarcza 15 minut i jeszcze Ci pomogą - u nas - u nas, to trzeba jeszcze dużo zmienić. Ale cóż, mieliśmy na to mało czasu, mam nadzieję że wraz z wejściem do Unii, w końcu znajdziemy i na to czas. Musimy.

  mazur,  04/05/2007

Bardzo ciekawy artykuł, lecz pani Elu …czasu mieliśmy mnóstwo od czasu, gdy włączono zielone światło dla prywatyzacji. Od tego czasu nawet nie ma połączenia internetowego z urzędami, dzięki czemu moglibyśmy sprawę załatwić w jednym okienku tak jak to teraz nam obiecują.

  oldml,  12/02/2008

I w końcu sensowny komentarz.
Nasza sytuacja nie powinna być uzależniana od UE.
Nas "gnębią" polscy politycy i urzędnicy :((

P.S. Panie Mirosławie, gdzie się Pan podział? Czyżby jak m. :-((

  mazur,  12/02/2008

Byłem na imprezie (z małą grupą osób) nowym roku w chinach ale już wróciłem. a o co chodzi. Acha - jak założyć własną firmę??. E tam od razu zakładać lepiej iść na etat. Jest wygodniej i bezpieczniej.

  emmek,  12/05/2007

Bardzo dobry artykuł - pozwala się odnaleźć w tym gąszczu wiedzy/niewiedzy...

  oldml,  12/02/2008

A gdzie wiedza czy niewiedza?

Gratuluję, ten artykuł został wyróżniony i znajduje się na liście grupy "Najlepsze z najlepszych" ( http://www.eioba.pl/g9/najleps(...)epszych ).

  oldml,  12/02/2008

To źle świadczy o grupie "Najlepsze z najlepszych" :))

I co, miały być ułatwienia dla przedsiębiorców, i dalej nic. Kiedy w naszym kraju będzie można założyć firmę, tak po prostu? To prowadzenie firmy powinno być wyzwaniem, a nie biurokracja z nią związana!

Napisał bym taki sam komentarz.

  oldml,  12/02/2008

Urzędnicy w Polsce jeszcze nie rozumieją, że ich byt zależy od PKB.
Część nawet nie wie co to jest PKB :-((
Myślą, że płacą podatki :))
Niedawno trafiłem na policjanta, który myślał, że płaci podatki, a po rozmowie z jego przełożonym zrozumiał, że nie ;-((

  mazur,  12/02/2008

Panie Marcinie jak na razie wyzwanie rzucają nam urzędy i wciąż powstające nowe przepisy do przepisów zmieniające się tak szybko, że osoba prowadząca firmę, która myśli, że egzystuje według prawa i przepisów nawet nie wie, że łamie przepisy, które powstały wczoraj zza biurka urzędnika wcinającego pączki. Specjalnie napisałem egzystuje, ponieważ nie da się tego inaczej ująć. No chyba że ktoś to potrafi.

Chyba warto przed decyzją o założeniu własnej firmy zapisać się na szkolenie typu: "Jak rozpocząć swoją pierwszą działalność". Biura pracy chyba coś takiego organizują.

  oldml,  12/02/2008

Tak, organizują i jest niezła zabawa :))

  max50,  02/02/2008

Witam mam pytanie odnośnie adresu firmy jeśli nadal mieszkam z rodzicami a chce prowadzić narazie jednoosobową firmę to czy mogę podać adres firmowy ten pod którym mieszkam bo w sumie to jestem tylko zameldowany

  oldml,  12/02/2008

Jeżeli działalność miała by polegać na redagowani tekstu, to odradzam działalność :(

  oldml,  12/02/2008

Tak ogólnie patrząc, to to już chyba jest nie aktualne :(
Choć popularne :))

Hm. Artykuł zachęca do działania na własną rękę, a mi się zaraz przypomina takie zdarzenie z życia wzięte. Koleżanka pracując w firmie została zobligowana przez właściciela firmy do założenia sobie działalności gospodarczej, aby mogła dalej pracować w tej firmie... Myślę, że dalszy komentarz zbyteczny
I opłacać sobie ZUS!
I taki proceder praktykuje wiele firm w Polsce.

  mazur,  12/02/2008

Zgadza się Andromedo. Lepiej jest zrzucić ciężar rozliczeń z fiskusem itd. Niż samemu być za to odpowiedzialnym a i takiego pracownika, który faktycznie nie jest pracownikiem łatwiej się jest pozbyć.

  Mat87,  15/02/2008

podobne informacje można znaleźć gdziekolwiek w internecie, niemniej plus za artykuł.

  suis1,  24/02/2008

mam do was pytanie..mam duzy dom caly dół mam posty a na gorze mieszkam.....chcem ta pustom przestrzeń zagospodarowac i załozyć myjnie....tylko nie wiem czy bede musiala wmątować w ziemie separatory...do czyszczenia ścieków i jakie bedą tego koszta...może ktoś sie orietuje....?

Dobry artykulik. Przynajmniej podana jest kolejność, w której wykonuje się czynności potrzebne do założenia firmy.

Nie zakładałem firmy, więc nie wiem, czy artykuł jest rzeczowy, czy nie. Zainteresowały mnie natomiast komentarze.

Mam subiektywne odczucia, że jest jeden user, który "zawzięcie" chwali autora artykułu, jeden user, która od razu wytknął (na podstawie własnych doświadczeń), że założyć firmę wcale nie jest tak prosto (jak by wynikało to z artykułu), no i parę wpisów userów, którzy wdali się

...  wyświetl więcej

Ja dodałbym do tej całej biurokratycznej drogi przez mękę, że jeśli otwierasz np. kiosk i wśród tysiąca drobiazgów chcesz mieć w sprzedaży elektryczny przedłużacz, to musisz być zarejestrowany w GIOŚ jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny (oczywiście dochodzi do tego konieczność wysyłania do GIOŚ co jakiś czas raportów). Jeśli ten przewód z jednej strony nie ma wtyczki, to nie musisz :) Nad bateryjkami dopiero pracują.

Witam mam pytanie czy od czasu tego artykułu dużo się pozmieniało w procesie zakładania własnej działalności??? Pytam bo właśnie mam to w zamiarze. Dzięki za odpowiedzi.

Jak dla mnie super pomoc w zrobieniu pierwszych krokow do samozatrudnienia i odnalezieniu sie w labiryncie polskiej biurokracji.

Jestem tuż przed założeniem firmy i nie wiem jak najlepiej wybrać z Polskiej Klasyfikacji Działalności? Pewne działalności wziąć już " na zaś"?

Czy NIP-u nie powinno się załatwić przed zakładaniem firmowego konta bankowego i wyrabianiem pieczątki? Nie jest on potrzebny przy tych czynnościach? Proszę o odpowiedź, bo spotkałam się z trochę inną kolejnością, a niedługo mam egzamin i już mi się wszystko plącze...

Artykuł dobry, ale nie na te czasy, niestety jest z przed 4 lat i od tej pory dużo się pozmieniało.

U nas jak zwykle troszkę to wszystko od tylu, a do tego wcale sie nie zapowiada na jakiekolwiek zmiany, bo i po co. Ułatwienia są złe ! Pozbawiają pracy urzędników !

... a myśleliście aby zacząć zarabiać bez zakładania firmy...?

  madmaj  (www),  07/03/2012

tolcia9011, tak nip musisz mieć przed wyrobieniem pieczątki. Artykuł może i dobry, ale mało szczegółowy moim zdaniem.

Bardzo przydatna i pomocna treść. Dziękuję.

http://x-profit.com/
http://capitalfx.pl/
Zapraszam do skorzystania z najelepszej oferty rabatow i prowizji forex na rynku,Dolacz do globalnej spolecznosci.Juz w Polsce
Account Manager

Z doświadczenia - przy zakładaniu rachunku bankowego może być problem bez okazania dokumentu potwierdzającego numer NIP. Na szczęście są banki i pracownicy tych banków, które rozumieją, że ten dokument trzeba donieść po kilku dniach.

Rok temu otworzyłam małą firmę w Norwegii, a właściwie przeniosłam ją z Polski, bo 5 lat działaliśmy w Polsce (bez oczekiwanych rezultatów), po roku w Norwegii osiągnęłam większy sukces niż po 5 w Polsce. Być może błąd tkwił w prowadzeniu firmy, jednak nasz kraj jest ciężki jeśli chodzi o prowadzenie jakiegokolwiek biznesu:/ w Norwegii korzystam z biura rachunkowego Norwegia Consulting, od początk ...  wyświetl więcej

  aragz  (www),  18/10/2016

@barbara9999: Jeszcze chwilka i co raz więcej firm będzie zakładana i przenoszona do innych krajów. Nawiązuje to oczywiście do podatków które mają zostać wprowadzone w 2018 roku. Jeśli faktycznie będą one w takiej postaci jak nasz rząd planuje obecnie to większość firm będzie przenosić się o takich państw jak Czechy gdzie kwota wolna od podatku wynosi ok 10 000 zł, nie wspominając już o niższych k ...  wyświetl więcej

  android  (www),  24/11/2014

Od napisana tego artykułu trochę się polepszyło, ale do ideału jeszcze jest bardzo daleko. Warto też zwrócić uwagę że nie tylko założenie działalności powinno być proste, ale również likwidacja.

  pasiek  (www),  10/07/2017

Proces rejestracji nowej firmy jest z roku na rok coraz prostszy a kredyty dla firm można znaleźć choćby tutaj http://www.bezbiku.info/kredyt(...)a-firm/

  emil21  (www),  12/04/2018

Założyć firmę do nie wszystko ważne aby mieć jakieś pieniądze na start warto skorzystać z nich tutaj http://kredyt-od-zaraz.plDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska