Login lub e-mail Hasło   

Dane do klipu Video. YouTube. Bijekcja

Bijekcja to związek zależności zachodzący pomiędzy f : (~) obliczonymi z funkcji różnowartościowych przy przyporządkowywaniu ich do f : {X} i f : {Y} podzbioru ..,
Wyświetlenia: 781 Zamieszczono 09/07/2014

Proszę korzystać z aktualizacji danych. od lipieca 2013 r .
Klip Video dotyczący omówienia tematu Bijekcji na. https://www.youtube.com/watch?v=zXWwtmC51gE

Dane są w plikach https://groups.google.com/d/msg/zclkazimierz/W-Tdzuavalc/_WPzZ39ZyDIJ

Do podzbioru właściwego Liczbowego układu trójkowego {L u 3}, {A} ~ {B} należy 280 elementów.

280 * 1296 = 9! = 362880 ile razy powtórzy się podzbiór właściwy w podzbiorze to taka będzie jego moc

............24

| 9 ! |

=============================================================================================,,

Dane : Elementem { A } ~ { B } jest f : (~).

Funkcja równoliczna to ciąg liczbowy uporządkowanych trójek {<1,2,3>, <1,2,4>,..., < 7,8,9>} który występuje w 28 elementach podzbioru właściwego. Element podzbioru właściwego to analogicznie uporządkowana kolejność cyfr podciągu liczbowego <1,2,..,9>, w trzech trójkach {<<1,2,3>), (<4,5,6>), (<7,8,9>>} w których należy uwzględnić ich uporządkowanych par liczb. Kolejność analogiczną cyfr w trójkach każdego z elementów ustala podzbiór właściwy. Czyli zasada jego obliczania. Działania wykonujemy w domkniętych od wewnątrz a otwartych na zewnątrz przedziałach liczbowych. Działanie dla Bijekcji wykonujemy w { Grupach Lp. 1,2,3,...,10}, należących do podzbioru { bd A1 }, z zastosowaniem <  f  : ~   (1,2,3,...,240 x, y, z) > do których należy   1 680 funkcji wzajemnie jednoznacznych Funkcja wzajemnie jednoznaczna to obiekty funkcji równolicznej który obliczamy iloczynem Kartezjańskim. Jest podciągiem liczbowym par liczb uporządkowanych trójek czterech elementów podzbioru właściwego.

[.................….........<<< f: (a)>).........],

<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>),

 [...........…........( f:(b)>),.…..........…...…], [.............…............f : (c)>),…...….……], [..............……...f : (d)>>> ........]

(<<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3(6,9>>>),(<<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3(5,8>>>),(<<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3(4,7>>>>

Bijekcja to związek zależności zachodzący pomiędzy funkcjami równolicznymi obliczonymi z funkcji różnowartościowych przy przyporządkowywaniu ich do f : {X} i f : {Y} podzbioru, zbiorów równolicznych z równoczesnym wprowadzeniem częściowego dobrego porządku do podgrup w Grupach poprzez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznych. f : (w j)

Twierdzenia : Tylko jedna z dwóch funkcji równolicznych obliczona z funkcji różnowartościowej należy do f : {X} lub f : {Y} podzbioru. Przykład: Jeżeli f : ~(1y) należy do f :{ X } to f : ~(1z) należy do f :{ Y } Odwzorowaniem każdej z funkcji wzajemnie jednoznacznej należącej do f : (~), dziedziny jest dokładnie taka sama f : ( w j ) w f : (~) przeciwdziedziny w podzbiorze.Po przyporządkowaniu f : ~ (1,2,..,120) do f : { X } przypisujemy funkcją wzajemnie jednoznacznym liczby porządkowe < 001, 002,..., 840>  Postępujemy zgodnie z analogicznie przypisanymi wartościami liczbowymi f : (~) w każdej z Grup podzbioru, a następnie ich odwzorowanie przypisujemy f : (w j)należącym do f : (~), f : {Y} podzbioru. Wynik działania jest potwierdzeniem odwzorowania.

Podobne artykuły


27
komentarze: 46 | wyświetlenia: 1838
25
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1743
20
komentarze: 5 | wyświetlenia: 55633
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3249
14
komentarze: 7 | wyświetlenia: 7024
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6473
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 27326
7
komentarze: 10 | wyświetlenia: 693
124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 62985
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 23095
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 8261
33
komentarze: 22 | wyświetlenia: 12883
24
komentarze: 14 | wyświetlenia: 8004
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska