Login lub e-mail Hasło   

Magdalena Łapat

Chce­my być obec­ni w życiu in­nych ludzi, w ich roz­mo­wach, myślach, marze­niach, pla­nach. Chce­my czuć się pot­rzeb­ni i zauważani. A może po pros­tu boimy się, że nikt nie zauważy naszej nieobecności.

Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po... więcej informacjiWcześniejsze wpisy
Magdalena Łapat:   Głos na artykuł Szokująca prawda o konflikcie w Syrii  (10/09/2013)
Magdalena Łapat:   Głos na artykuł Tramwaj dojeżdża do samego lasu  (10/09/2013)
Magdalena Łapat:   Obserwuje użytkownika: barkarz  (10/09/2013)
Magdalena Łapat:   Głos na artykuł Co może zdziałać jeden człowiek  (10/09/2013)
Magdalena Łapat:   Głos na artykuł Jezus Nietzschego - cz. I  (10/09/2013)Akcje

Informacje podstawowe
Login: kaklko789
Ranga:
Ost. logowanie: 14/09/2013
Zarejestrowano: 10/09/2013

Statystyki
Punkty: 0
Odwiedziny profilu: 1.524
Przeczytane artykuły: 0
Ocenione artykuły: 10
Komentarze: 0
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska