Login lub e-mail Hasło   

malatesta
Wcześniejsze wpisy
malatesta:   "'Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jes ..." do artykułu Miłość - boska energia czy instynkt utrwalania gatunku?.  (07/04/2014)Akcje

Informacje podstawowe
Login: malatesta
Ranga:
Ost. logowanie: 07/04/2014
Zarejestrowano: 07/04/2014

Statystyki
Punkty: 12
Odwiedziny profilu: 823
Przeczytane artykuły: 0
Ocenione artykuły: 0
Komentarze: 2
© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska